1950–1970 Ko­n­se­r­wa­­cja i re­­stau­­ra­­cja ksią­ż­ki, gra­­fi­­ki i skó­­ry za­­by­t­ko­­wej

JERZY MANIEWSKI  (533)

Konserwacja akwareli Portret Halpertowej (S. Marszałkiewicz).
PROMOTOR: Prof. Bonawentura Lenart

Konserwacja miedziorytu Porwanie Sabinek (Beauverlet).
PROMOTOR: Prof. Bonawentura Lenart

EUGENIUSZ PILAWA  (799)

Konserwacja książki Historischer Bilder Bibel. Johann Ulrich Krauss Augsburg, pocz. XVIII w.
PROMOTOR: Prof. Bonawentura Lenart

Atrybucja książki Historischer Bilder Bibel.
PROMOTOR: Prof. dr Ksawery Piwocki

ZYGMUNT ZJAWIŃSKI  (524)

Konserwacja starodruku Wieniec Niewiędniejący. Kraków 1649 r.
PROMOTOR: Prof. Bonawentura Lenart

Atrybucja okładziny Psałterz Dawidów z XVI w.
PROMOTOR: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

1968

WITOMIŁA WOŁK-JEZIERSKA  (1569)

Konserwacja starego druku Chronica Polonorum (M. Miechowita, 1521). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

Konserwacja miedziorytu Cudowne nakarmienie chlebem (J. Audran, XVII/XVIII). Muz. w Tarnowie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

EWA WAŻYŃSKA   (1565)

Konserwacja inkunabułu (klocek) Tacitus Opera (Wenecja, 1497) oraz Scriptores Historiae Augustae (Wenecja, 1490). Muzeum Region. w Bieczu.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

Konserwacja miedziorytu Wjazd do miasta … (ok. 1700) z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

 

1970

JOANNA DAMIĘCKA  (1824)

Konserwacja inkunabułu Lectura super quinque libros decretalium (Wenecja 1476), BN w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

Konserwacja mezzotinty Portret Karola VI (J. A. Pfeffel, XVIII).
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski