1971–1980 Ko­n­se­r­wa­­cja i re­­stau­­ra­­cja ksią­ż­ki, gra­­fi­­ki i skó­­ry za­­by­t­ko­­wej

1971

WŁODZIMIERZ BOROWCZYK   (2349)

-Konserwacja starego druku Postylla katolicka (J. Wujek, Kraków 1617). IBL w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Konserwacja miedziorytu Scena rodzajowa (I. Allessandri, XVIII). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

 

1972

RYSZARD BARNAŚ  (2591)

-Konserwacja starego druku Ewangelie Naprestolnoe (Wilno 1574–1575). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Konserwacja miedziorytu Pokłon trzech króli (E. Eichel, 1745–1750). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

 

1974

DYMITR GROZDEW  (2897)

– Konserwacja starego druku De republica emendanda (A. F. Modrzewski 1554). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja mezzotinty Monumenta Romae Antige (G. Ch. Kilian 1767). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Analiza księgoznawcza starego druku. De republica amendanda.
PROMOTOR: Doc. dr hab. Jadwiga Rudnicka

 

BARBARA JOSEPYSZYN  (2701)

– Konserwacja inkunabułu współoprawnego Modus legendi abbreviaturas i Margarita decreti seu tabula martiniana decreti (M. Polak, Kolonia 1486). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu kolorowanego mapy Damebius Fluvius Europae Maximus … (Amsterdam 1655). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Analiza księgoznawcza inkunabułu współoprawnego Modus legendi abbreviaturas i Margarita decreti: seu tabula martiniana decreti M. Polaka.
PROMOTOR:  Doc. dr hab. Jadwiga Rudnicka

 

1975

JÓZEF CHARYTONIUK   (2815)

– Konserwacja inkunabułu De proprietatibus rerum (B. Anglicus, Strassbourg 1491). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Konserwacja tablicy drzeworytowej stanowiącej kartkę z kalendarza starocerkiewnego na rok 1715. BN w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Analiza księgoznawcza inkunabułu De proprietatibus rerum.
PROMOTOR: Doc. dr hab. Jadwiga Rudnicka

 

1977

HANNA CHROMIŃSKA  (3430)

– Konserwacja starego druku Kazania o siedmiu Sakramentach (1600). Muz. Okręgowe w Przemyślu.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu kolorowanego mapy Ducatus Limburgum (Kraków 1695). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

  • Kazania o siedmiu Sakramentach na tle epoki.

MAŁGORZATA SZYMAŃSKA-FABER  (3423)

– Konserwacja atlasu geograficznego Theatrum Orbis Terrarum. Antwerpia 1572. BN w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu Karta z kalendarza starocerkiewnego (XVIII w.). Wł. BN w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Znaczenie Theatrum Orbis Terrarum Abrahama Orfeliusa w kartografii światowej okresu Renesansu na tle historii rozwoju map i atlasów geograficznych.
PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć

 

1978

ALEKSANDRA GRADKOWSKA-KACZMAREK   (3429)

– Konserwacja starodruku Vonn gebüre und Billicheit (Frankfurt nad Menem 1550). Biblioteka ASP w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Konserwacja miedziorytu kolorowanego mapy Brabanti (Amsterdam 1655). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

Wybrane przykłady niemieckiego drzeworytu książkowego z dzieła Cycerona Vonn Gebüre und Billicheit wyd. w 1550 r.

PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć

KAMIL WITKOWSKI  (3424)

– Konserwacja starego druku Relation du Service Solennel … (Rzym 1713). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu kolorowanego – mapy Mechline Dominium et Aerschot Ducatus (1655). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Program treściowy dekoracji okolicznościowej wystawionej w kościele św. Ludwika w Rzymie, dotyczącej zmarłego Ludwika delfina Francji.
PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć

 

1979

WANDA GŁOWACKA  (3759)

– Konserwacja rękopisu starocerkiewno-słowiańskiego Apostoł (XVI-XVII). Wł. Muz. Diec. w Siedlcach.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu kolorowanego – mapy Discriptio Bergarum and Zoman … (1655). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Analiza księgoznawcza rękopisu starocerkiewnego-słowiańskiego Apostoł.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

IZABELA GRABOWSKA-MAZUR  (3616)

– Konserwacja starego druku Orator Polityczny weselnym i pogrzebowym służący aktom (Kraków 1648). IBL w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu kolorowanego – mapy Ovarta Pars Brabantiae Cuius Caput Sylva – Ducis (1655). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Monografia drukarni Franciszka Cezarego.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

WIESŁAWA KOWNACKA-SŁOMSKA   (3814)

-Konserwacja starego druku Copiosa Suppellex Flegantissimarum Germanicae et Latinae Linquae … (1589). ASP w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja akwareli Bazar w Istambule (K. Bieroński, 1925). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Analiza księgoznawcza szesnastowiecznego “klocka” Copiosa Suppellex .. (H. Ulner z Hirsfeldu) i Phrases poeticae … (M. Fundano).
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

WOJCIECH KURPIK  (3761)

– Konserwacja starego druku Ius Minicipale – to jest prawo miejskie Magdeburskie (1581). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu Ofiarowanie w świątyni (XVIII). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Elementy zdobienia oprawy spełniające funkcję ochronną wobec książki.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

BOŻENA ORŁOWSKA-WITKOWSKA   (3526)

– Konserwacja starego druku Kronika Sarmacyey Europskiey (M. Lob, Kraków, 1611). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja litografii Odpust na wsi (XIX). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Analiza porównawcza wydań XVII i XVIII-wiecznych Kroniki Sarmacyey Europskiey.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

1980

MONIKA FEDORCZYK  (3514)

– Konserwacja starego druku Tractatus de concursu, et privilegies (Geneva 1664). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu kolorowanego – mapy Dvinkerka (1655). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Monografia drukarni Choüetów na podstawie sygnetu Salamandry w ogniu.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

KATARZYNA PIELIŃSKA  (3799)

– Konserwacja rękopisu Liber Resignationum Obligationum Advocatialium Vartensium (1606–1609). AGAD w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu kolorowanego – mapy Galloflandria … (1655). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Księga wójtowsko-ławnicza miasta Warty z lat 1606–1609.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

EWA STANKIEWICZ  (3767)

– Konserwacja starego druku Chronica Schlesien (Franfurt nad Menem 1575). Muz. Narod. we Wrocławiu.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja karty pergaminowej z barwną miniatura Zwiastowanie (XIV). Muz. Narod. we Wrocławiu.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Drukarze Frankfurtu nad Menem drugiej połowy XVI w. i ich sygnety drukarskie.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

MARIA WOŹNIAK  (3771)

-Konserwacja atlasu miast Civitates Orbis terrarum (G. Braun, 1618). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

-Widoki Krakowa drukowane w XVI i XVII wieku.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen