1991–2000 Konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej

1991

 

JOANNA BEDNARKIEWICZ  (5223)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret dziewczynki z maseczką (poł. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Motyw maski w malarstwie XVIII wieku. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

ANNA BOGUSZ  (5224)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Janusza księcia Wiśniowieckiego (2 poł. XVII). Muz. Kongregacji św. Filipa Neri w Głogówku. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Wizerunki księcia Janusza Antoniego Wiśniowieckiego – typowego przedstawiciela epoki Sarmatyzmu. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

EWA BORECZKO  (5225)

Konserwacja ikon Św. Michał i Św. Jerzy – skrzydła boczne tryptyku (XIX). Wł. pryw. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Technologia malowania ikon w XIX wieku. Promotor: Prof. Jerzy Nowosielski.

ELŻBIETA BRYCKA  (5226)

Konserwacja obrazu Madonna z Dzieciątkiem i świętą męczenniczką (tempera na desce, 1 poł. XVI). Wł. pryw. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Nieznany obraz włoski ze zbiorów prywatnych w Warszawie. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

ELŻBIETA KANIA-CHOJNACKA  (5113)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Mężczyzna w ciemnym stroju (XIX). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Mężczyzna w ciemnym stroju pochodzenie i datowanie na podstawie analizy formalnej obiektu. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

EWA KAPUSTA  (5227)

Konserwacja obrazu tablicowego Chrzest Chrystusa (tempera, pocz. XVII). Muz. Diecez. w Płocku. Promotor: Dr Joanna Szpor.

Chrzest Chrystusa z Płocka jako przykład wpływów malarstwa obcego na sztukę polską ok. 1600 roku. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

ZUZANNA MARCIŃSKA   (5507)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie. Kwiat paproci (W. Pruszkowski, XIX). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Iwona Szmelter.

Luminizm w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Analiza wybranych dzieł. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

JUSTYNA PODLASKA  (5233)

Konserwacja obrazu Portret Fryderyka II (Wielkiego), króla Pruskiego (2 poł. XVIII). Wł. pryw. Promotor: Mgr Iwona Szmelter.

Tkaniny stosowane jako wkładki dublażowe do wzmacniania tekstylnych podłoży obrazów. Promotor: Mgr Iwona Szmelter.

 

DOROTA WITKOWSKA  (5281)

Konserwacja obrazu Święta Rodzina ze św. Janem Chrzcicielem (tempera na desce, XVI/XVII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Mały św. Jan Chrzciciel ze św. Rodziną w malarstwie włoskim XV/XVI wieku. Promotor: Dr Przemysław Trzeciak.

 

1992

 

ANNA DOROTA KMIOTEK  (5228)

Konserwacja rolety kominkowej (malarstwo na tkaninie bez krosien, futerał drewniany fornirowany z intarsją, XVIII). Wł. pryw. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Parawany, ekrany i rolety kominkowe na tle dziejów rzemiosła artystycznego we Francji (kilka uwag). Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska

 

PAULINA WACHOWIAK   (5371)

Konserwacja płaskorzeźby Św. Anna Samotrzeć (XV). Muz. Diecez. w Płocku. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Transport i pakowanie dzieł sztuki. Promotor: Mgr Piotr Rudniewski.

 

MAGDALENA WOJNAR   (5511)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Pokłon pasterzy (XVII). Muz. Kongregacji św. Filipa Neri w Głogówku. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Pokłon pasterzy replika obrazu Hansa von Achen z 1592 r. Promotor: Dr Przemysław Trzeciak.

 

1993

 

KATARZYNA CIĘŻKOWSKA  (5502)

Konserwacja ikony Ukrzyżowanie z cerkwi św. Dymitra ze Szczawnika (tempera, 2 poł. XVII). Muz. Okr. w Nowym Sączu. Promotor:Prof. Juliusz Bursze.

Ikony z okolic Muszyny z XVII wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Część I i II. Promotor:Prof. dr Przemysław Trzeciak (cz. I) i prof. Piotr Rudniewski (cz. II).

 

RADOSŁAW DĘBNIAK  (5361)

Konserwacja obrazu sztalugowego Portret kobiety (J. Langer, 1884?). Wł. pryw. Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

Sposoby mistrzów z tajników warsztatu malarza. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

MONIKA GRABAN  (5362)

Konserwacja dwustronnie malowanego obrazu przedstawiającego adorację Niepokalanej Marii Panny przez św. Bernarda ze Sieny (XIX). Muz. Diecez. w Siedlcach. Promotor: Adi. II Iwona Szmelter.

Niepokalane poczęcie Marii – dogmat, geneza, przedstawienia, główni orędownicy. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

MANUELLA KORNECKA  (5503)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Immaculata (XVII). Parafia rzym.-kat. w Lipiu k. Grójca. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Immaculata – jej wyobrażenia w sztuce. Promotor: Prof. dr Przemysław Trzeciak.

 

KATARZYNA RACHUTA  (5506)

Konserwacja ikony Św. Jerzy zabijający smoka (XIX). Muz. Warmii i Mazur w Olsztynie. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Święty Jerzy w malarstwie wschodniego chrześcijaństwa – zarys ikonografii. Promotor: Prof. dr Przemysław Trzeciak.

 

ANNA WŁODARCZYK-SĘTOREK  (5372)

Konserwacja obrazu Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Stanisławem Kostką (autor nieznany, XIX). Muz. Kongregacji św. Filipa Neri w Głogówku. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Stanisławem Kostką – w poszukiwaniu źródeł ikonograficznych XIX-wiecznego obrazu nieznanego autora. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

1994

 

MAGDALENA ABRAMOWSKA  (5356)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Chrystus Zmartwychwstały (ok. 1500). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor.

Wniebowstąpienie Chrystusa – jeden z mniej znanych, późnośredniowiecznych zwyczajów Wielkanocnych. Promotor: Mgr Marek Machowski.

 

PIOTR BAŁDYGA  (5632)

Konserwacja malowidła na tkaninie Kakemono – zwoju japońskiego Wieśniaczka z koszem kwiatów (XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

Malarstwo amerykańskie drugiej połowy XX wieku a sztuka japońska epoki edo. Promotor: Dr Piotr Szubert.

 

AGNIESZKA GUCEWICZ  (5500)

Konserwacja ikony wielopolowej Zejście do otchłani i Zmartwychwstanie w otoczeniu dwunastu świąt cerkiewnych (XIX). Wł. pryw. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik

Sieneńska rzeźba drewniana 1280–1450. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

AGNIESZKA KIJOWSKA  (5637)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Jan Ewangelista (pocz. XVI). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Jan Ewangelista późnogotycka rzeźba drewniana z Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

JULIA ŁOWKIS  (5802)

Konserwacja obrazu Święta Rodzina. Wł. pryw. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Konserwacja obrazu Święta Rodzina nieznanego malarza włoskiego na tle włoskiego manieryzmu. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

1995

 

KATARZYNA BUKOWSKA   (5990)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Pokłon Trzech Króli (pocz. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Ikonografia obrazu Pokłon Trzech Króli. Promotor: Dr Henryk J. Pokora.

 

KAROLINA DAMIĘCKA  (5766)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Judyta z głową Holofernesa (XVII). Muz. Narod. w Warszawie Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

W poszukiwaniu tożsamości kopii. Promotor: Dr hab. Henryk J. Pokora.

 

PIOTR GROCHOWSKI  (5769)

Konserwacja ściany frontowej wczesnorenesansowego cassone z historią Lukrecji Rzymskiej. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Wenecka Madonna Zagadnienia stylistyczno-technologiczne w twórczości Carla Crivellego ok. 1435–1495. Promotor: Prof. Jerzy Nowosielski.

 

MAGDA KOWALCZYK  (5639)

Konserwacja ikony Matka Boska z Dzieciątkiem (XVII). Parafia prawosł. w Tomaszowie Lubelskim. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik

Wokół zagadnień dotyczących pracy, kompetencji i ingerencji konserwatora dzieł sztuki przy konserwacji zabytkowych obiektów. Promotor: Dr Tadeusz Okrasa.

 

MAGDALENA LEDÓCHOWSKA  (5950)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret kobiety z kwiatami (M. Hannl, XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Malarstwo portretowe w Polsce w 1 poł. XVIII w. Promotor: Dr hab. Henryk J. Pokora.

 

JACEK MŁODOŻENIEC   (5505)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Madonna z Dzieciątkiem (XV). Parafia na Lubelszczyźnie. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniach struktury drewna i drewnianej rzeźby polichromowanej. Promotor: Dr Tomasz Ważny.

 

MAGDALENA PŁONCZYŃSKA  (5776)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Uczta Bogów (XVII). Wł. pryw. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Analiza formalno-stylistyczna obrazu Uczta Bogów. Próba określenia autora. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

MARCIN SUROWIECKI   (5777)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie portretu Księżna Karolina z Pociejów Radziwiłłowa (XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Juliusz Bursze.

XVIII-wieczny portret sarmacki Księżna Karolina z Pociejów Radziwiłłowa – próba analizy formalnej i stylistycznej oraz przedstawienie okoliczności historycznych jego powstania. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

1996

 

RENATA DYK  (5679)

Konserwacja portretu Adeli z Dzierzbickich Mazurkiewiczowej (J. Simon, 1844). ASP w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Wokół twórczości portretowej Jana Simona (1815–1863). Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

SOPHIE GAPIŃSKA  (6311)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Podniesienie Krzyża (XVII/XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

Podniesienie Krzyża P. Rubensa i jego powtórzenia w sztuce. Promotor: Prof. dr hab. Henryk J. Pokora.

 

MAŁGORZATA KOROŚCIK-KOSSAK   (5764)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Znalezienie Mojżesza (XVII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Sztuka jako akt uwolnionego w formie obrazu uczucia. Promotor: Dr Piotr Szubert.

 

SYLWIA PIECUCH-SZAFERT   (5775)

Konserwacja kwatery ołtarza późnogotyckiego Chrystus przed Kajfaszem, (tempera na drewnie). Klasztor Paulinów w Częstochowie. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

 

1997

 

MONIKA CZERNIEC  (6086)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret damy w czerwonej sukni (II poł. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Portret damy w czerwonej sukni z Muzeum Narodowego w Warszawie na tle malarstwa portretowego XVIII wieku. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

AGNIESZKA KORYTEK   (6088)

Konserwacja kwatery ołtarza późnogotyckiego„Piłat umywa ręce” (XVI). Wł. Klasztor O.O. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

O sześciu późnogotyckich kwaterach z Jasnej Góry. Promotor: Dr Marek Machowski.

 

TOMASZ KURAN   (6090)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret Ludwika XV (II poł. XVIII). Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor.

Ludwik XV w malarstwie i grafice. Promotor: Prof. dr hab. Henryk J. Pokora.

 

ANNA LEWANDOWSKA  (6286)

Restauracja obrazu św. Helena, stanowiącego lewe skrzydło Ołtarza Ferberów. (tempera na desce, XV)). Muz. Narodowego w Warszawie. Promotor: Mgr Aleksandra Krupska.

Tło historyczne powstania malowidła św. Heleny w lewym skrzydle nieruchomym dużego ołtarza Ferberów z II poł. XV wieku”. Promotor: Mgr Marek Machowski.

 

IZABELA LIJEWSKA  (5951)

Konserwacja ikony św. Konstantyna i Heleny. (olej na desce XIX). Wł. Parafia św. Aleksandry, Stanisławowo k/Modlina. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Ikonografia św. Konstantyna i Heleny i Podwyższenia Krzyża Świętego. Promotor: Prof. dr hab. Henryk J. Pokora.

 

DOROTA MIŚCIUK-JĘDRZEJCZYK  (5643)

Konserwacja XVII-wiecznej rzeźby złoconej Ostatnia Wieczerza. Muz. Warmii i Mazur w Olsztynie. Promotor: Mgr Aleksandra Krupska. Mgr Elżbieta Bogaczewicz.

Kulturowe przeobrażenia w Prusach Wschodnich w XVI i XVII w. Czasy, ludzie, dzieła. Promotor: Prof. dr hab. Henryk J. Pokora.

 

MACIEJ SZCZEPKOWSKI.  (5832)

Ława Rady Kościoła św. Jana w Gdańsku – 1672 r. (opracowanie konserwatorskie budowy technologicznej i stanu zachowania oraz konserwacja drzwiczek z ławy, drewno). Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Ława rady Kościoła św. Jana w Gdańsku – 1672 r. Promotor: Prof. dr hab. Henryk J. Pokora.

 

EWA SZEREMETA  (6253)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie św. Notburga. (II poł. XVIII). Muz. Narodowe w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

W kręgu przemian malarstwa religijnego XIX wieku. (Wybrane problemy). Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

ANNA ZADORA  (6606)

Konserwacja obrazu Rzeź niewiniątek (tempera na desce, ok. II poł. XVI). Muz. Archidiecez.w Katowicach. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Wtórne wykorzystanie podłoży w malarstwie tablicowym. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

 

1998

 

› BUCZKOWSKA DOROTA   (6241)

– Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Atrybuty sztuki.(XVIII). Muz. Narodowe w Warszawie. Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

  • Symbolika kostiumu i architektury na przykładzie dekoltu i portalu. Promotor: Mgr Anna Urbanowicz-Pękacz.

› ANNA CHROMIŃSKA   (6097)

– Konserwacja ikony św. Serafin Sarnowski (olej na desce, XX). Wł. Prafia Prawosławna p.w. ś. Aleksandry w Stanisławowie. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

  • Kultura w nauczaniu Papieża Jana Pawła II. Promotor: Dr Zbigniew Zwoliński.

› PRZEMYSŁAW GOREK   (5946)

– Konserwacja XIV-wiecznej rzeźby drewnianej Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła SS Urszulanek we Wrocławiu. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

– Wymiana zniszczonego drewna – tworzywa rzeźby polichromowanej. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

  • Kopia i rekonstrukcja XIV-wiecznej rzeźby drewnianej Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła SS Urszulanek we Wrocławiu. Promotor: Mgr Wiesław Procyk.

› ANNA KOSIOREK   (6244)

– Konserwacja obrazu Chrystus Eucharystyczny. Podłoże drewniane, w ramach-ikona karpacka XVIII w. Muz. Narodowe w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

  • Próba zastosowania dendrochronologii do datowania ikon karpackich na podłożu jodłowym. Promotor: Dr Tomasz Ważny.

› AGNIESZKA TOMASZEWSKA  (5370)

– Konserwacja szafy zegarowej z pierwszej połowy XVIII wieku z Pałacu w Wilanowie. Promotor: Mgr Aleksandra Krupska.

  • Zegary szafowe stojące. Formy i zdobnictwo. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

› WEJCMAN MONIKA  (5774)

– Konserwacja szkatułki drewnianej zdobionej markieterią (XVII/XVIII). Pałac w Wilanowie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

  • Markieteria. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

› BARTŁOMIEJ WOŹNIAKOWSKI  (6100)

– Konserwacja obrazu Alegoria Malarstwa. (I poł. XVII). Muz. Narodowe w Warszawie. Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

– Nieznany obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w kręgu możliwych atrybucji.

Półfiguralne malarstwo alegoryczne XVII wieku. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

1999

 

JULIA JORDANOWA DIMOWA   (6146)

Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie Scena antyczna. XVIII/XIX w.Autor nieznany. Muz. Narodowe w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Struktura wiedzy o sztuce. Promotor: Dr Tadeusz Walentowicz.

 

IZABELA HADRIAN   (6243)

Konserwacja i restuarcja obrazu olejnego na płótnie Ucieczka do Egiptu.(2 poł. XVIII w.- 1 poł. XIX w.) Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

Nieznany obraz Ucieczka do Egiptu w kontekście twórczości Piotra Bruegel’a Starszego. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

EWA KONIECZNA-MATYSEK   (4324)

Konserwacja I Restauracja nowoczesnego malarstwa na przykładach:

obrazu olejnego na odwrociu szkła Martwa Natura (Louis Marcoussis, 1922 r.)
obraz olejny na płótnie Malarz (Zofia Matuszczyk-Cygańska, 1948 r.) Promotor: Prof. Iwona Szmelter

Kierunki badań nad ochroną spuścizny XX wieku. Promotor: Prof. Iwona Szmelter

 

BEATA KRWAWICZ-MICHALSKA  (6089)

Konserwacja obrazu tablicowego Św. Zofia z trzema córkami, kwatera z retabulum Ołtarzowego ze schyłku XV w. Autor nieznany. Muz. Narodowe w Warszawie. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Z tajników późnogotyckiego warsztatu malarskiego. Św. Zofia z trzema córkami z Muzeum Narodowego w Warszawie a tryptyk z Więcławic. Promotor: Prof. dr hab. Jakub H. Pokora

 

KATARZYNA MACIAKIEWICZ  (6246)

Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie Pejzaż ze Zslezwik-Holsztyn (Berenda Goosa 1815–1885). Muz. Narodowe w Warszawie. Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

Analiza formalno-treściowa obrazu Berenda Goos’a Pejzaż ze Schleswig-Holstein. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska

 

MAGDALENA SKULSKA  (5953)

Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie Portret Wojciecha Suchodolskiego dotychczas uchodzącego za wizerunek Jana hr. Suchodolskiego. Autor pierwotnej warstwy (II poł. XVIII w. nieznany, wtórenj warstwy (1856–1875) prawdopodobnie J. Suchodolski. Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska

January Suchodolski, portret Wojciecha Suchodolskiego, zapewne 1856–1875(dotychczas uchodzący za wizerunek Jana hr. Suchodolskiego nieznanego autora z początku XIX w.) Promotor: Prof. dr hab. Jakub H. Pokora.

 

MACIEJ STĘPIŃSKI   (6252)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Świety Sebastian. (autor nieznany II poł. XVII w.). Muz. Zamoyskich w Kozłówce. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor.

Wokół problemów ikonograficznych nieznanego obrazu przedstawiającego męczeństwo Świętego Sebastiana. Promotor: Dr Anna Lewicka Morawska

 

ŚWIĘCICKI WAWRZYNIEC  (6098)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Madonna z Grodźca k. Złotoryi (autor nieznany, sztuka śląska, ok. 1400 r.). Wł. Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Postać Dzieciątka w rzeźbiarskich przedstawieniach Madonny z Dzieciątkiem. Promotor: Mgr Marek Machowski

 

2000

 

KORCZYŃSKA JOANNA   (6562)

Konserwacja polichromowanej rzeźby drewnianej Pieta (warsztat śląski, z końca XIV w.).Wł. Muz. Narod. we Wrocławiu. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska

Pieta z Bolesławca-analiza stylistyczna oraz próba datacji i rekonstrukcji na tle rzeźb przełomu XIV i XV w. Promotor: Prof. dr hab. Jakub Pokora

 

KRUZA JOANNA  (6716)

Konserwacja wykonanego w technice temperowej na podobraziu drewnianym Matka Boska z Dzieciatkiem, XVII w. Promotor: Mgr Maria Lubrczyńska

Typ przedstawienia Matki Boskiej Hedogetrii w okresie nowożytnym na terenie Polski. Promotor: Mgr Anna Rudzka.

 

LUBARSKA KINGA  (6245)

Konserwacja polichromowanej rzeźby drewnianej Święta Anna Samotrzeć. (warsztat śląski,1500 r.) Wł. Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik

Święta Anna Samotrzeć w gotyckiej rzeźbie na Śląsku. Promotor: Prof. dr hab. Jakub Pokora.

 

MASŁOWSKA ANNA  (6555)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Portret mężczyzny przy stole z listami (Ignaz Russ, II poł. XVIII w.). Wł. Muz. Narod. we Wrocławiu. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Portret autorstwa Ignaza Russa na tle innych wizerunków z listem. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

MUC MAGDALENA  (6249)

Konserwacja gotyckiej rzeźby drewnianej polichromowanej Madonna z Dzieciątkiem z oklic Białej k. Wielunia. (XV w). Muz. Diecez. w Częstochowie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z okolic Białej koło Wielunia. Promotor: Prof. dr hab. Jakub Pokora

 

NAWROCKA-TEODORCZYK MARYA  (6404)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Nawrócenie Szawła, Michel Willmann (?), kon. XVII w., Wł. Muz. Zamoyskich w Kozłówce. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Próba atrybucji obrazu Nawrócenie Szawła ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

WŁODARCZYK DOROTA  (6249)

Konserwacja obrazu na podobraziu drewnianym Msza św. Grzegorza (autor nieznany, 1511 r.) Wł. Muz. Archidiec. we Wrocławiu. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Msza św. Grzegorza w malarstwie późnego gotyku. Promotor: Prof. dr hab. Jakub Pokora