1991–2000 Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

1991

 

EWA BEŁDOWSKA  (5358)

Konserwacja nagrobka Emilii Halkader z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień, XIX). PROMOTOR: Doc. Andrzej Koss.

Problemy związane z konserwacją i ochroną drewna znajdującego się w warunkach zewnętrznych. PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

 

BOGUSŁAW KORNECKI  (5364)

Wpływ pierwotnych i wtórnych wad technologicznych na metodykę konserwacji rzeźby ceramicznej z nagrobka Józefa Ostrowskiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. PROMOTOR: Doc. Andrzej Koss.

 

JOANNA MUNIAK   (5363)

Konserwacja rzeźby przedstawiającej Najświętszą Marię Pannę Niepokalanie Poczętą z grobowca Wincentego Nowińskiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień). PROMOTOR: Doc. Andrzej Koss.

Zagadnienia rekonstrukcji plastyki sepulklarnej w świetle prac konserwatorskich przeprowadzonych na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. PROMOTOR: Dr Tadeusz Rudkowski.

 

DANUTA STEGNER  (5369)

Konserwacja nagrobka Ludwika Swarackiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień i piaskowiec, XIX). PROMOTOR: Doc. Andrzej Koss.

Badania nasiąkliwości skał porowatych (wapień, piaskowiec). PROMOTOR: Mgr Irena Koss.

 

DARIUSZ WALCZAK  (5237)

Stan zachowania, przyczyny zniszczeń i metody konserwacji nagrobka Jakuba Józefa Rudnickiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień, piaskowiec i marmur, XIX). PROMOTOR: Doc. Andrzej Koss.

Zdobienie marmuru ołowiem– wybrane zagadnienia z techniki, historii i problemów konserwacji. PROMOTOR: Doc. Andrzej Koss.

 

1992

 

WOJCIECH BAGIŃSKI  (5222)

Problem wietrzenia marmuru użytego jednocześnie jako nośnik formy i materiał konstrukcyjny. Próba praktycznego rozwiązania problemu podczas konserwacji bezimiennego nagrobka marmurowego z cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Warszawie (marmur). PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Obraz zniszczeń materiału kamiennego jako ośrodek zabytkowej formy i jako ośrodek kreacji konserwatorskiej. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

 

DOROTA MULICKA  (5231)

Wybrane zagadnienia konserwacji piaskowcowych nagrobków żydowskich typu macewy na przykładzie bezimiennego pomnika nagrobnego z cmentarza Żydowskiego w Warszawie (piaskowiec, XIX). PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

O przestrzeganiu drugiego przykazania w sztuce żydowskiej. PROMOTOR: Mgr Marek Machowski.

 

1993

 

ANTONI CIĘŻKOWSKI  (5496)

Konserwacja pokrywy sarkofagu etruskiego (ceramika). Muz. Narod. w Warszawie. (Wybrane zagadnienia pierwotnej techniki wykonania obiektu). PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

 

EWA GRZEGORZEWSKA  (5499)

Konserwacja rzeźby z nagrobka Ludwika Grzymały Budziszewskiego z cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (wapień, XIX). PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Rzeźba na Powązkach – rozważania o stylach. PROMOTOR: Mgr Piotr Szubert.

 

JACEK MARTUSEWICZ  (5504)

Konserwacja askosu z Centuripe (ceramika). Muz. Narod. w Warszawie. (Zakres ingerencji konserwatorskiej a uwarunkowania wynikające z funkcji obiektu – dzieła sztuki w ekspozycji muzealnej). PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

 

1994

 

JOANNA LIS   (5641)

Konserwacja terakotowego reliefu Campana Przedstawienie wylewu Nilu (terakota, I w.p.n.e.). Muz. Narod. w Warszawie. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Techniki dekorowania waz greckich z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. PROMOTOR: Dr Witold Dobrowolski.

 

PAWEŁ SPYRCZYŃSKI  (5508)

Analiza historyczno-ikonograficzna oraz rekonstrukcja Pomnika Dowborczyków z Wybrzeża Kościuszkowskiego w Warszawie (gips). PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Wybrane problemy rekonstrukcji (w oparciu o odpowiedzi na zapytania w formie ankiety). PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

 

1995

 

PAULINA GARBACZ  (5768)

Konserwacja granitowej steli nagrobnej z III w.n.e. eksplorowanej w okolicy wsi Żdżarów. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Problematyka konsolidacji i hydrofobizacji granitów na przykładzie kamiennej steli nagrobnej z III w.n.e. PROMOTOR: Mgr Irena Koss.

 

ZOFIA KAMIŃSKA  (5949)

Konserwacja rzeźby przedstawiającej Florę z tzw. Loży Masońskiej piwnicy Pałacu pod Blachą (wapień, XVIII). PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Rozważania nad przydatnością spoiw cementowych w pracach konserwatorskich. PROMOTOR: Mgr inż. Andrzej Zacharski.

 

ANDRZEJ KAROLCZAK  (5636)

Konserwacja barokowej figury Matki Boskiej Passawskiej przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie (piaskowiec, XVII). PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Rozważania nad zakresem i możliwościami ingerencji konserwatorskiej przy kształtowaniu programu konserwacji barokowej figury Matki Boskiej Passawskiej. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

 

PIOTR ZALEWSKI  (5778)

Konserwacja płaskorzeźby Epitafium Stanislao Bechi (gips polichromowany, XIX). Muz. WP w Warszawie. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Sposoby imitacji marmurów i brązów w XIX-wiecznej polskiej rzeźbie gipsowej (badania wstępne). PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Historia munduru kawalerii narodowej (1776–1794). PROMOTOR: Mgr Anna Urbanowicz-Pękacz.

 

1996

 

WOJCIECH SZEMIS  (5955)

Konserwacja płyty nagrobnej przedstawiającej postać leżącego rycerza z tzw. Loży Masońskiej piwnicy Pałacu pod Blachą (szkoła mazowiecka, wapień zbity, ok. k. XVI). PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Propozycje metod wzmacniania wapieni zbitych. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

 

1997

 

ANNA JASKULSKA-TSCHIERSE  (5634)

Konserwacja rzymskiego sarkofagu dziecięcego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. I poł. III w.n.e. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Program ikonograficzny rzymskiego sarkofagu dziecięcego ze zbiorów Muzeum Narodowgo w Warszawie. PROMOTOR: Prof. dr Witold Dobrowolski.

 

PAWEŁ JĘDRZEJCZYK  (5635)

Konserwacja antycznej, marmurowej rzeźby Tańczący Satyr ze zbiorów Muzem Narodowego w Warszawie (depozyt z paryskiego Muz. Narod. LUWR). I-II w.n.e. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Ikonografia antycznej rzeźby Tańczący Satyr z Muzeum Narodowego w Warszawie. PROMOTOR: Prof. dr Witold Dobrowolski

 

AGNIESZKA KACZYŃSKA  (5772)

Konserwacja Monopodium z rzeźbą Attysa opartego o kolumnę . (wapień kryptogeniczny, II w.n.e.). Muz. Narodowe w Warszawie. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Meble w starożytnym Rzymie. PROMOTOR: Prof. dr Tomasz Mikocki.

 

ANDRZEJ NOWICKI  (6094)

Konserwacja dzbana alabastrowego.(I poł. XIX). Muz. Pałac w Łazienkach. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Problematyka konserwacji alabastrowych obiektów zabytkowych. PROMOTOR: Mgr Irena Koss.

 

1998

 

TOMASZ MACIEJKO  (6247)

Konserwacja tablicy pamiątkowej poświęconej 200-leciu odsieczy Wiednia z kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Żółkwi, Ukraina. Marmury krystaliczne i wapienie zbite. 1883 r. PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

Pietre Dure– Inkrustacja w kamieniu. Rys historyczny, technologia oraz stosowane materiały.PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

 

ORTHWEIN LUDWIK  (6395)

Konserwacja figury św.Stanisława biskupa z XVII-wiecznego nagrobka Stanisława i Jana Żółkiewskich z kościoła kolegiackiego p.w. św. Wawrzyńca w Żółkwi, Ukraina.(Marmur, ok. 1630). PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

Warsztat rzeźbiarski nagrobków Stanisława i Jana Żółkiewskich oraz Reginy Żółkiewskiej i Zofii Daniłowiczowej z kościoła kolegiackiego p.w. św. Wawrzyńca w Żółkwi, Ukraina. PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

 

1999

 

KATARZYNA BROMIRSKA  (6393)

Konserwacja wazy kamiennej z ogrodu Muzeum Pałacu w Wilanowie.Piaskowiec polichromowany. Pocz. XVIII w. PROMOTOR: Adi.Janusz Smaza.

Rzecz o potrzebie rozprawienia się z duszą, sercem, umysłem i ciałem. PROMOTOR: Dr Piotr Szubert.

 

BUNSCH ERYK  (6394)

Analiza zbioru inskrybowanych zabytków z rzymskiej twierdzy Novae z Mezji Dolnej. Wnioski do określenia zasad postępowania z obiektami kamiennymi, wydobywanymi w trakcie prac wykopaliskowych. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

 

KATARZYNA MROZOWSKA  (6405)

Konserwacja biskwitu Kompozycja figuralna przedstawiająca Fryderyka Wielkiego na koniu, wraz z posłańcem podającym mu list, umieszczona na cokole. Victor Acier.Ok.1778 r. Muz. Pałac w Wilanowie. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Technika i technologia produkcji biskwitów w manufakturze miśnieńskiej w XVIII w. Na przykładzie obiektu Kompozycja figuralna przedstawiająca Fryderyka Wielkiego na koniu, wraz z posłańcem podającym mu list, umieszczona na cokole ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

 

2000

 

ŚWIERCZYŃSKI GRZEGORZ  (6410)

Studia nad uzyskaniem sztucznego białego marmuru na bazie wybranych żywic syntetycznych. PROMOTOR: Adi. Wiesław Procyk.

Rekonstrukcje w marmurze wykonane przy użyciu spoiw syntetycznych. PROMOTOR: Adi. Wiesław Procyk

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem