1950–1960 Konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej

1952

 

MICHAŁ BARANOWSKI (225)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Ostrzenie noży (XVII/VIII). Muzeum Narodowe w Warszawie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Ostrzenie noży (XVII/XVIII).
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

JANINA CZERWIJOWSKA (50)

Konserwacja rzeźby drewnianej Madonna z Dzieciątkiem z Bisztynka (krąg madonn Lwic, koniec XIV). Kościół w Bisztynku.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja rzeźby Madonna z Dzieciątkiem z Bisztynka (XIV).
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

KRYSTYNA MACHLEJD-HENISZ (153)

Konserwacja fragmentu tryptyku ze Stobiecka (olej-tempera, 1519). Kościół w Stobiecku.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Pejzaż morski z architekturą J. Ruisdael.
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

JADWIGA NEUGEBAUER (209)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Pawła Feliksa Jarockiego (J. Podbielski, 1825). Muzeum Narodowe w Warszawie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Portret młodego mężczyzny, A. T. Key, 1574. Muzeum Narodowe.
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

MARIA ORTHWEINOWA

Konserwacja obrazu tablicowego olejnego Portret mężczyzny (G. Netscher, 1670–1680). Muzeum Narodowe w Warszawie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Nieznana praca niewidomego Tischbeina, pocz. XIX w. Muzeum Narodowe w War­szawie

STANISŁAW SROCZYŃSKI (214)

Konserwacja obrazu tablicowego Pokłon Trzech Króli Joost van Kleve (XVI). Muz. Narod. w Warszawie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Pokłon Trzech Króli J. van Kleve (XVI).
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

KONSTANTY TIUNIN (168)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret kobiety (Pfeifer, 1812). Muz. Narod. w Warszawie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Portret kobiety. (Pfeifer, 1812).
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

STANISŁAW SROCZYŃSKI (214)

Konserwacja obrazu tablicowego Pokłon Trzech Króli Joost van Kleve (XVI). Muz. Narod. w Warszawie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Pokłon Trzech Króli J. van Kleve (XVI).
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

1954

› LUCJAN BIELECKI (534)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Jana Kazimierza (D. Schultz). Muz. Narod. w Warszawie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja obrazu Portret Jana Kazimierza D. Schultza.
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› HALINA BERNHARDT (56)

– Konserwacja i opis technologiczny polichromii stropu kościoła drewnianego w Grębieniu.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja polichromii stropu kościoła w Grębieniu.
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› HANNA BOCHYŃSKA-GRZESIK (144)

– Konserwacja fragmentu tryptyku Męczeństwo św. Stanisława (XVIII). Kościół w Kobylinie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja obrazu Scena Koronacji NMP z tryptyku w Łagiewnikach.
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› ELŻBIETA GRABSKA (276)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Anny z Walickich Rychłowskiej (poł. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja obrazu Scena w parku. E. Manet.
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› KRYSTYNA JANKOWSKA (522)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret pani Dziekońskiej (K. Krzyżanowski, 1911). Muz. Narod. w Warszawie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja obrazu Św. Dorota i św. Krzysztof (gr. podkrakowska, 1420–1440).
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› KAZIMIERZ SAMOŁYK (1073)

– Konserwacja obrazu tablicowego olejnego Cytryny – martwa natura (C. de Heern, XVII). Klasztor paulinów na Jasnej Górze.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja obrazu Pochód na Golgotę z kościoła św. Mikołaja w Kaliszu.
  Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› JADWIGA TRZCIŃSKA-WIDERA (104)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Martwa natura – kwiaty (1 poł. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja obrazu Święta Rodzina – część tryptyku ze Stobiecka.
  Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› JOANNA WYSZYŃSKA-PROSNAKOWA (220)

– Konserwacja fragmentu gotyckiego malowidła ściennego w apsydzie prezbiterium kościoła w Czerwińsku.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Opis, próba charakterystyki i datowania fragmentu gotyckiej polichromii w apsydzie nawy głównej kościoła w Czerwińsku.
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

1955

 

 RYSZARD BIELECKI (371)

– Konserwacja obrazu tablicowego olejnego Potyczka (J. Wyck, 2 poł. XVII). Muz. Narod. w Warszawie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja obrazu Potyczka J. Wycka.
  Promotor: Prof. dr Michał Walicki

› JULIUSZ BURSZE (730)

 • Konserwacja i atrybucja obrazu Matki Boskiej Assunta z Lesznej, Muz. Cieszyn.
  Promotorzy: Prof. Bohdan Marconi i prof. dr Ksawery Piwocki

› STANISŁAW RYSZARD POLITOWSKI (114)

– Konserwacja malowidła ściennego w kościele w Czerniakowie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja tryptyku w Czerniakowie.
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

 ZOFIA WILIŃSKA (916)

– Konserwacja rzeźby drewnianej Madonna z Dzieciątkiem (1410). Muz. Archidiecez. we Wrocławiu.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Wniebowzięcie NMP F.A. Schefflera (Paradyż, XVII).
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

1956

 

› AGNIESZKA KOZŁOWSKA (407)

– Konserwacja obrazu Santa Conversatione z kościoła w Rzeczycy (Włochy, XVI).
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja obrazu Santa Conversatione z kościoła w Rzeczycy.
  Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› IRENA LAUDAŃSKA (344)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret pani Czarneckiej z Tyczyna (Mirris, XVIII). Kościół w Tyczynie.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja polichromii w tzw. Winiarni w Lublinie. (XVII).
  Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› HALINA PNIAKOWSKA-GRYCZ (520)

– Konserwacja fragmentu poliptyku z Szydłowca Zmartwychwstanie (XV/XVI). Kościół w Szydłowcu.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja obrazu Judyta z głową Holofernesa – falsyfikat, XVIII.
  Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› DANUTA PTAK-MAJDA (921)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Podniesienie krzyża (szkoła holendersko-włoska, XVII).
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • E. i S. Eckstein.
  Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› GABRIELA SZUMSKA-LIPKOWA (922)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret damy (2 poł. XVII). Muz. Narod. w War­szawie.

 • Stanisław Samostrzelnik
  Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› JADWIGA WARSZTOCKA-WARDZYŃSKA

– Konserwacja obrazu olejnego na desce Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny (XVI) z kościoła w Tarczku.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja obrazu Zwiastowanie NMP z kościoła w Tarczku.
  Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› JOANNA WIERUSZ-KOWALSKA (461)

– Konserwacja obrazu tablicowego (tempera) Św. Anna Samotrzecia (XIV). Kościół w Sto­biecku.
Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja obrazu Św. Anna Samotrzecia.
Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

1958

 

› EWA JEDYNAKIEWICZ-KWIATKOWSKA (176)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Święty Jakub (warsztat prowincjonalny, k. XV). Muz. w Kętrzynie. Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Portret młodej dziewczyny F. Pourbusa, 1594. Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› WOJCIECH KURPIK (808)

Konserwacja skrzydła tryptyku z Bąkowa (2 poł. XIV). Kościół w Bąkowie. Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja ikony Sąd Ostateczny XVI w. z Muz. Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› ADRIANNA POPŁAWSKA (127)

Konserwacja obrazu tablicowego Matka Boska ze św. Bernardem z Clairvaux (XVI). Muz. Narod. w Warszawie. Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Matka Boska ze św. Bernardem z Clairvaux. Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› DANUTA SAWNOR-WOLSKA (484)

Konserwacja rzeźby z tryptyku z Lubienia Matka Boska w otoczeniu 4 Dziewic Świętych (warsztat śląski, 1500). Muz. Narod. we Wrocławiu. Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja rzeźby Assunta z kościoła Loretańskiego na Pradze, 1 poł. XV. Prof. dr Mieczysław Porębski

 

1960

 

› MARIA RAWDANOWICZ (939)

Konserwacja kwatery poliptyku z kościoła w Boguszycach (XVI). Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja kwatery głównej poliptyku z kościoła w Boguszycach. Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› MIROSŁAWA SZYMANOWSKA (1021)

Konserwacja obrazu Matka Boska Różańcowa z kościoła św. Jana w Sandomierzu (XVI). Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Matka Boska Różańcowa z kościoła św. Jana w Sandomierzu. Prof. dr Ksawery Piwocki

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem