1981–1990 Konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej

1981

 

MAŁGORZATA KLEIN   (3796)

Konserwacja ikony typu Hodegetria, technika temperowa (XVIII). Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Drewniane budownictwo cerkiewne w Polsce. Promotor:  Mgr Teresa Pocheć.

 

GRZEGORZ KRZYŻANOWSKI   (4017)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret kobiety z cytryną (1 poł. XVIII). Wł. pryw. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Kształtowanie pojęcia sarmatyzmu w nawiązaniu do odbicia jego ideologii w malarstwie portretowym z XVI, XVII i XVIII w. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

MARIA MICHAŁOWSKA  (3947)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Pokłon Trzech Króli (XVII/XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Kostium wenecki w obrazie Pokłon Trzech Króli nieznanego autora. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

PAWEŁ MICHAŁOWSKI   (3947)

Konserwacja obrazu olejnego na desce Madonna z Dzieciątkiem adorowanym przez św. Klarę i bł. Kingę (warsztat starosądecki, XVI/XVII). Klasztor Klarysek w Starym Sączu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Najciekawsze przykłady malarstwa religijnego w kościele i klasztorze Klarysek w Starym Sączu. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

DIANA PANOWA  (4169)

Konserwacja tryptyku ze wsi Brusen w Bułgarii (szkoła trewnenska, XVII). Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Analiza ikonograficzna scen z życia Chrystusa, Matki Boskiej i świętych przedstawionych na tryptyku ze wsi Brusen. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

MARIA POLAK  (3950)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret filozofa (XVIII). Muz. Narod. w Krakowie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Portret filozofa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie – próba odczytania symbolicznych treści. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

BARBARA ROJEWSKA  (3952)

Konserwacja chorągwi z obrazem dwustronnym Salvator Mundi i Św. Andrzej (1 poł. XIX). Muz. w Sanoku. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Przedstawienie Chrystusa Salvator Mundi w malarstwie. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

ANNA SŁAWIEC   (3945)

Konserwacja obrazu olejnego na blasze miedzianej Portret epitafijny Stanisława Hozjusza. Muz. Archidiecez. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Portret epitafijny Stanisława Hozjusza. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

IWONA STEFAŃSKA  (3955)

Konserwacja sztandaru lamajskiego – Tang-ka (XVIII/XIX). Muz. Azji i Pacyfiku w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Tang-ka – sztandar lamajski w aspekcie ikonograficznym, symbolicznym i strukturalnym. Promotor: Mgr Teresa Pocheć.

 

1982

 

ANNA BARANOWSKA  (3941)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Odwrót wojsk napoleońskich spod Moskwy (Jerzy Kossak, 1923). Wł. pryw. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Wybrane przedstawienia wojen napoleońskich w polskim malarstwie historycznym, widziane oczami współczesnych malarzy. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

DOROTA CHRZANOWSKA   (3755)

Konserwacja ikony Podniesienie Krzyża (warsztat prowincjonalny, XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Krąg ikon małopolskich. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

GRZEGORZ DYDYŃSKI  (3758)

Konserwacja drewnianej polichromowanej kompozycji przestrzennej Scena bukoliczna (2 poł. XIX). Muz. – Pałac w Wilanowie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Antyczny posąg śpiącej Ariadny – jego naśladownictwo oraz wpływ na przedstawienie postaci kobiecej w sztuce nowożytnej. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

SŁAWOMIR GIELNIEWSKI  (4510)

Konserwacja ikony Ukrzyżowanie Chrystusa (XVIII). Wł. pryw. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Temat Ukrzyżowania w ikonach ukraińskich. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

WOJCIECH GWIZDAŁA  (4114)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Chrystus na Krzyżu (W. Gerson, 1901). Kościół ewang.-augsb. w Warszawie. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Obraz Wojciecha Gersona jako typowy przykład Ukrzyżowania w zachodnio-europejskim malarstwie nowożytnym. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

BARBARA KANIEWSKA   (4185)

Konserwacja obrazu Matka Boska Dobrej Nadziei, (tłusta tempera na płótnie, XVII). Wł. pryw. Promotor: Mgr Joanna Szpor.

Analiza treści i formy nieznanego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem i Świętymi. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

MARIANNA KISIELEWSKA  (3518)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Madonna z Dzieciątkiem z IZB. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Madonna z Dzieciątkiem z IZB. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

ANNA KOSMALSKA  (4313)

Konserwacja obrazu temperowego na desce Ewangelista Mateusz i Apostoł Piotr (XVIII). Muz. Okr. w Nowym Sączu. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Sztuka grekokatolicka na terenie Rzeczypospolitej w XVIII w. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

ELŻBIETA MODZELEWSKA   (4117)

Konserwacja ikony Hodegetria (warsztat prowincjonalny, XVII). Muz. w Jarosławiu. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska

Rozważania związane z cechami stylistycznymi i atrybucją obrazu z Jarosławia. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

JOANNA NIEMIRSKA  (3949)

Konserwacja ikony Zesłanie Ducha Świętego (pocz. XVIII). Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Ikonografia przedstawień Zesłanie Ducha Świętego na podstawie wybranych przykładów malarstwa religijnego. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

MAŁGORZATA SOŁTYSIAK   (4118)

Konserwacja malowidła temperowego na desce – predelli do ołtarza z kościoła par. na Helu, przedstawiającej Chrystusa i Dwunastu Apostołów (warsztat gdański, ok. 1500). Muz. Archidiecez. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Cechy malarskie na tle innych korporacji rzemieślniczych w Polsce XV i XVI wieku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

1983

 

MAGDALENA BACHLEDA  (4307)

Konserwacja portretu epitafijnego nieznanego dostojnika namalowanego na blasze miedzianej (poł. XVII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Sarmacki portret epitafijny i trumienny – próba charakterystyki na podstawie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

ANNA DERENTOWICZ-ZAKRZEWSKA   (4300)

Konserwacja malowidła lamajskiego TANG-KA Panteon Czojdzil Jamantaka Muz. Azji i Pacyfiku w Warszawie. Promotor: Mgr Krystyna Sommer

Tang-ka lamajska – próba interpretacji zawartych w niej treści symbolicznych. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

1984

 

JERZY CHODOR  (4488)

Konserwacja ikony Wielka Deesis (ok. 1814). Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Ikona rosyjska Wielka Deesis z lat po 1814. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

ANNA CZARNECKA  (4438)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej, przedstawiającej biskupa (1 poł. XVI). Muz. Diecez. w Pelplinie. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Kapliczki i krzyże przydrożne Kurpiowszczyzny. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

JOANNA CZERNICHOWSKA  (4439)

Konserwacja obrazu olejnego na papierze czerpanym podklejonym płótnem Pokłon Trzech Króli (ok. XIX/XX). Wł. pryw. Promotor: Mgr Joanna Szpor.

Postawa estetyczna Zygmunta Krasińskiego. Jego poglądy i opinie o sztukach pięknych. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

SEBASTIAO JOSE DE CARVALHO  (4616)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Pejzaż ze sztafażem (szkoła rzymska, poł. XVII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

The Way of Recognising Decorations and Insignia in Works of Art, of the Palestinian. Italian, Spanish Pontifical and Portuguese Orders, on their Beginings and by the Middle of the 19th Century (Rozpoznawanie orderów, odznaczeń w dziełach sztuki …). Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

TOMASZ DZIKOWSKI   (4489)

Konserwacja rzeźby drewnianej, polichromowanej, ołtarzowej Madonna Tronująca z Dzieciątkiem (warsztat pomorski, 1390?). Muz. Diecez. w Pelplinie. Promotor: Dr Joanna Szpor.

Nastawy baldachimowe ołtarzy gotyckich w aspekcie próby ustalenia pierwotnego przeznaczenia Madonny Tronującej z Dzieciątkiem z Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

DANUTA FOBER   (4306)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Matka Boska Karmiąca (szkoła polska, 2 poł. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Joanna Szpor.

Wybrane przykłady przedstawienia Matki Boskiej Karmiącej w polskim ludowym malarstwie na szkle XIX i XX wieku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

EWA KOSSOWSKA  (4442)

Konserwacja płaskorzeźby drewnianej polichromowanej Madonna z Dzieciątkiem (XIX). Muz. Okr. w Bielsku-Białej. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Obrazy Michała Łukasza Leopolda Willmanna w warszawskich kościołach. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

JOANNA KRWAWICZ   (4302)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Św. Maria Magdalena (XVII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Analiza formalno-ikonograficzna oraz próba atrybucji nieznanego przedstawienia św. Marii Magdaleny z Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Mgr Anna Lewicka-Morawska.

 

RITA ŁOTOWSKA   (4304)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Opłakiwanie Chrystusa (XVII). Muz. Archidiecez. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Życie i twórczość A. van Dycka. Katalog wybranych kopii według obrazów A. van Dycka w zbiorach polskich. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

JOANNA MEDYŃSKA   (4444)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Śpiący amorek (L. Drachs, 1803). Muz. Okr. w Bielsku Białej. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Putto – jego miejsce i znaczenie w sztuce. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

ANDRZEJ RADOMSKI  (4448)

Konserwacja ikony Św. Mikołaja ze scenami z życia (warsztat prowincjonalny z Charkowa, XVII/XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Problemy estetyczne w konserwacji ikon. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

PAWEŁ SADLEJ  (4308)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej, przedstawiającej Madonnę z Dzieciątkiem (warsztat pomorski, poł. XVI). Muz. Diecez. w Pelplinie. Promotor: Dr Joanna Szpor.

Problemy konserwatorskie na ziemiach polskich w XIX wieku i na początku XX wieku na przykładzie kilku realizacji i wypowiedzi czołowych przedstawicieli środowiska konserwatorskiego. Promotor: Mgr Anna Lewicka-Morawska.

 

PIOTR STEFANOW  (4451)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej, przedstawiającej Matkę Boską (XV/XVI). Muz. Okr. w Bielsku-Białej. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Symbolika atrybutów związanych z Jezusem Chrystusem w przedstawieniach Madonny z Dzieciątkiem. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

ANNA ZALEWSKA  (4454)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret mężczyzny w kontuszu (szkoła polska, XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Malarstwo portretowe na Mazowszu w XVIII wieku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

1985

 

PAWEŁ BARANOWSKI   (4437)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej, przedstawiającej Madonnę Tronującą z Dzieciątkiem (Europa Zach. XIV, korpus XIX/XX). Muz. Okr. w Bielsku-Białej. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Miejsce i rola konserwatora w triadzie: twórca – dzieło – odbiorca. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

IWONA FLASZCZYŃSKA  (4571)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Stanisława Świdzińskiego – wojewody rawskiego (mal. polskie, XVII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Koń w malarstwie polskim. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

REGINA JANKOWSKA  (4440)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej, przedstawiającej Matkę Boską z Dzieciątkiem (1 poł. XVI). Muz. Okr. w Bielsku-Białej. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Typy przedstawień Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

STANISŁAW KOTOWSKI  (4573)

Konserwacja i rozdzielenie ikony Hodegetria na płótnie (szkoła jarosławska, 2 poł. XIX) od ikony Św. Mikołaj na desce (szkoła halicka, k. XVIII). Wł. pryw. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Zarys ikonografii Hodegetrii. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

PIOTR LISOWSKI  (4574)

Konserwacja malowidła chorągwianego Matka Boska Różańcowa (2 poł. XIX). Muz. Okr. w Zamościu. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Konserwacja dzieł sztuki – próba systematyzacji ocen. Promotor: Dr Anna Domańska.

 

ZOFIA LOTHOLC  (4659)

Konserwacja obrazu temperowego na płótnie Św. Leonard (warsztat prowincjonalny, XVII). Kościół w Rykach. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Problemy datowania dzieł sztuki (malarstwo). Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

ANNA MILEWSKA  (4657)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Madonna z Dzieciątkiem z Radzynia Chełmińskiego (XVI, szkoła gdańska). Muz. Diecez. w Pelplinie. Promotor: Dr Joanna Szpor.

Dziecko w malarstwie polskim od XVII do XIX wieku. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

KRYSTYNA PODLACHA  (4490)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej, przedstawiającej nieznanego świętego (warsztat pomorski, XVI). Muz. Diecez. w Pelplinie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Gest błogosławieństwa, jego geneza i interpretacja. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

HALINA STĘPIEŃ   (4464)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Trójca Święta (k. XVIII). Parafia rzym.-kat. we Włodawie. Promotor: Dr Joanna Szpor.

Techniczne rozwiązania dublażu obrazów zszywanych z kilku płócien. Promotor: Dr Joanna Szpor.

 

1986

 

ANDRZEJ KALETA  (4329)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Zygmunta Krasińskiego (H. F. Risener, 1916). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Diagram. Promotor: Dr Wojciech Włodarczyk.

 

EWA KOŁODZIEJSKA-MŁYNARCZYK  (4718)

Konserwacja awersu i rewersu kwatery z ołtarza Św. Katarzyna Sieneńska (malarstwo cechowe, szkoła krakowska, 1 poł. XVI). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Ołtarz św. Katarzyny Sieneńskiej z Muz. Narodowego w Warszawie na tle malarstwa późnogotyckiego w Polsce. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

ROBERT KOŁODZIEJSKI  (4719)

Konserwacja Ikony Prorok Zacharasz(szkoła rosyjska, XIX). Muz. Etnogr. w Warszawie. Promotor:  Dr Joanna Szpor.

Transfer jako alternatywne rozwiązanie problemu konserwatorskiego w ikonie Prorok Zachariasz. Promotor: Dr Joanna Szpor.

 

HANNA KORPOLIŃSKA  (4720)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Pieta z Trzebini (warsztat pomorski, XV). Promotor: Dr Joanna Szpor.

Gotyckie piety pomorskie 1300–1450. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

RENATA LISOWSKA   (4579)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Albrechta II Radziwiłła (XVII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Dr Joanna Szpor.

Mecenat artystyczny rodu Radziwiłłów na Litwie w XVII i XVIII w. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

ANNA MIARCZYŃSKA  (4721)

Konserwacja thang-ki – lamajskiego malowidła sakralnego Budda Akszobhja w otoczeniu dwudziestu akolitów (warsztat buriacki, XIX/XX). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Symbolika związana z postacią Buddy. Promotor: Mgr A. Latusek.

 

ANDRZEJ ORNOCH  (4575)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Św. Hieronim w pustelni (szkoła włoska, 1 poł. XVII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Próba ustalenia czy Św. Hieronim w pustelni z Muzeum Narodowego w Warszawie jest obrazem Guercina. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

ANNA PRUSIŃSKA  (3997)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Epizod bitwy z Turkami (1 poł. XIX). Muz. Hist. w Warszawie. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Dwa portrety Jerzego Eleutera Siemiginowskiego. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

TOMASZ RUT   (5051)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret mężczyzny w mundurze (szkoła polska, 1 poł. XIX). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Portret w malarstwie polskim czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego 1807–1830. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

ANNA STANKUĆ   (4788)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Luizy, królowej pruskiej (W. Ternite, XIX). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Przesłanki i podstawy rekonstrukcji portretu Luizy, królowej pruskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

TERESA ŚWIĄTEK   (4446)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Św. Wawrzyniec (warsztat brodnicki, k. XIV). Muz. Diecez. w Pelplinie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Św. Wawrzyniec, diakon-męczennik i jego przedstawienia w sztuce. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

DOROTA WARDZYŃSKA  (4727)

Konserwacja maski obrzędowej Buaya (krokodyl) z Indonezji (1 poł. XX). Muz. Azji i Pacyfiku w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Maski kolędnicze oraz obrzędy z nimi związane na wsi polskiej. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

1987

 

ZUZANNA ANTOSZKIEWICZ-BARANOWSKA  (4713)

Konserwacja płaszczanicy Chrystus w grobie (k. XIX). Cerkiew metrop. w Warszawie. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

O potrzebie powołania w Polsce odpowiednika Textile Conservation Centre w Hampton Court pod Londynem. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

MAŁGORZATA BARTEL   (4297)

Konserwacja ikony Salvator Mundi (warsztat rybotycki, 2 poł. XVIII). Muz. Okr. w Nowym Sączu. Promotor: Dr Joanna Szpor.

Salvator Mundi – osiemnastowieczna ikona warsztatu rybotyckiego ze Stawiszy – identyfikacja ikonograficzna konserwowanego obiektu. Źródła i zasady identyfikacji przedstawień Salvator Mundi.  Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

AGNIESZKA CZUBAK   (4572)

Konserwacja rzeżby drewnianej polichromowanej Św. Wacław (warsztat śląski,XVII/XVIII).Muz. Archidiecez. w Solcu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Wpływ sztuki terenów Czech na sztukę Śląska w II poł. XVII i I poł. XVIII w. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

PAWEŁ JAKUBOWSKI  (4989)

Konserwacja portretu trumiennego na blasze ołowiano-cynowej (Siedlce, 1688). Muz. Diecez. w Siedlcach. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska

Portret trumienny (historia, technika i technologia). Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

ELŻBIETA KAMIŃSKA  (5050)

Konserwacja ikony Św. Jan Chrzciciel (szkoła rosyjska, XIX). Muz. Warmii i Mazur w Olsztynie. Promotor: Dr Wojciech Kurpik.

Typy przedstawień grupy deesis ze św. Janem Chrzcicielem w ikonach rosyjskich. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

JOLANTA MEDER  (4868)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Anioł z kandelabrem (Włochy, warsztat toskański, XV). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Problemy włoskiej rzeźby przełomu XIV i XV wieku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

ROMAN ORŁOWSKI   (4644)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret mężczyzny w zbroi (XVIII). Muz. – Pałac w Wilanowie. Promotor: Promotor: Dr Joanna Szpor.

Próba identyfikacji osoby portretowanej oraz problem atrybucji konserwowanego obrazu. Promotor: Promotor: Mgr Teresa Poocheć-Perkowska

 

ELŻBIETA OSIAK  (4996)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret starca z brodą (malarstwo śląskie, 2 poł. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Ikonografia Ewangelistów i Apostołów. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

DOROTA PLIŚ  (4872)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Madonna Tronująca z Dzieciątkiem (warsztat pomorski, 1340). Muz. Diecez. w Pelplinie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Rzeźba średniowieczna – problem koloru. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

MAGDALENA POLKOWSKA   (4873)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Matka Boska z Jezusem i Św. Janem Chrzcicielem (szkoła Correggia, XVII). Wł. pryw. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Correggio i jego naśladowcy. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

ANNA SZCZEPANIAK  (4874)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Konstancji Kiełczewskiej, Kasztelanowej Stęszyckiej (malarstwo polskie, poł. XIX). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Dr Joanna Szpor.

Twórczość portretowa profesorów i uczniów Oddziału Sztuk Pięknych i Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1815–1864. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

1988

 

KRZYSZTOF CHMIELEWSKI  (4984)

Konserwacja obrazu tablicowego Matka Boska z Dzieciątkiem i Św. Stanisławem (warsztat małopolski, 1492). Muz. Diecez. w Siedlcach. Próba rekonstrukcji pierwotnych wymiarów podłoża. Promotor: Doc. dr Wojciech Kurpik.

 

ANNA FIC-LAZOR   (4988)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Scena rodzajowa we wnętrzu (szkoła holenderska, XVIII). Muz. Zamojskich w Kozłówce. Dr Joanna Szpor.

Holenderskie malarstwo rodzajowe XVIII wieku. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

MAGDALENA JAKUBOWSKA   (4998)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Scena polowania (2 poł. XIX). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Tematyka myśliwska w malarstwie polskim 2 poł. XIX wieku i początku XX wieku. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

GRZEGORZ JANCZARSKI   (4865)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Studium portretu młodej kobiety (H. Siemiradzki, 2 poł. XIX). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Portret w malarstwie Henryka Siemiradzkiego (1843–1902). Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

KATARZYNA JASTRZĘBSKA  (4866)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret dziewczynki z rozpuszczonymi włosami (2 poł. XIX). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Krystyna Sommer.

Portret dziecięcy w malarstwie polskim 2 połowy XIX wieku. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

BARBARA KURZYK  (4991 )

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Jaipur – ulica (J. Ciągliński, 1907). Muz. Narod. w Warszawie. Rekonstrukcja oryginalnego obrazu na podstawie autorskiego projektu. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Jan Ciągliński – życie i twórczość (1858–1913). Szkic biograficzny. Promotor: Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

IWAN RIZOW   (4908 )

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret sarmacki (portret Jana Klemensa Branickiego, po r. 1752, krąg Augustiana Mirysa). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Krystyna Sommer

Jan Klemens Branicki (1689–1771) – jego działalność kulturalno-artystyczna w rezydencji w Białymstoku. Promotor: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

1989

 

JULITA BOGACKA-RYCHLIK  (5125)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Św. Jan Ewangelista (warsztat M. Willmanna, pocz. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Twórczość Michała Leopolda Willmanna i jej znaczenie dla sztuki Śląska. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

MARZENA KORCZAK-KOMOROWSKA  (5111)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Święta Rodzina (II poł. XIX). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Doc. dr Wojciech Kurpik.

Handel dziełami sztuki i związane z nim przestępstwa. Promotor: Dr Lech Krzyżanowski

 

AGNIESZKA PAWLAK  (4867)

Konserwacja drewnianego ołtarzyka domowego ku czci Najświętszej Maryi Panny (2 poł. XVIII, obiekt polichromowany, figurka NMP terakotowa). Muz. Diecez. w Siedlcach. Promotor: Doc. dr Wojciech Kurpik.

Ołtarzyk domowy z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

ELŻBIETA PILECKA-PIETRUSIŃSKA  (5118)

Konserwacja drewnianej rzeźby polichromowanej Chrystus Zmartwychwstały z Łaszowa (warsztat wielkopolski, ok. 1400). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Doc. dr Wojciech Kurpik.

Chrystus Zmartwychwstały z Łaszowa. Gotycka figura procesyjna. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

BOGUMIŁA STAWICKA-FRĄCZAK   (5121)

Konserwacja kabinetu z Muzeum Narodowego w Warszawie (drewniany mebel skrzyniowy, XIX, warsztat niemiecki ?). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Doc. dr Wojciech Kurpik.

Technika i technologia wykonywania stiuków w oparciu o przekazy pisemne. Przykłady zastosowania stiuku jako elementu dekoracyjnego. Promotor: Mgr Irena Koss.

 

KATARZYNA WILK  (5124)

Konserwacja ikony Tłocznia mistyczna (warsztat podkarpacki, 1 poł. XVIII). MBL w Sanoku. Promotor: Doc. dr Wojciech Kurpik.

Tłocznia mistyczna jako wzór dla malarzy ikon. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

1990

 

ANETTA BŁASZCZYK-BIAŁY   (4860)

Konserwacja obrazu tablicowego Matka Boska z Dzieciątkiem (warsztat małopolski, 1492). Muz. Diecez. w Sandomierzu. Promotor: Doc. dr Wojciech Kurpik.

 

MARIANNA KOBUSZEWSKA  (5280)

Konserwacja portretu trumiennego na blasze ołowiano-cynowej (XVII). Muz. Diecez. w Płocku. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Portret trumienny jako element epitafium. Promotor: Dr Henryk Jakub Pokora.

 

BEATA PAŁDYNA-ZARZYCKA  (5116)

Konserwacja płaskorzeźby drewnianej polichromowanej Zdjęcie z Krzyża (poł. XVI). Muz. Hist. w Warszawie. Promotor: Dr Joanna Szpor.

Metody łączenia pękniętych rzeźb, płaskorzeźb i podłoży malarstwa tablicowego. Promotor: Dr Joanna Szpor.

 

ANNA PRZYBYŁOWICZ  (5234)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Młody mężczyzna z butelką (XVII). Wł. pryw.  Promotor:  Mgr Iwona Szmelter.

Cztery nieznane obrazy Bernarda Keila. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

GRAŻYNA RĄCZKOWSKA-URBANIAK  (5120)

Konserwacja drewnianego kabinetu (XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Doc. dr Wojciech Kurpik.

Technika i technologia laki europejskiej. Promotor: Doc. Jerzy Nowosielski.

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem