1991–2000 Konserwacja i restauracja grafiki i skóry zabytkowej

1992

 

KONRAD PANOSZEWSKI  (5367)

-Konserwacja rękopiśmiennej księgi bractwa przy cerkwi Przenajświętszej Bogurodzicy i Świętego Michała Cudotwórcy w Komanicy (XVIII). BN w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

-Konserwacja miedziorytu kolorowanego– mapy Geometrischer Grundris der Heiligen Romaschen Reichs Freyen Stadt Nürnberg. Muz. WP w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka.

-Charakterystyka oprawy cyrylickich ksiąg rekopiśmiennych ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen.

 

AGATA SUŁKIEWICZ  (5509)

-Konserwacja rękopisu Sztambuch Hansa Pücklera (1592). Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

-Konserwacja mezzotinty znanej jako Teza Fleminga (1754). Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka.

Sposoby oprawiania inkunabułów.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

 

1993

 

MARZENA CHYRCZAKOWSKA  (5359) 

-Konserwacja starego druku Missae Pro Defunctis Tantum Deservientes, Ex Missali Romano Recognito Desumptae Cum Ordinario et Canone. Ut In Ipsis Seruatur. Ad Usum Ecclesiarum Regni Poloniae (1675). Bibl. UW.

PROMOTOR: Mgr Ewa Ważyńska.

-Konserwacja miedziorytu kolorowanego –mapy Magni Ducatus Lithuaniae (1646). Wł. pryw.

PROMOTOR: Mgr Ewa Ważyńska.

Oprawy donacyjne Piotra Rojziusza.

PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen.

 

JOANNA JARMOLIŃSKA  (5368)

-Konserwacja inkunabułu De proprietatibus rerum (Bartholomeus Anglicus, 1491). Bibl. UW.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk

-Konserwacja drzeworytu kolorowanego przedstawiającego świętych Kosmę i Damiana. Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka.

-Stylistyka przedstawień świętych w Polskim drzeworycie ludowym (XVII-XIX).

PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen.

 

KATARZYNA KALINOWSKA-WYCECH  (5363)

-Konserwacja miedziorytu Drzewo genealogiczne rodu Sapiehów (1730). ASP w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka.

-Konserwacja starego druku Katechizm (1540). Bibl. UW.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

-Wyposażenie genealogiczno-heraldyczne miedziorytu Drzewo genealogiczne rodu Sapiehów.

PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen.

 

WERONIKA LISZEWSKA  (5230)

-Konserwacja japońskiego zwoju ściennego zawierającego drzeworyt Katsushiki Hokusaia Człowiek z latarnią (XIX). Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka.

-Konserwacja starego druku cyrylickiego zawierającego dwa współoprawne teksty liturgii bizantyńsko-słowiańskiej Akafistnik i Kanon Pokajannyj (XVII). BN w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

-Katsushiki Hokusai – film dotyczący sztuki japońskiej i problemów jej konserwacji. PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen.

 

KATARZYNA RDZANEK   (5498)

-Konserwacja rękopisu Xsięga dla lepszego porządku konfraternii cerkwi walawskiej … (1747). BN w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Ewa Ważyńska.

-Konserwacja akwaforty kolorowanej Reichenbach in Schlesien (XIX). Muz. Narod. we Wrocławiu.

PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka.

-Odkwaszanie papierów.

PROMOTOR: Mgr inż. Władysław Sobucki.

 

MAŁGORZATA STUPNICKA  (5235)

-Konserwacja starego druku Processionale (Andrzej Dąbrowa Szczepanowski, Kraków 1621). Muz. Archidiec. w Warszawie. PROMOTOR: Mgr Ewa Ważyńska.

-Konserwacja rękopiśmiennego dokumentu pergaminowego wystawionego w imieniu Augusta Aleksandra Czartoryskiego z roku 1767. Wł. pryw.

PROMOTOR: Mgr Ewa Ważyńska.

-Liturgiczne druki muzyczne Oficyny Piotrkowczyków oraz Drukarni Kolegium Większego Uniwersytetu Krakowskiego. PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen.

 

ANNA TOMCZYK  (5236)

-Konserwacja starego druku Elogia Virorum Bellica Virtute Illustrium (Bazylea 1575). Bibl. Kapituły Łowickiej w Łowiczu. PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

-Konserwacja rękopiśmiennego dokumentu na pergaminie (1631). Kongregacja Oratorska w Gostyniu.

PROMOTOR: Mgr Ewa Ważyńska.

-Autor i jego dzieło – analiza stylistyczna i ikonograficzna drzeworytów w książce Pawła Jowiusza Elogia Virorum PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen.

 

BEATA WIROWSKA  (5510)

-Konserwacja rękopisu księgi liturgicznej wg Św. Jana Złotoustego (1755). Muz. Narodowe w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

-Konserwacja iluminowanego dokumentu Akt nobilitacyjny Jana Januszewskiego (1558). Muz. Narod. w Warszawie. PROMOTOR: Mgr Ewa Ważyńska

-Twórczość profesora Tadeusza Tuszewskiego.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

 

1995

 

MARIANNA KOWALSKA  (5640)

-Konserwacja starego druku Canon Missae (1595). Bibl. UW.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

-Konserwacja miedziorytu Zwiastowanie (Cornelis Cort, 1571). Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Ewa Ważyńska.

-Cornelis Cort – moje osobiste odkrycie.

PROMOTOR: Dr hab. Henryk J. Pokora.

 

EWA STIASNY  (5642)

-Konserwacja obrazu Widok Krakowskiego Przedmieścia z Placu Zamkowego (olej na papierze, 1 poł. XIX).

PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka.

-Rekonstrukcja wspomagana komputerowo na przykładzie częściowej rekonstrukcji obrazu Widok Krakowskiego Przedmieścia z Placu Zamkowego wg ryciny F. K. Dietricha.

PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka.

-Cykl ilustracji do książki U. Eco Imię Róży.

PROMOTOR: Prof. J. Stanny.

 

BARBARA WAGNER  (5765)

-Konserwacja starego druku Missale Fratrum Eremitarum ordinis Divi Pauli Primi Eremite (Wenecja 1537). Bibl. Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie.

PROMOTOR: Mgr Ewa Ważyńska.

-Konserwacja miedziorytu Chrystus przed biczowaniem (XIX). Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

-Wpływ tioglikolanu amonu na właściwości papieru.

PROMOTOR: Mgr inż. Władysław Sobucki.

 

JOANNA WAŻYŃSKA  (5646)

-Konserwacja oprawnego kodeksu rękopiśmiennego Rationes Frumentorum Parochialis (Schwidnitziensis) (1471–1507). Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

-Zastosowanie wygotowywania rękopisu na papierze jako metody konserwacji wżerów atramentowych.

PROMOTOR: Mgr inż. Władysław Sobucki.

 

1996

 

ALEKSANDRA KOŁĄTAJ  (5638)

-Konserwacja albumu Księga szkiców Wincentego Sleńdzińskiego 1852–1859. Galeria im. Sleńdzińskiego Białystok. PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka.

-Życie i twórczość Wincentego Śleńdzinskiego.

PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen.

 

JACEK TOMASZEWSKI  (5957)

-Konserwacja atlasu Civitates Orbis Terrarum – Theatri Praecipuarum Totius Mundi Urbium Liber Sestus. G. Braun. Kolonia 1617. Bibl. UW.

PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka.

 

1997

 

JAN JANOTA  (5770)

-Konserwacja inkunabuł Kodeks Gracjana. 1500 r. Bibl. Jasnogórska.

PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

-Konserwacja grafiki Św. Hieronim w dzikim pejzażu. 1622 r. Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Ewa Ważyńska.

-Rodzaje zapięć inkunabułach weneckich ze zbiorów Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen.

 

HANNA MACHAJ  (6092)

-Konserwacja oprawnego w aksamit rękopisu Dyplom nadania tytułu hrabiowskiego rodzinie Mycielskich. 1822 r. Wł.prywatna. Mgr Ewa Ważyńska,

PROMOTOR: Mgr Helena Hryszko.

-Zniszczenia pieczęci woskowych oraz przegląd metod ich konserwacji i restauracji.

PROMOTOR: Mgr inż. Władysław Sobucki.

 

IZABELA ZAJĄC  (6101)

-Konserwacja rękopisu Martyrologium Hermana Szwabskiego. (XV). Museum für Kunst und Gewerbe w Hamburgu. PROMOTOR: Mgr Ewa Ważyńska.

-Wachlarz chiński XIX wieku z Muz. Narodowego w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Joanna Damięcka.

 

1998

 

HANNA STRAUS  (6287)

-Konserwacja inkunabułu Aristoteles. Opera cum Comment[ari]o Averrois z 1483 r.Wenecja. Bibl. Jagiellońska w Krakowie. PROMOTOR: Mgr Józef Charytoniuk.

-Konserwacja skóry: dograbowywanie i natłuszczanie.

PROMOTOR: Mgr inż. Władysław Sobucki.

 

2000

 

KAŚNIKOWSKA ALEKSANDRA   (6547)

-Konserwacja mapy ściennej Mapa przedstawiająca Polskę i Mołdawię z przyległymi ziemiami….., 1769. Wł. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

PROMOTOR: Mgr Marzenna Ciechańska.

-Wybrane zagadnienia z zakresu przechowywania wielkoformatowych obiektów zabytkowych na podłożu papierowym. PROMOTOR: Mgr Grażyna Macander-Melak.

 

KUKUCZKA KATARZYNA   (6403)

-Konserwacja atlasu Atlas Novus Terrarum… (poł. XVIII w.) Wł. Biblioteka Uniwerytecka w Poznaniu.

PROMOTOR: Mgr Grażyna Macander-Melak

-Katastrofy wodne w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych.

PROMOTOR: Prof. Władysław Sobucki

 

LICHOTA ANNA  (6552)

-Konserwacja starodruku Generalis, Geographia, Cosmica, Mathematic, Politica; Geographia, Naturalis, Absoluta sive architectura, Terraque et mundi Sublunaris. (Jacobi Ch. Kleyer, 1739,drukarnia uniwersytecka w Würtzburgu). Wł. Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

PROMOTOR: Mgr Wojciech Chrościcki.

-Warunki eksponowania książek zabytkowych.

PROMOTOR: Mgr Wojciech Chrościcki.

 

NOWAK JOANNA  (6557)

-Konserwacja atlasu Atlas selectus… (J.Ch. Schreibera, wyd. w Lipsku, II poł. XVIII w.) Wł. Biblioteki Uniweryteckiej w Poznaniu.

PROMOTOR: Mgr Grażyna Macander-Melak.

-Konstrukcja i oprawa atlasów XVIII-wiecznych.

PROMOTOR: Mgr Marzenna Ciechańska.