1970–1980 Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

1974

 

ANDRZEJ KOSS   (2619)

Wietrzenie budulca teatru z okresu rzymskiego (I-II w.n.e.) w Aleksandrii oraz możliwości zabezpieczenia. PROMOTOR: Dr Zdzisław Bąkowski.

 

JAN NIEDBAŁ  (2768)

Konserwacja głowicy pilastru rzymskiego w stylu korynckim (marmur). Muz. Narod. w Warszawie. PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Historia kolekcjonerstwa w Polsce, rozkwit architektury Rzymu, style w architekturze. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

1975

 

EWA KILISZEK  (2512)

Konserwacja fragmentu siedziska kamiennego z Egiptu (wapień, Stare Państwo). Wzmacnianie strukturalne materiałów porowatych polimetarylanem metylu na przykładzie wapienia Karsy. PROMOTOR: Doc. Adam Roman

Posągi marmurowe Le Bruna na tle jego twórczości (analiza formalna i techniczna). PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

1976

 

EWA RADZIEJOWSKA-PARANDOWSKA (2317)

Konserwacja trzech mozaik z polskich wykopalisk na Kom el Dikka i dwóch mozaik z Muzeum Grecko-Rzymskiego w Aleksandrii (I-II w. n.e.). PROMOTOR: Doc. Karol Dąbrowski

 

1977

 

LIDIA MARKIEWICZ  (1968)

Konserwacja rzeźby na grobie Andrzeja Mioduszewskiego na Starych Powązkach w Warszawie (L. Kaufman, 1 poł. XIX, piaskowiec). PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Symbole neoklasycznej rzeźby nagrobnej. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

JOLANTA PAWLAK  (3419)

Konserwacja kamiennej rzeźby nagrobnej z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, J. Tatarkiewicz, 1846 (nagrobek Cecylii Krysińskiej, piaskowiec). PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Wpływ gotyckiej i renesansowej rzeźby nagrobnej na twórczość Jakuba Tatarakiewicza. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

JERZY RACZYŃSKI  (3420)

Konserwacja kamiennej figury św. Felicjana z Rokitna (piaskowiec, 1762–1763). PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Figura św. Felicjana z Rokitna, 1762–1763. Atrybucja rzeźby. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

1978

 

MONIKA CHMIELEWSKA  (3636)

Konserwacja dwóch rzeźb – figury św. Józefa i Matki Boskiej (Warmia –Stoczek Klasztorny, piaskowiec, poł. XVII). PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Rozwój ikonograficzny i znaczenie tematu Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Poczęcia w polskiej sztuce XVII i XVIII wieku. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

STEFAN KOVAL  (3623)

Konserwacja nagrobka Leokadii Żaboklickiej z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (piaskowiec, 1 poł. XIX). PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Związki sztuki mistrza Pawła z Lewoczy z warsztatem krakowskim Wita Stwosza. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

1979

 

JOANNA SŁOMIŃSKA-SZWARC  (3527)

Konserwacja nagrobka Ireny Krausharów-Grosman na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie (marmur). Badania nad zastosowaniem Sandstone Strengthener SV-H i SV-OH, firmy Wacker-Chemie GMBH RFN w procesie wzmacniania zdezintegrowanych marmurów. PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Secesja w pomniku nagrobnym. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

ELŻBIETA WELTER  (3833)

Konserwacja nagrobka Cypriana Godebskiego na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (piaskowiec, XIX). PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Przedstawienie św. Jana Nepomucena w barokowej rzeźbie śląskiej. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

1980

 

MAREK KOSS  (3760)

Konserwacja kamiennej rzeźby Hadesa z Rogalina (piaskowiec, XVIII). PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Wybrane problemy ikonograficzne rokokowych rzeźb z Rogalina. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

MAREK MARKOWSKI  (3798)

Konserwacja kamiennej rzeźby Posejdon z Rogalina. Próby dopasowania własności kitów do własności materiału skalnego (piaskowiec, XVIII). PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Twórczość Augustyna Schöpsa w latach 1758–1795 ze szczególnym uwzględnieniem rzeźb ogrodowych z Rogalina. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

PIOTR MĄDRACH  (3523)

Konserwacja nagrobka rodziny Błeszyńskich na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (piaskowiec i wapień, 1 poł. XIX). PROMOTOR: Doc. Adam Roman. 

Neogotyckie pomniki nagrobne na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

ANTONI TOKARSKI  (3770)

Konserwacja kamiennej rzeźby postaci kobiecej z Rogalina (piaskowiec, XVIII). PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Rzeźbiarskie pierwowzory postaci kobiecej z parku w Rogalinie. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019