1991–2010 Technologia malarstwa sztalugowego i kopii

1994

 

IWONA CISZEWSKA  (5360)

Wykonanie kopii kwatery skrzydła pentaptyku Adoracja Dzieciątka.

PROMOTOR: Prof. Jerzy Nowosielski.

Charakterystyka i zastosowanie wybranych spoiw temperowych w malowaniu techniką wielowarstwową na przykładzie wykonania kopii ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie Adoracja Dzieciątka – kwatera skrzydła pentaptyku malarza wrocławskiego z końca XV w.

PROMOTOR: Prof. Jerzy Nowosielski.

 

1996

 

ANDRZEJ MROZOWSKI   (5952)

Zastosowanie wybranych technik temperowych w malarstwie współczesnym, na podobraziach drewnianych, na podstawie własnych prac.

PROMOTOR: Prof. Jerzy Nowosielski

Zarys technik temperowych w historii malarstwa zachodnioeuropejskiego.

PROMOTOR: Prof. Jerzy Nowosielski

 

2001

 

JADACH MONIKA   (7071)

Wykonanie kopii obrazu Fraulein von Nehem wg Louis de Silvestre’a.

PROMOTOR: Prof. Jerzy Nowosielski.

Analiza technologii i techniki w malarstwie portretowym Louis de Silvestre’a.

PROMOTOR: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

2003

 

RABENDA OSKAR   (6874)

Władysław Czachórski. Technika malarska. Analiza warsztatu i techniki malarskiej Władysława Czachórskiego.

PROMOTOR: Prof. Jerzy Nowosielski.

Władysław Czachórski. Technika malarska. Dzieje życia i twórczości Władysława Czachórskiego. Wpływ klasy Piloty’ego na ukształtowanie się warsztatu malarza.

PROMOTOR: Dr Anna Lewicka-Morawska.

 

2004

 

SMOLAREK MACIEJ (7331)

Technika i technologia malarstwa miniaturowego na podłożu z kości słoniowej.

PROMOTOR: Prof. Jerzy Nowosielski.

 

2006

 

MATCZUK MAŁGORZATA  (6869)

Kopia technologiczna i propozycja rekonstrukcji XIV-wiecznego malowidła Lorenza Veneziano Madonna z Dzieciątkiem i św. Bernardem z Muzeum Narodowego w Warszwie.

PROMOTOR: Mgr Aleksandra Krupska

Rekonstrukcja problemem estetycznym i etycznym konserwacji zabytków ruchomych – malarstwa.

PROMOTOR: Prof. ASP dr hab. Jakub H. Pokora

 

2009

 

JOANNA WOJDA (5501)

Próby rekonstrukcji techniki i technologii ornamentu stanowiącego dekoracje przedstawienia
tkanin w malarstwie temperowym na desce w okresie Średniowiecza na podstawie zbiorów
malarstwa tablicowego Galerii Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie

PROMOTOR: DR Danuta Stępień

 

KSENIA ZDZIESZYŃSKA-DEMOLIN (7769)

Danae – obraz na płótnie z przełomu XVIII/XIX w. ze zbiorów Muzeum narodowego w warszawie. Technika i technologia, konserwacja i restauracja, problemy rekonstrukcji.

PROMOTOR: Adi. I stop. Aleksandra Krupska

Danae – historia wizerunku i jego przemiany od starożytności po wiek XX.

PROMOTOR: Dr Marcin Zgliński