1971–1980 Konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej

1971

 

JAN DOBRZYŃSKI (2472)

– Konserwacja prawego skrzydła tryptyku z Żurowej (szkoła sądecka, XV). Muz. Diecez. w Przemyślu. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

– Atrybucja prawego skrzydła tryptyku Zwiastowanie z Żurowej. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

GRIGORI GRIGOROW (2902)

– Konserwacja ikony Zwiastowanie (szkoła rosyjska, XVII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja ikony Zwiastowanie z Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

ELŻBIETA NIEMYSKA (2794)

– Konserwacja skrzydła tryptyku ołtarza z kościoła w Grębieniu (późnogotycki). Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja skrzydła tryptyku ołtarza kościoła w Grębieniu. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

DYMITR PETROW (2800)

– Konserwacja chrzcielnicy barokowej z Bytomia Odrzańskiego (1753). Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja chrzcielnicy barokowej z Bytomia Odrzańskiego. Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

MAGDALENA PODLEWSKA (2328)

Konserwacja obrazu temperowego na drewnie przedstawiającego Madonnę z Dzieciątkiem (malarstwo prowincjonalne, XVI-XVII). Wł. pryw.

Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja obrazu Madonna z Dzieciątkiem. Promotor:

Promotor: Prof. dr hab. Janina Ruszczyc

TOMASZ SADZIAK (2572)

Konserwacja kwatery skrzydła tryptyku św. Katarzyna ze Sieny (XV). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor:

Promotor: Prof. Bohdan Marconi

Atrybucja kwatery ołtarza św. Katarzyna ze Sieny.

Promotor: Prof. dr Ksawery Piwocki

 

1972

 

› KRYSTYNA ŁABĘDZKA-UNGER (2457)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie przedstawiającego portret K. A. Radziwiłłowej (1 poł. XVII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: prof. Bohdan Marconi

Polski portret sarmacki a portret K. A. z Sobków Radziwiłłowej. Promotor: prof. dr Ksawery Piwocki

 

1973

ATANAS ATANASOW (2802)

Konserwacja i atrybucja ikony przedstawiającej św. Atanzazego (XVII). Cerkiew św. Mikołaja w Mielniku, Bułgaria.

PROMOTORZY: Doc. Juliusz Bursze, prof. dr Ksawery Piwocki.

JOANNA SZPOR (3154)

Konserwacja fragmentów ołtarza z klasztoru benedyktynek w Żarnowcu – kartusz i obraz (warsztat H. Hahna, 1609). Doc. Juliusz Bursze.

Manierystyczny ołtarz z refektarza benedyktynek w Żarnowcu.

Promotor: Mgr Maria Kossakowska.

 

1974

 

URSZULA BRZOZOWSKA (2812)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Święta Rodzina (szkoła włoska, poł. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Doc. Juliusz Bursze.

Atrybucja obrazu Św. Rodzina. 

PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

ALEKSANDER CZERWIŃSKI (3666)

Zarys zasad konserwacji zabytkowych militariów w oparciu o doświadczenia uzyskane w pracowniach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

PROMOTOR: Prof. Bohdan Marconi.

MARIA LUBRYCZYŃSKA (2161)

Konserwacja późnogotyckiego tryptyku Czterech Świętych Dziewic (T. Stancel, ok. 1524-1530). Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Doc. Juliusz Bursze.

Atrybucja tryptyku Czterech Świętych Dziewic.

PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

ZOFIA WĄSOWSKA (2335)

Konserwacja rzeźby drewnianej Madonna z Dzieciątkiem (Krąg Madonn Kolońskich, k.. XIV). Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Doc. Juliusz Bursze.

Atrybucja średniowiecznej rzeźby Madonna z Dzieciątkiem.

PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć.

 

1975

 

JAN BERNAŚ  (2690)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Ofiara Ifigenii (2 poł. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Atrybucja obrazu Ofiara Ifigenii z Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

DANUTA KOMOROWSKA-STOLA   (2704)

Konserwacja obrazu temperowego na drewnie Matka Boska z Dzieciątkiem (szkoła polska, 1 poł. XVII). Kościół par. w Reginowie. Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Atrybucja obrazu na desce Matka Boska z Dzieciątkiem. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

KRZYSZTOF MILLER   (2952)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Ludwiki Marii Gonzagi (szkoła francuska, XVII). Muz. – Pałac w Wilanowie. Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

 

MARIA NIEWIADOMSKA  (2351)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Matka Boska z Dzieciątkiem. Kościół w Bąkowie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Atrybucja obrazu Matka Boska z Dzieciątkiem z Bąkowa. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ELŻBIETA OLIZAR-DOWGIAŁŁO  (2211)

Konserwacje rzeźby drewnianej polichromowanej Krucyfiks z Łowicza (1280). Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

 

JANINA POWĄZKA  (3656)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Koronacja Św. Rozalii (szkoła włoska, XVII). Katedra w Gnieźnie. Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Atrybucja obrazu Św. Rozalia. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

1976

 

MARIA BRZEŹIŃSKA-WOLDAŃSKA  (2811)

Konserwacja obrazu tablicowego Ukrzyżowanie (szkoła małopolska, II poł.XVI). Kościół św. Wojciecha w Lublinie. Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Atrybucja obrazu Ukrzyżowanie z Kościół św. Wojciecha w Lublinie. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

BLANDYNA KANIEWSKA-WÓJCIK  (3411)

Konserwacja krucyfiksu klasztornego z kościoła w Lubomierzu (1400–1410). Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Atrybucja XV w rzeżby polichromowanej-krucyfiks klasztorny z kościoła w Lubomierzu. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

TERESA KOSECKA-STRAMOWSKA (3412)

Konserwacja obrazu tablicowego Zdjęcie z Krzyża (2 poł. XVI). Klasztor Redemptorystów w Bardzie Śląskim. Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Atrybucja obrazu na desce Zdjęcie z krzyża z klasztoru Redemptorystów w Bardzie Śląskim. Promotor:  Mgr Teresa Pocheć.

 

MARIA PODKOWIŃSKA-LULKIEWICZ (3418)

Konserwacja obrazu olejnego na Płótnie przedstawiającego Mękę Pańską (II poł. XVII) Klasztor Redemptorystów w Bardzie Śląskim.Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Obraz Ukrzyżowanie z Barda Śląskiego i analogia tej kompozycji w XVII- wiecznej sztuce śląskiej i flamandzkiej. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ELŻBIETA TIUNIN-WRÓBEL  (3080)

Konserwacja ikony Bogurodzica Wszystkich Strapionych Pociecha (szkoła moskiewska, I poł. XIX) Skarbiec Katedry Gnieźnieńskiej. Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Ikony Bogurodzica Wszystkich Strapionych Pociecha i krąg tego typu ikon w nawiązaniu do podobnych typów ikonograficznych. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

MARIA WRÓBLEWSKA  (3835)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Apoteoza Św. Barbary. Kościół w Żarnowcu. Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Atrybucja obrazu Apoteoza Św. Barbary z koscioła w Żarnowcu. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

1977

 

ELŻBIETA KRUPA-STPICZYŃSKA  (3432)

Konserwacja obrazu olejnego na drewnie przedstawiającego portret Filipa Melanchtona (1 poł. XVII). Wł. pryw. Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Portret Filipa Melanchtona – dzieło nieznanego naśladowcy Łukasza Cranach młodszego. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ALEKSANDRA KRUPSKA  (2608)

Konserwacja dziesięciu gotyckich rzeźb drewnianych polichromowanych, stanowiących fragment ołtarza-tryptyku (szkoła zachodnio-pomorska, XV). Kościół w Rarwinie. Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Św. Katarzyna Aleksandryjska i zespół figur z ołtarza gotyckiego z kościoła w Rarwinie jako przykład rzeźby zachodnio-pomorskiej XV wieku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

LUBOMIŁA MASAJADA  (3660)

Konserwacja obrazu olejnego na drewnie przedstawiającego portret księcia Kazimierza Sprawiedliwego (warsztat prowincjonalny, XVII). Muz. Region. w Sulejowie. Promotor: Doc. Juliusz Bursze.

Portret imaginacyjno-historycyzujący księcia Kazimierza Sprawiedliwego jako przykład prowincjonalnego malarstwa XVII wieku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

1978

 

MARIA CHOJNACKA  (3457)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie przedstawiającego św. Antoniego odprawiającego mszę (XVII). Muz. Okr. w Zamościu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Atrybucja obrazu św. Antoniego odprawiającego mszę w Radecznicy. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

JOLANTA DANYŚ  (3409)

Konserwacja płaszczanicy Chrystus w grobie. Muz. Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Płaszczanica Chrystus w grobie. Rys historyczny płaszczanicy jako przedmiotu praktyk liturgicznych w kościele prawosławnym. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

MAŁGORZATA JARNICKA  (3410)

Konserwacja ikony Chrystus Pantokrator (szkoła karpacka, pocz. XVIII). Muz. Okr. w Zamościu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Formy plastyczne i idee ikonograficzne na podstawie wybranych przykładów najwcześniejszych ikonostasów, ich rozwój i zmiany aż do XIX wieku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

INGEBORGA KINK  (3431)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Złożenie do grobu. Kaplica w Babiaku. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Oddziaływanie malarstwa obcego na twórczość Hermana Hahna i artystów działających pod jego wpływem na terenie Pomorza Zachodniego XVII i XVIII w. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

RENATA MARKOWSKA-LATECKA   (3415)

Konserwacja ikony Hodegetria (szkoła polska, XVII/XVIII). Muz. Okr. w Zamościu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Geneza i ikonografia przedstawienia typu Hodegetria. Wpływ tradycji bizantyńskiej na malarstwo ikon na terenie Karpat polskich. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

EWA MOCZORODYŃSKA  (3416)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej przedstawiającej anioła-akolitę. Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Nieznana rzeźba anioła-akolity z Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Mgr Anna Lewicka.

 

EWA NAGAJ  (3417)

Konserwacja fragmentu ołtarza gotyckiego, kwatera – Sceny z życia św. Katarzyny (malarstwo prowincjonalne, poł. XV). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Wyobrażenie św. Katarzyny ze Sieny na podstawie malarstwa włoskiego i wybranych przykładów malarstwa polskiego od XIV do XVIII wieku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ANNA OLENDEREK  (3524)

Konserwacja malowidła temperowo-olejnego na desce Matka Boska Tronująca i św. Antoni Padewski (szkoła wenecko-kreteńska XV/XVI). Wł. pryw. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Wybrane przykłady ikonografii Matki Boskiej Tronującej ze Świętymi w sztuce kręgu weneckiego do XVI w. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

JANUSZ OLENDEREK  (3525)

Konserwacja malowidła olejnego na płótnie Portret Benedyktyna Dom Pierre François Chevalier de Verny. Wł. pryw. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Postać benedyktyna Dom Pierre François Chevalier na tle historii zakonu. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ANNA OLĘDZKA-CHMIELIŃSKA  (3407)

Konserwacja ikony na desce. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Ikona Przemienienie Pańskie. Problemy ikonograficzne i plastyczne na terenie południowo-wschodniej Polski. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

JOANNA ZIELIŃSKA  (3426)

Konserwacja ikony na desce Chrystus Pantokrator. Muz. w Jarosławiu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Przedstawienie Chrystusa w sztuce wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej i ruskiej od IV do XV w. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

MAŁGORZATA ZIELIŃSKA-RÓŻYCKA  (3425)

Konserwacja lewego skrzydła carskich wrót (warsztat prowincjonalny, pocz. XIX). Muz. Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Carskie wrota z terenów Ukrainy i południowo-wschodniej Polski – ewolucja składu ikonograficznego i formy plastycznej od XV do XIX wieku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

1979

 

KRYSTYNA BORKOWSKA  (3513)

Konserwacja obrazu temperowego na desce Św. Jan Chrzciciel (szkoła niderlandzka, pocz. XVI). Muz. Diecez. w Gnieźnie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Ikonografia przedstawień św. Jana Chrzciciela w malarstwie europejskim do 1 poł. XVI w. w nawiązaniu do konserwowanego obiektu. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

HALINA GEMEŚ   (3520)

Konserwacja ikony Hodegetria (XVII). Muz. w Jarosławiu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Ikona Matki Boskiej z Jarosławia. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

DITTA KARCZ  (3642)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Matka Boska Karmiąca. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

W poszukiwaniu pierwowzoru XVIII w. Matka Boska Karmiąca. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ADAM KARPOWICZ  (3944)

Działanie rozpuszczalników na warstwy temper. Analiza spoiw metodą wybarwień przekrojów. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Zmiany zachodzące w spoiwie temperowym podczas działania czynników zewnętrznych. Promotor: Mgr Daniel Tworek.

 

KAZIMIERZ KAWA   (3517)

Konserwacja malowidła olejnego na płótnie Salvator Mundi (XVII). Muz. Okr. w Zamościu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Rola polskiego malarstwa religijnego w okresie wczesnego baroku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

EWA KOPKA  (3519)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie przedstawiającego portret Króla Zygmunta III Wazy. Muz. Okr. w Zamościu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Ikonografia przedstawień Króla Zygmunta III Wazy w malarstwie i grafice. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

BOŻENA KOZUBEK  (3834)

Konserwacja ikony Deesis z cerkwi w Parcewie (warsztat prowincjonalny, I poł. XVIII) Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Unicka redakcja tematu Deesis na tle kanonów ikonograficznych obowiązujących w sztuce sakralnej. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ELŻBIETA MARCINKOWSKA  (3624)

Konserwacja rzeżby drewnianej polichromowanej Archanioł Rafa (XVIII). Kościół w Przyłęcku. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Atrybucja rzeźby z kościoła św. Anny w Przyłęcku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ANDRZEJ MAZUR   (3521)

Konserwacja feretronu – obrazu dwustronnie malowanego na desce – Madonna z Dzieciątkiem i Św. Małgorzata (szkoła wielkopolska, XVIII/XIX). Kaplica w Żarkowie k. Jarocina. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Feretrony na desce związane z kręgiem częstochowskim. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

MARIA RADZIKOWSKA   (3528)

Konserwacja krucyfiksu gotyckiego (1 poł. XV). Muz. Diecez. w Pelplinie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Gotyckie krucyfiksy pomorskie XIV i 1 poł. XV w. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ELŻBIETA SZYSZKO  (4184)

Konserwacja balijskiego malowidła na tkaninie, przedstawiającego scenę z eposu indyjskiego Ramajany (XVII). Muz. Azji i Pacyfiku w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Balijskie malowidło świątynne, geneza jego powstania i znaczenie w kulturze i sztuce Nusantary. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

EDWARD TOBIASZ  (3626)

Konserwacja ikony Matka Boska z Dzieciątkiem (szkoła przemyska, pocz. XVIII). Muz. Okr. w Nowym Sączu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Rola Madonny w ikonostasie. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

WŁADYSŁAW WDOWIAK   (2529)

Konserwacja feretronu na desce przedstawiającego: Adorację Matki Boskiej Częstochowskiej (awers) i św. Wawrzyńca (rewers). Dwa malowidła olejne malowane na płótnie i naklejone obustronnie na deskę (malarstwo ludowe, pocz. XIX). Muz. Diecez. w Gnieźnie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Ludowe malarstwo religijne wieku XIX w Polsce. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

BARBARA WOŁOSZ  (3522)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej, przedstawiającej św. Magdalenę pod krzyżem (1 poł. XVIII). Katedra w Gnieźnie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Ikonografia św. Magdaleny. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

1980

 

MARIA BANASZ  (3754)

Konserwacja ikony Deesis. Muz. Okr. w Nowym Sączu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Geneza i treści ideowe ikony Deesis. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

BARBARA BIAŁA-SADZIAK  (3512)

Konserwacja obrazu temperowego na desce Wprowadzenie Marii do świątyni (XVII). Muz. w Jarosławiu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze

Ikonografia obrazu z cerkwi w Leżachowie Wprowadzenie Marii do świątyni. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

JOLANTA CZARSKA  (3756)

Konserwacja feretronu Św. Antoni Padewski, Św. Józef z Dzieciątkiem (XVIII). Kościół w Porębie nad Bugiem. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Wybrane typu feretronów na terenie Polski od XVII do XIX wieku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

DANUTA DRABIK   (3757)

Konserwacja ikony Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu proroków, patriarchów Starego Testamentu. Muz. Okr. w Nowym Sączu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Matka Boska z Dzieciątkiem typu Hodegetria w otoczeniu proroków. Opracowanie ikonograficzne. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

BORIAN DYMITROW  (3812)

Ikona Św. Archanioł Michał, technika temperowa, przeniesienie na nowe podłoże (2 poł. XIX). Cerkiew w Presławiu (Bułgaria). Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Malarz odrodzenia bułgarskiego Anastas Kyrkklisyjski i jego ikony z cerkwi św. Piotra i Pawła w Presławiu. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

BARBARA KILANOWICZ  (3797)

Konserwacja ikony Zaśnięcie Matki Boskiej (szkoła małopolska, 1 poł. XVIII). Muz. w Jarosławiu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Stan badań i problemy ikonograficzne dotyczące ikony Zaśnięcie Matki Boskiej z Muzeum w Jarosławiu. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ANNA KOTARSKA  (3622)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej przedstawiającej Madonnę z Dzieciątkiem (warsztat prowincjonalny – mazowiecki, XVII). Muz. Diecez. w Płocku. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Problemy ikonografii i datowania rzeźby Madonna z Dzieciątkiem z Muzeum Diecezjalnego w Płocku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

MAŁGORZATA PAŁKA-ŚLUSARCZYK  (3763)

Konserwacja obrazu olejnego Martwa natura – kwiaty i owoce (szkoła włoska, XVII). Wł. pryw. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Historia martwej natury jako samodzielnego gatunku malarskiego. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

RYSZARD PRIMKE  (3764)

Konserwacja malowidła na blasze miedzianej, przedstawiającego pokłon pasterzy (szkoła holenderska lub flamandzka, poł. XVII). Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Pokłon pasterzy w ikonografii. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ANNA SCHEINKÖNIG   (3766)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Scena alegoryczna – Trzy cnoty (B. de Pitati Veronese, 1543). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Bonifazio de Pitati Veronese z uwzględnieniem obrazów z Muzeum Narodowego. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

MARIA ŚLUZAR  (3769)

Konserwacja ikony Ukrzyżowanie. Muz. Okr. w Nowym Sączu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Ikona z Jastrzębika, technologia, datowanie, ikonografia. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

DOROTA ZEMŁA  (3800)

Konserwacja ikony Chrystus Pantokrator (szkoła karpacka, pocz. XIX). Muz. w Jarosławiu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019