1970–1990 Technologia malarstwa sztalugowego i kopii.

1978

 

ANDRZEJ LASEK   (3413)

Próba rekonstrukcji warsztatu technologicznego Willema Claesza Hedy. PROMOTOR: Mgr Jerzy Nowosielski.

Treści symboliczne zawarte w martwych naturach Willema Claesza Hedy. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska

 

1980

 

ANNA SUWAŁA-TEPEREK  (4183)

Spostrzeżenia technologiczne i próby rekonstrukcji opracowania malarskiego drugiego i trzeciego planu w pejzażach holenderskich XVII wieku. PROMOTOR: Mgr Jerzy Nowosielski

Pejzaże Esaiasa van de Velde i Jana van Goyena w świetle XVII-wiecznej teorii malarstwa pejzażowego. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska

 

1982

 

ELŻBIETA BOGACZEWICZ   (4111)

Konserwacja fragmentu epitafium Andrzeja Olszowskiego z bazyliki kolegiackiej NMP w Pułtusku (1740–1768). PROMOTOR: Mgr Tomasz Sadziak.

Lakiery imitujące kolor złoty na foliach srebra i cyny na podstawie wybranych przepisów z traktatów A. Pedemontana i J. Ch. Lochnera. PROMOTOR: Mgr Tomasz Sadziak.

 

EWA MOROZ  (4123)

J. W. Watin Sztuka malarza, pozłacarza, lakiernika– próba interpretacji. PROMOTOR: Mgr Tomasz Sadziak

 

EMILIA MRÓZ  (4121)

Konserwacja fragmentu epitafium Ludwika Załuskiego z bazyliki kolegiackiej NMP w Pułtusku. PROMOTOR: Mgr Tomasz Sadziak.

Wybrane zagadnienia z problemów konserwacji drewna zabytkowego i konserwacji pozłotnictwa metalami (złotem i srebrem). PROMOTOR: Mgr Tomasz Sadziak

 

ANNA STYLIŃSKA  (4002)

Próba rekonstrukcji prowincjonalnego warsztatu malarzy portrecistów z 2 poł. XVIII i 1 poł. XIX wieku na przykładzie wybranych portretów z kolekcji rodowej Walewskich. PROMOTOR: Doc. Jerzy Nowosielski.

Rola, znaczenie i historia portretu szlacheckiego na przykładzie kolekcji rodowej Walewskich. PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

1984

 

MARIA SURAWSKA  (4447)

Technika i metoda opracowania świateł w pejzażu niderlandzkim XVII wieku na przykładzie obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. PROMOTOR: Doc. Jerzy Nowosielski.

Symbolika światła. PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

1986

 

DANUTA STĘPIEŃ   (4725)

Charakterystyka wybranych technik kazeinowych oraz ich zastosowanie w malarstwie sztalugowym na podobraziu drewnianym. PROMOTOR: Doc. Jerzy Nowosielski. 

Różne formy technologiczne użycia tempery kazeinowo-amoniakalnej na podobraziu dębowym. PROMOTOR: Doc. Jerzy Nowosielski.

 

1987

 

BEATA GALPERYN-KOŁODZIEJSKA  (4714)

Analiza technologiczna XV-wiecznych warsztatów malarstwa tablicowego Wielkopolski i Małopolski. PROMOTOR: Doc. Jerzy Nowosielski.

Wykonanie kopii środkowej części tryptyku z Bliznowa Ukrzyżowanie (mistrz tryptyku z Żernik, 1460–80). PROMOTOR: Doc. Jerzy Nowosielski

 

DOROTA IGNATOWICZ-WOŹNIAKOWSKA  (4864)

Miejsce i rola kopii w twórczości plastycznej. PROMOTOR: Doc. Jerzy Nowosielski.

 

AGNIESZKA SŁOWIK-KWIATKOWSKA  (5052)

Metody konserwacji i rekonstrukcji pozłot pulmentowych na podstawie dokumentacji konserwatorskich prac prowadzonych w różnych ośrodkach Polski. PROMOTOR: Mgr Aleksandra Krupska.

 

1988

 

BARBARA DROBIŃSKA-SOWULA  (4862)

Portret – sposób malowania wizerunku. Wybrane problemy techniczne i technologiczne. PROMOTOR: Mgr Andrzej Lasek.

 

ALINA MOSKALIK  (4870)

Technika i technologia prac pozłotniczych na podstawie wybranych manuskryptów europejskich od XI do XVIII wieku. PROMOTOR: Mgr Aleksandra Krupska.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019