1961–1970 Konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej

1964

 

› ELENA BERŁOWICZ (1170)

– Konserwacja fragmentu ikonostasu Chrystus na Majestacie z Hańczowej (XVIII). Cerkiew w Hańczowej. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja obrazu Koncert z Galerii Wilanowskiej. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› ZOFIA EICHLER (1210)

– Konserwacja drewnianego krucyfiksu z kościoła w Iwięcinie (XVII). Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja nagrobka Mikołaja Ligęzy w farze bieckiej. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› FRANCISZEK KĘDZIOR (1238)

– Konserwacja fragmentu tryptyku Rodzina Marii (ok. 1558). Kościół w Boguszycach. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja dwóch obrazów Portret Hieronima Lubomirskiego oraz Portret Aleksandra Lubomirskiego. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› EWA LUZIŃSKA (1845)

– Konserwacja ikony Przemienienie Pańskie (XVII). Muz. Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja obrazu Portret Elżbiety Sieniawskiej ze zbiorów wilanowskich. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› ANNA MARCONI-BURSZE (413)

 • Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Martwa natura z jarząbkiem (W.G. Fergtson, 2 poł. XVII). Muz.-Pałac w Wilanowie.

› JADWIGA MĄCZKA-KOLIŃSKA (984)

 • Konserwacja obrazu olejnego na marmurze Scena ucieczki do Egiptu (ok. XVIII). Muz. Pałac. w Wilanowie.
 • Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja obrazu Uczta u Heroda, któremu Salome przynosi ściętą głowę św. Jana. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 • Atrybucja rzeźby Madonna z Orla (XV w.). Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› MARIA WODZIŃSKA (580)

– Konserwacja skrzydła kwadryptyku hiszpańskiego (XIV). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja tablic ołtarzowych z Muz. Narodowego w Warszawie. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

1966

 

› WŁODZIMIERZ BOROWIECKI (2304)

 • Konserwacja i atrybucja fragmentu (skrzydła) ołtarza XV-wiecznego z Muz. Diecez. w Poznaniu. Promotorzy: Prof. Bohdan Marconi i prof. dr Ksawery Piwocki

› JERZY KOZŁOWSKI (1167)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Scena rodzajowa (malarstwo holenderskie, XVII). Wł. pryw. Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja portretu Katarzyny Tęczyńskiej. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› BARBARA LEWANDOWSKA (817)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret kobiety z rodziny Grabowskich (szkoła polska, XVIII/XIX). Własność prywatna. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja obrazu Nieznany portret kobiety z XVIII w. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› HERAKLIUSZ LUBOMIRSKI (1508)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Anny Magdaleny z Radziwiłłów Buczacz-Tworowskiej (1 poł. XVII). Muz.Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja obrazu Portret Anny Magdaleny z Radziwiłłów Buczacz-Tworowskiej (I poł. XVII).

› ADRIAN MILEWSKI (1244)

– Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej św. Jana z renesansowego poliptyku (XVI) z kościoła filialnego w Letninie. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja obrazu Scena rodzajowa (szkoła flamandzka XVII, kopia obrazu Jordensa). Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› TERESA NIEMIRA-RUTKOWSKA (1724)

– Konserwacja ikony Trójca Święta (XVII). Muz. Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja ikony Święta Trójca z Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› LUDWIK WAWRYNKIEWICZ (1245)

 • Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Scena rodzajowa – gra w kulę (szkoła włoska, poł. XVII). Wł. pryw.
 • Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Gra w kulę. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

1967

 

› WIKTORIA HERMANOWICZ ARCT

 • Konserwacja rzeźby polichromowanej Madonna szafkowa z Sejn (pocz. XV). Kościół w Sejnach.
 • Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja rzeźby Madonna szafkowa z Sejn. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› KATARZYNA IWANICKA (1769)

– Konserwacja ludowego malowidła z drzeworytem czarno-białym Madonna z Dzieciątkiem (XVIII/XIX). Muz. Okr. w Białymstoku. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja obrazu Koronacja NMP z kościoła w Buczku Wielkim. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› ŁOZINKA KOJNOWA ARNAUDOWA (2170)

 • Konserwacja i atrybucja malowideł z cerkwi Dragolewskiej k. Sofii z XV w. i wtórna warstwa malowidła z XVII w. (eksperyment rozłączenia). Promotorzy: Prof. Bohdan Marconi i prof. dr Ksawery Piwocki

› AGNIESZKA MARIA SĘDZIMIR (1899)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret króla Jana III (XVII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja portretu Króla Jana III z Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› LESZEK TUCZYŃSKI (2775)

Konserwacja obrazu i atrybucja Sieneńskiego Św. Katarzyna i św. Tomasz z Akwinu (XV) Muz. Narod. Poznań.

Promotorzy: Prof. Bohdan Marconi i prof. dr Ksawery Piwocki

1968

 

› MARIA CHEŁKOWSKA (1988)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Zofii z Radziwiłłów Illinicz (szkoła polska, 1 poł. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja portretu Zofii z Radziwiłłów Iliniczowej z Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

› ANNA KOKOSZKO (2107)

– Konserwacja obrazu Assunta z kościoła w Wieluniu (szkoła polska, 1 poł. XVI). Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 • Atrybucja obrazu Assunta z kościoła w Wieluniu. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki.

› ANDRZEJ MIELNICZEK (1987)

 • Konserwacja i atrybucja skrzydła tryptyku Oskarżenie św. Pawła (k. XV). Wł. pryw. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

› KAZIMIERZ WOJCIECHOWSKI (2412)

– Konserwacja obrazu Opłakiwanie (1 poł. XVI) z kolegiaty w Wieluniu. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

 

1969

 

› BARBARA GAŁĄZKA-OSIŃSKA (2686)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret ks. Stanisława Lubomirskiego (G.G. Battista, 1766). Muz. Sztuki w Łodzi. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja obrazu Portret ks. Stanisława Lubomirskiego z Muzeum Sztuki w Łodzi. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› ANDRZEJ ŁOJSZCZYK (2208)

 • Konserwacja rzeźby drewnianej Chrystus Zmartwychwstały (warsztat śląski, 1 poł. XVI). Kościół w Skaryszewie.
 • Promotor: Prof. Bohdan Marconi
 • Atrybucja rzeźby Chrystus Zmartwychwstały z kościoła w Skaryszewie. Promotor:. dr Ksawery Piwocki

› ISSA IBRAHIM SALMAN (2679)

– Przeniesienie polichromii z roku 1618 z kościoła w Strzelnikach leżącej na wcześniejszym malarstwie na nowe podłoże i jej konserwacja. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja polichromii ściennej z kościoła w Strzelnikach. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

1970

 

› HALINA BRODACKA (2446)

– Konserwacja obrazu olejnego na drewnie przedstawiającego Madonnę z Dzieciątkiem i św. Janem (XVII). Własność prywatna. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja obrazu Madonna z Dzieciątkiem i Św. Janem.  Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› TOMASZ GÓRECKI (2204)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie przedstawiającego scenę alegoryczno-religijną (C. Maratti Marat, k. XVII). Wł. pryw.   Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja obrazu Carlo Marattiego Scena alegoryczno-religijna. Prof. dr Ksawery Piwocki

 

› IWONA STRZAŁECKA (2128)

 • Konserwacja skrzydła tryptyku przedstawiającego św. Katarzynę i św. Dorotę (k. XV). Muz. Diecez. w Poznaniu.
 • Promotor:Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja portretu męskiego w stylu Rembrandta.

Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki