1950–1970 Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

1952

 

STANISŁAW JASIEWICZ  (530)

Konserwacja sarkofagu nagrobnego z Muz. Narod. w Warszawie (okres rzymski). PROMOTOR: Prof. Bohdan Marconi.

Atrybucja sarkofagu nagrobnego z Muz. Narod. w Warszawie (okres rzymski). PROMOTOR: Prof. dr Ksawery Piwocki