1981–1990 Ko­n­se­r­wa­­cja i re­­stau­­ra­­cja gra­­fi­­ki i skó­­ry za­­by­t­ko­­wej.

1981

 

WIESŁAW FABER  (3942)

– Konserwacja starego druku Zbiór znakomitych prac historycznych (N. Wolff, Lyon 1512). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu kolorowanego – mapy Palestyna (1750). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Druki Mikołaja Wolffa.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

MAREK JELIŃSKI   (1981)

– Konserwacja starego druku Epistolarum Selectarum Centuriae (J. Lipsius, Antwerpia 1601). ASP w Warszawie.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu Passaden auf dem Schlus … (J. E. Ridinger). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Analiza księgoznawcza i porównawcza wydań Listów wybranych Justusa Lipsiusa z XVI i XVII w.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

1982

 

WOJCIECH CHROŚCISKI  (4112)

– Konserwacja albumu Illustri Fatti Farnessiani z grafikami Giorgio Gasparo de Prenner (Rzym 1748). Wł. pryw.
PROMOTOR: Doc. Tadeusz Tuszewski

– Albumy –galerie w obrazach Ignacego i Stanisława Kostki Potockich wyrazem świadomego kolekcjonerstwa XVIII-wiecznego.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen.

 

ANDRZEJ REMISIEWICZ  (4160)

– Konserwacja rękopisu starocerkiewno-słowiańskiego z XVII w. Irmolchion notnago pienia pn. Dogmatyk o objawieniu Syna Bożego.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu Strapienie rodziców po stracie jednego ze swych dzieci (M. Place, 1794). Wł. pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Drukarstwo cyrylickie z terenów wschodniej Rzeczypospolitej z XVII w.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

JOLANTA SEKUTOWICZ  (4523)

– Konserwacja starego druku Jeruzalem seu Palestina Nova … (Ch. Lercher, Wiedeń 1706) oraz konserwacja inkunabułu Malleus Maleficarum (A. Koberger, Norymberga 1496). Bibl. ASP w Krakowie i Bibl. Metrop. na Wawelu.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu kolorowanego – mapy Lutzenburgensis Ducatus (Amsterdam 1655). Wł. pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Oprawy XV-wieczne – Szkoła Krakowska.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

AGNIESZKA SKOTNICKA  (4190)

– Konserwacja starego druku Katechizm albo nauka Wiary y Pobożności Krześcijańskiej (M. Scharffenberg, Kraków 1568). IBL w Warszawie.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja drukowanej karty pergaminowej z XVI-wiecznego mszału. Wł. pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Produkcja typograficzna Mikołaja Scharffenberga.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

MARZENA TALAR-DĄBROWSKA

– Konserwacja rękopisów Miesacesłow (XVII) i Kroniki Braci Cerkiewnych (XVI). Wł. pryw. i BN w Warszawie.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja mapy Accuratissima Regni Poloniae … (J. Keyser, Amsterdam 1735). Wł. pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Obraz kartograficzny Polski na przełomie XVII i XVIII wieku.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

1983

 

JANINA CZERWIŃSKA-WIELOWIEJSKA  (4299)

– Konserwacja rękopisu cerkiewno-słowiańskiego Artykuły Bractwa Św. Mikołaja z 1681 r. (Bractwa Przemyskiego?). Wł. BN w Warszawie.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja fragmentu miedziorytu Panorama Rzymu z roku 1765 (G. Vasi). Wł. pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Analiza księgoznawcza rękopisu Artykuły Bractwa Przemyskiego.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

DOROTA NOWAK  (4296)

– Konserwacja rękopisu Liturgia Św. Jana Złotoustego (XVII). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja fragmentu miedziorytu Panorama Rzymu z roku 1735 (G. Vasi). Wł. pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Analiza księgoznawcza rękopisu Liturgia Św. Jana Złotoustego.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

STANISŁAW ROWIŃSKI  (3952)

– Konserwacja starego druku Biblia Germanika (1618). Museum für Kunst und Gewerbe w Hamburgu.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja plakatu Steinlena Cafe Mugat z 1900.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Litografia barwna XIX wieku.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

BOGDAN SUJKA  (4310)

– Konserwacja starego druku Vivae imagines partium corporis humani aereis formis expressae (K. Plantyn, Antwerpia 1566). Bibl. UW.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja fragmentu miedziorytu Panorama Rzymu z roku 1765 (G. Vasi). Wł. pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Analiza porównawcza oprawy starego druku Vivae … J. de Valverde z innymi oprawami krakowskimi XVI wieku.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

ANNA SZLASA-BYCZEK  (4311)

– Konserwacja starego druku Statua Generalia Cismontanarum Partium Ordinis Sanoti Francisi (Wenecja 1554). Bibl. UW.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski.

– Konserwacja fragmentu miedziorytu Panorama Rzymu z roku 1765 (G. Vasi). Wł. pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Analiza księgoznawcza starego druku Statua Generalia …
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

1984

 

GRAŻYNA MACANDER-MELAK  (4443)

– Konserwacja starego druku Das Kreüter Buch oder Herbarius (1530). Bibl. UW.
PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka

– Konserwacja pastelu na pergaminie Jeździec z piką (A. Orłowski). Muz. Narod. w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka

– Zielniki szesnastowieczne. Zielnik Das Kreüter Buch oder Herbarius wydany w oficynie B. Becka w 1530 r. na tle innych zielników szesnastowiecznych.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

IZABELA MORAWSKA-SUPERSON  (4303)

– Konserwacja starego druku Postylle mieyszey część pierwsza ozima (Poznań 1579). Bibl. UW.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu kolorowanego – mapy Holandii (Amsterdam 1655). Wł. pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Analiza porównawcza wydań postylli Jakuba Wujka w XVI wieku.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

MAGDALENA UFNALEWSKA   (4453)

– Konserwacja rękopisu na pergaminie Sacrum votivum de Beata Virgine (1692). Muz. Narod. w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka

– Konserwacja pastelu na papierze Portret starej kobiety (XVIII). Muz. Narod. w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka

– Analiza księgoznawcza rękopisu Sacrum votivum de Beata Virgine …
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

1985

 

BARBARA BAKALARCZYK  (4568)

– Konserwacja książki stanowiącej część zbioru zatytułowanego Odbicia drzeworytów szesnastowiecznych (Kraków 1840). Bibl. Publ. w Warszawie.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja pastelu na papierze Szwaczka (XIX). Muz. Narod. w Warszawie.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Dzieje ilustracji do Biblii Lutra z 1534 r. i ich XIX-wiecznych odbić.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

GRAŻYNA DZIEJUCH  (4570)

– Konserwacja starego druku Missale pro itinerantibus secundumcursum eccelesie cathedralis Cracovien (sis) (M. Szarfenberg, Kraków 1545). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Zofia Pieniążek

– Konserwacja litografii kolorowanej Kalendarz ścienny narodowy na rok 1830. Muz. Narod. w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Zofia Pieniążek

– Analiza księgoznawcza starego druku Missale pro itinerantibus…
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

JOLANTA KARPIŃSKA-WARZECHA  (4120)

– Konserwacja rękopisu Triod Postnaja i Cvetnaja (XVI). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja barwnego drzeworytu chińskiego. Wł. Pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Analiza ikonograficzna i interpretacja treściowa chińskiego drzeworytu anonimowego autora.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

ELŻBIETA SOBCZYK-JACKOWSKA   (4450)

– Konserwacja starego druku Biblia Lugduni (Lyon 1522). Bibl. UW.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja miedziorytu kolorowanego – mapy Tertia Pars Brabantiae (oujus civitas primaria Antwerpa, et Marchionatus S. R. Imperii) (Amsterdam 1655). Wł. pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Drukarz Jacob Saccon i lyońskie oficyny drukarskie jego epoki.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

ELŻBIETA SOBOCIŃSKA  (4576)

– Konserwacja rękopisu Sija Kniha Naricajemaja metrika Joana Parilovskiego z Olechowca z lat 1757–1780. BN w Warszawie.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja XVIII-wiecznego rysunku tuszem i akwarelą Szymona Czechowicza. Muz. Narod. w Warszawie.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Analiza księgoznawcza rękopisu starocerkiewno-słowiańskiego autorstwa Joana Parilovskiego Sija Kniha Naricajemaja metrika.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

TOMASZ STEIFER  (4452)

– Konserwacja starego druku Wizerunek Świętej doskonałości … (M. J. Frankowie 1718). IBL w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Zofia Pieniążek

– Konserwacja litografii kolorowanej akwarelą i gwaszem. Bitwa pod Samo-Sierrą (wg Verneta, Paryż 1818). Muz. Narod. w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Zofia Pieniążek

– Badania makulatury z opraw, zarys dziejów, znaczenie i perspektywy badań.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

1986

 

TAMARA HAMERSKA-SZAPIRO  (4716)

– Konserwacja rękopiśmiennej unickiej księgi metrykalnej Parafii Beresko (1709–1752). BN w Warszawie.

– Konserwacja litografii kolorowanej Karta Pocztowa Królestwa Polskiego (1826).Instytut Geografii UW.
PROMOTOR: Mgr Zofia Pieniążek

– Działalność Pracowni Litografii Kwatermistrzostwa Generalnego Wojsk Polskich w latach 1815–1830.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

1988

 

ANNA CZAJKA  (4861)

– Konserwacja dwóch ksiąg rękopiśmiennych z XVIII w.: Księga Bractwa przy cerkwi św. Michała i innych Sił Niebiańskich w Glińsku (pd.-wsch. Polska) i Księga Bractwa przy cerkwi św. Michała w Majdanie Sieniawskim (pd.-wsch. Polska) wraz z makulaturą z oprawy. BN w Warszawie.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Konserwacja pastelu Portret mężczyzny (szkoła francuska, XVIII).
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Warsztat pastelisty francuskiego w XVIII wieku.
PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora.

 

KRYSTYNA ZBIROHOWSKA-KOŚCIA  (5426)

– Konserwacja albumu architektonicznego Vituvius Britannicus or the British Architect (Colen Capbell, Londyn 1725). Wł. pryw.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

 

1990

 

JACEK CAPUTA  (5110)

– Konserwacja gwaszu Mordowanie włościan unickich (W. E. Radzikowski). Muz. WP w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka

– Konserwacja rękopisu Metryka albo wiadomości o fundacji klasztoru w Słonimiu (1645). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka

– Problem rekonstrukcji.
PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora

 

MARZENNA CIECHAŃSKA  (5112)

– Konserwacja anonimowego drzeworytu kolorowanego – kołtryny z XVII wieku wyjętego z ornatu z kościoła w Pisarzowej pod Limanową. Muz. Okr. w Nowym Sączu.
PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka

– Konserwacja starego druku Enchiridion Locorum Communiom (J. Eck, Kolonia 1532). Bibl. UW.
PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka

– Anonimowy drzeworyt z XVII wieku wyjęty z ornatu z kościoła w Pisarzowej pod Limanową.
PROMOTOR: Dr Henryk J. Pokora

 

ELŻBIETA DUZIAK  (4987)

– Konserwacja starego druku klocka druków reformacyjnych z lat 1526–1527. BN w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Zofia Pieniążek

– Konserwacja pastelu na pergaminie portretu Stolberga-Weinigerode (szkoła niemiecka, XVIII/XVIII). ….. Muz. Narod. w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka

– Analiza księgoznawcza klocka druków reformacyjnych z lat 1526–1527.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen.

 

IWONA ŁYP-REDZIŃSKA  (4992)

– Konserwacja starego druku Bekentis der Anhaldischen Teologen … (1589). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Zofia Pieniążek

– Konserwacja pastelu Portret nieznanego mężczyzny (malarz nieznany, 1862). Muz. Nar. w Warszawie.
PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka

– Analiza księgoznawcza starego druku Bekentis der Anhaldischen Teologen … z 1589 r.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

JULIA AGATA NOWACKA  (4770)

– Konserwacja starego druku Novus Atlas (Jan Blaeu, 1654). BN w Warszawie.
PROMOTOR: Prof. Tadeusz Tuszewski

– Oficyna Blaeu w XVII-wiecznej Holandii.
PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen