1981–1990 Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

1981

 

URSZULA ZUZAŃSKA  (3957)

Konserwacja kamiennej rzeźby ogrodowej Afrodyta z Rogalina (piaskowiec, XVII).

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Wenus – symbol kobiety przedstawianej w rzeźbie.

PROMOTOR: Mgr Anna Lewicka.

 

1982

 

ARTUR BORZEWSKI  (4202)

Konserwacja nagrobka Adama Markowskiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (piaskowiec, poł. XIX).

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Dwie miniatury wg Albrechta Dürera, zagadnienia ikonograficzne, problem atrybucji. 

PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

GRZEGORZ CZERNICHOWSKI  (4299)

Konserwacja pomnika nagrobnego Macieja Dembińskiego i Maryi z Jodków Bujalskiej-Dembińskiej z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień i marmur, 1 poł. XIX). PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Geneza powstania i kształtowania się herbu polskiego na przykładzie herbów Rawicz, Radwan i Lis.

PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

PIOTR DUMAŁA  (4113)

Konserwacja nagrobka Kazimierza Dobrowolskiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (piaskowiec, poł. XIX).

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Symbolika grobu.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

JOLANTA GASPARSKA  (3943)

Konserwacja meroickiego stołu ofiarnego z Faras (piaskowiec, 2 poł. I w.n.e.), Muz. Narod. w Warszawie. Wykorzystanie metody ultradźwiękowej do badań zmian własności fizycznych i mechanicznych piaskowca przed i po impregnacji preparatem krzemoorganicznym SV-H i SV-OH firmy Wacker-Chemie GMBH, RFN. Badania radiograficzne i w podczerwieni.

PROMOTOR: Doc.Adam Roman.

Rzeźba meroicka na tle kultury i regionu.

PROMOTOR: Mgr J. Rekucki

 

JOLANTA GRZĘDZIELSKA  (4301)

Konserwacja rzeźby nagrobnej wykonanej przez Faustyna Cenglera z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień, 1 poł. XIX).

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

Nagrobki z postaciami dzieci z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska

 

WITOLD ILLINICZ   (4159)

Mikrobiologiczne zniszczenia stelli grobowej Serapo oraz próba likwidacji mikroorganizmów na drodze chemicznej (wapień, II-III w.n.e.).

PROMOTOR: Dr Hanna Sztrantowicz.

Ikonografia macierzyństwa w sztuce egipskiej.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

ANNA KOSS  (4119)

Konserwacja pomnika nagrobnego Jana Baczyńskiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (piaskowiec, poł. XIX).

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Interpretacja ikonograficzna przedstawień św. Jana Nepomucena na przykładzie rzeźby wolnostojącej w Warszawie i na Mazowszu.

PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

URSZULA MOCZYŃSKA  (3762)

Konserwacja mezopotamskich cegieł konstrukcyjnych i „gwoździ” wotywnych z gliny suszonej. Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Terakotowy portret Meksyku Prekolumbijskiego. Ceramika figuralna starego Peru.

PROMOTOR: Mgr Mariusz Ziółkowski

 

HENRYK MORAWSKI  (3948)

Konserwacja popiersia Stanisława Małachowskiego-Łempickiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (gips, XIX).

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Nagrobki wolnomularskie 2 poł. XIX w. na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

RYSZARD OSTROWSKI  (4116)

Konserwacja nagrobka rodziny Guzowskich-Owerłło z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (piaskowiec, 1 poł. XIX).

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Urny starożytne i nowożytne.

PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

GABRIELA PODOSEK   (4305)

Obramowanie do XIX-wiecznej tablicy epitafijnej poświęconej Michałowi Groellowi i jego rodzinie z cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Warszawie (wapień, 1 poł. XIX).

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Forma neoklasycystycznych nagrobków i epitafiów a ich wystrój rzeźbiarski.

PROMOTOR: Mgr Anna Lewicka.

 

ANDRZEJ SOŚNIERZ   (4920)

Konserwacja nagrobka Karola Kurpińskiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (piaskowiec i żeliwo, 1 poł. XIX).

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Życie i twórczość Leona Myszkowskiego.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

1983

 

MARYLA WEISS   (3956)

Konserwacja pasyjki żeliwnej z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Metal w sztuce oraz rzemiośle artystycznym.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

1984

 

GRZEGORZ DĄBROWA   (4456)

Konserwacja nagrobka Stanisława Jachowicza z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (piaskowiec i marmur, poł. XIX).

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

Katalog zachowanej i niezachowanej rzeźby Bolesława Syrewicza w kościołach i na cmentarzach warszawskich.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

ALEKSANDRA KANN-SADKOWSKA  (4441)

Konserwacja nagrobka rodziny Iwaszkiewiczów z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (piaskowiec i marmur, 1 poł. XIX).

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Symbolika przedstawień zwierzęcych na cmentarzu Powązkowskim.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

WOJCIECH MYJAK   (4445)

Konserwacja nagrobka poświęconego Danielowi Zalewskiemu z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (piaskowiec i wapień, XIX).

PROMOTOR: Doc.Adam Roman.

Życie i twórczość Daniela Zalewskiego.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

JANUSZ SMAZA   (4449)

Konserwacja nagrobka Jana Feliksa Piwowarskiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. Problemy warstw sedymentacyjnych, pęknięć i szczelin w konserwacji rzeźby oraz elementów architektonicznych (piaskowiec, XIX).

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

Kolumna jako symbol.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora

 

JERZY ŻEBROWSKI  (4455)

Konserwacja popiersia nagrobnego Ignacego Węgrzeckiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (marmur, 1 poł. XIX).

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Marmur z Carrary, wydobycie, obróbka, konserwacja.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

1985

 

KRYSTYNA ANTONIAK  (4578)

Konserwacja nagrobka rodziny Piekarskich i Grzybowskich z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień, 1 poł. XIX).

PROMOTOR: Doc. Adam Roman.

Monografia Teodora Skoniecznego.

PROMOTOR: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

ALINA BRODOWICZ  (4569)

Konserwacja pomnika nagrobnego Teodozji z Kesslerów-Biegańskiej z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień, XIX).

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

Źródła i symbolika przedstawień Jaksziń w rzeźbie kamiennej sztuki indyjskiej.

PROMOTOR: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

EDWARD HALUCH  (4715)

Konserwacja nagrobka rodziny Ledworuskich z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień, XIX). (Próba analizy oddziaływania większej masy kamienia na mniejszą w odniesieniu do obiektów z wapienia w warunkach cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.) 

PROMOTOR: Prof. Adam Roman. 

Monografia Bartłomieja Mazurka.

PROMOTOR: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

ZENON SADECKI   (4643)

Konserwacja nagrobka Antoniego Lelowskiego i rodziny Czerniawskich z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień, 1 poł. XIX).

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

Interpretacja rozkładu stopnia zasolenia w rzeźbie pochodzącej z nagrobka Antoniego Lelowskiego i rodziny Czerniawskich. 

PROMOTOR: Mgr Irena Koss.

Polskie zasoby wapieni lekkich, ich właściwości, pozyskiwanie i zastosowanie. 

PROMOTOR: Mgr Irena Koss.

 

RAFAŁ SZAMBELAN  (4577)

Prace badawcze i konserwacja rzeźby polichromowanej Bodhisattwa Mahasthama Prapta (glina suszona, XIII). Muz. Narod. w Warszawie. 

PROMOTOR: Doc. Adam Roman. 

O kilku rekomendowanych metodach czyszczenia kamienia z wykorzystaniem okładów absorbcyjnych proszków specjalnych glin i past w postaci żeli.

PROMOTOR: Mgr Irena Koss.

 

1986

 

WIESŁAW PROCYK  (4724)

Konserwacja nagrobka Wiktorii … z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. Wzajemne oddziaływanie wapieni i piaskowców w warunkach ekspozycji zewnętrznej (wapień i piaskowiec, XIX).

PROMOTOR: Prof. Adam Roman.

Niemiecki album nagrobków a cmentarz Powązkowski w Warszawie.

PROMOTOR: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

1987

 

GRZEGORZ ADAMCZEWSKI  (4859)

Metody usuwania barwników roślinnych z piaskowcowych obiektów zabytkowych w wyniku fizykochemicznego oddziaływania rozpuszczalników organicznych (aceton, dioksan, alkohol izoamylowy, chloroform, metanol).

PROMOTOR: Dr Hanna Sztrantowicz.

Antyczne inspiracje w architekturze XIX-wiecznej Warszawy (na wybranych przykładach).

PROMOTOR: Mgr Teresa Pocheć-Perkowska.

 

RAJMUND GAZDA  (4863)

Konserwacja grobowca Anieli i Feliksa Kozłowskich z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. Badania nieniszczące metodą ultradźwiękową kompozycji rzeźbiarskiej nagrobka rodziny Kozłowskich. Percepcja estetyczna obiektu w procesie rekonstrukcji rzeźby Anioła Śmierci dłuta Teodora Skoniecznego (wapień i piaskowiec, poł. XIX).

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

Sanktuarium nad rzeką upojnej radości Lha-sa-gtsug-lag-k’an –problemy konserwacji dzieł sztuki tybetańskiej (buddyjskiej).

PROMOTOR: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

ELIZA MŁODAWSKA  (5157)

Konserwacja epitafium A. Kozarzewskiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień i marmur, poł. XIX).

PROMOTOR: Prof. Adam Roman.

Epitafia, ich rodzaje i ornamentyka.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

GRAŻYNA SZCZYPKA-KOZŁOWSKA  (4726)

Konserwacja nagrobka Gabriela Józefa Komorowskiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (piaskowiec, poł. XIX).

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

Rodowód artystyczny i rozwój polskiego nagrobka dziecięcego na przestrzeni wieków.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

1988

 

ELŻBIETA KOŁODZIEJCZYK   (4990)

Konserwacja stelli Sabini (Egipt, 2300 p.n.e.). Zaawansowany proces zniszczeń stelli grobowej podstawą analizy oraz badań specjalistycznych wapiennego materiału skalnego w odniesieniu do dotychczasowych i proponowanych zabiegów konserwatorskich.

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

 

RENATA NALEPA  (4871)

Konserwacja terakotowego reliefu Campana (I w.p.n.e.) ze zbiorów Luwru. Analiza składu minerałów oryginalnych i uzupełnionych partii reliefu w aspekcie XIX-wiecznych fałszerstw.

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

Próba klasyfikacji obiektów z terakoty w odniesieniu do reliefu Campana.

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

 

PAWEŁ PIETRUSIŃSKI  (5115)

Konserwacja popiersia Józefa Piłsudskiego Summus Polonorum Dux, dłuta E. Wittiga (marmur, 1919). Bank Rolny, ul. Nowogrodzka w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

Józef Piłsudski w rzeźbie, zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

PIOTR ZAMBRZYCKI  (5000)

Konserwacja płyty epitafijnej Franciszki Młodzianowskiej z katakumb cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (marmur„dębnik”, poł. XIX). Warunki ekspozycji, stan zachowania marmuru i piaskowca konserwowanej tablicy epitafijnej.

PROMOTOR: Mgr Andrzej Koss.

Pismo i kamień w epigrafii nagrobnej. Przykłady z katakumb cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

1989

 

AGNIESZKA ZAMBRZYCKA   (4999)

Konserwacja figury anioła z pomnika nagrobnego Olimpii z Borodziczów Kocent-Zielińskiej z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień, piaskowiec, poł. XIX).

PROMOTOR: Prof. Adam Roman.

Degradacja środowiska na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na stan zachowania obiektów zabytkowych.

PROMOTOR: Dr Hanna Sztrantowicz.

Symbolika sepulkralna na przykładzie rzeźb aniołów z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.

PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

1990

 

TOMASZ KOŁODZIEJSKI (5229)

Konserwacja i rekonstrukcja rzeźby orła z prawego filaru bramy głównej pałacu Czapskich w Warszawie (piaskowiec, XVIII).

PROMOTOR: Doc. Andrzej Koss.