2001–2010 Konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej

2001

BUSZKO ELIZA  (6708)

Konserwacja obrazu olejnego na płótnie Alegoria powonienia (nieznany malarz włoski, k. XVI w) Wł. Muz. Zamoyskich w Kozłówce. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor. 

Przedstawienie zmysłów w sztuce. Alegoria powonienia na obrazie z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.Prof. ASP dr hab. Promotor: Jakub Pokora.

 

PIECZONKO MAGDALENA  (6558)

Konserwacja i restauracja 2 malowideł Jerzego Nowosielskiego: obrazu sztalugowego Akt olej płótno: malowidła ściennego Matka Boża Ornatu w otoczeniu świętych na pomniku nagrobnym ks. Jerzego Klingera na Cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie. Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

Akrylowe malarstwo współczesne: Zastosowanie, własności, próby konserwacji i restauracji na wybranych przykładach z twórczości Jerzego Nowosielskiego.  Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

 

2002

 

BIELICKA MARTA  (6862)

Konserwacja obrazu sztalugowego na płótnie Adoracja Madonny, (szkoła włoska, przełom XVI/XVII w.) Wł. Muz. Zamoyskich w Kozłówce. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Wybrane barwniki organiczne jako pigmenty malarskie. Promotor: Mgr Aleksandra Krupska.

 

KARWOWSKA ANNA  (6401)

Konserwacja obrazu na podłożu drewnianym Święta Anna Samotrzeć (1511 r.) Wł. Muz. Archidiecezjalne we Wrocławiu.  Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska

Analiza ikonograficzno-stylistyczna obrazu tablicowego Św. Anna Samotrzeć z 1511 roku ze zbiorów Muz. Archidiecez. we Wrocławiu. Promotor: Prof. ASP dr hab. Jakub Pokora

 

ORŁOWSKA MONIKA  (6456)

Konserwacja obrazu olejnego Portret Giorgio Dorii di Montaldeo (Gio Maria della Pianne zw. Mulinaretto (?), 1722 r.(?) ). Wł. Muz. Narod. We Wrocławiu. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska.

Portret mężczyzyny na tle pejzażu z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Próba atrybucji na tle europejskiego barokowego malarstwa portretowego. Promotor: Mgr Marcin Zgliński.

 

UCHMAN-LASKOWSKA IZABELA   (6876)

Konserwacja kartonażu egipskiego kapłana Amenhotepa z okresu ptolomejskiego. Wł. Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska 

Ewolucja stylistyczna i ikonograficzna kartonaży egipskich. Promotor: Dr Mirosław Barwik

 

WARECKI MICHAŁ  (6255)

Konserwacja predelii ołtarza –drewno polichromowane. (XVI w.) Wł. Muz. Archidiecez. Warszawa. Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik.

Walka nowych idei ze starymi, czyli tragiczna forma współczesnej reklamy zewnętrznej widziana oczami jednego z jej twórców. Promotor: Dr Alicja Domańska.

 

2003

 

CZURYŁO AGATA  (6989)

Konserwacja i restauracja trzech obrazów autorstwa Jerzego Stajudy. (k. lat 50-tych XX w.) Technika olej na podłożu papierowym. Wł. Muzeum ASP w Warszawie. Promotor: Mgr Joanna Czernichowska, Mgr Wojciech Chrościcki.

O malarstwie Stajudy i „innych takich”. Przemyślenia wstepne. Promotor: Prof. Maria Poprzęcka.

 

KIJANKO MAGDALENA   (7164)

Konserwacja 4 obiektów autorstwa Piotra Potworowskiego – 3 obrazy sztalugowe: Studio tańca, Kompozycja pozioma, Akt w fiolecie oraz kolaż na drzwiach. Promotor: Prof. Iwona Szmelter

Piotr Potworowski jako malarz materii. Jego inspiracje sztuka Alberta Burii. Promotor: Mgr Joanna Sosnowska.

 

MARIAK URSZULA  (7169)

Konserwacja, restauracja i aranżacja obrazu Święta Rodzina ze Świętym Janem Chrzcicielem. Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

Ochrona zabytków poprzez konserwację –restauracje dzieł sztuki. Koncepcja markietingu usług konserwatorskich. Promotor: Dr Teresa Magdalena Dudzik.

 

MIŃKOWSKA MAGDALENA  (6873)

Konserwacja płaskorzeźby drewnianej polichromowanej św. Anna Samotrzeć. (XVII w.) Wł. Muz. Diecez. Sandomierz. Promotor: Mgr Aleksandra Krupska. 

Manierystyczna płaskorzeźba św. Anna Samotrzeć z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. Geneza, analiza treści i formy. Promotor: Prof. ASP dr hab. Jakub Pokora.

 

MORYTO-NAUMIUK DOROTA   (6871)

Konserwacja ołtarza renesansowego z Prawna i drewnianej polichromowanej gotyckiej rzeźby z kaplicy grobowej Bojarskich w Prawnie z Prawna. (XVII w.) Promotor: Prof. dr Wojciech Kurpik

Ołtarz z Prawna na tle innych wybranych ołtarzy z początków XVII wieku z terenów lubelszczyzny. Promotor: Mgr Marcin Zgliński.

 

NIESIOŁOWSKA MAŁGORZATA  (6556)

Konserwacja środkowej części tryptyku św. Małgorzaty i św. Katarzyny Mistrza Tryptyku z Wójtowej. (1525 r.) Wł. Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Mgr Maria Lubryczyńska

Tryptyk św. Małgorzaty i Katarzyny Mistrza Tryptyku z Wójtowej na tle kultu świętych opiekunów i świętych dziewic w sztuce południowej Polski w latach 1450–1550. Promotor: Mgr Marcin Zgliński.

 

RABICKI PIOTR   (7173)

Konserwacja i restauracja dzieła Apoteoza II Józefa Szajny. Promotor: Prof. Iwona Szmelter

 

2004

 

KIEŁBASIŃSKA KLARA   (6564)

Konserwacja późnogotyckiego skrzydła ołtarzowego z obrazami Sybilli Tyburtyńskiej i Marii z Dzieciątkiem, II poł. XV w. Autor nieznany. Wł.Muz. Archidiecezjalne we Wrocławiu. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Późnogotyckie skrzydło ołtarzowe z obrazami Sybilli Tyburtyńskiej i Marii z Dzieciątkiem, II poł. XV w. Wł. (Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu). Promotor: Prof. ASP dr hab. Jakub H. Pokora

 

PERETA KAMILA   (6404)

Konserwacja obrazu tablicowego malowanego dwustronnie: awers: Św. Jerzy walczący ze smokiem, rewers: Fragment sceny Zwiastowania, autor nieznany. Datowanie: awers 1550–1600, rewers 1600–1650. Wł. Muz. Archidiecezjalne we Wrocławiu. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Święty Jerzy walczący ze smokiem. Anonimowy obraz ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Próba proweniencji zabytku. Promotor: Prof. ASP dr hab. Jakub H. Pokora

 

TKACZENKO OLGA  (6593)

Konserwacja ikony Św. Jan Chrzciciel Anioł Pustyni, XVII w. (tempera na desce lipowej). Wł. Muz. Narod. w Warszawie. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Ikona Św. Jan Chrzciciel Anioł Pustyni z Torek w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Mgr Anna Rudzka

 

2005

 

DĄBROWSKA AGNIESZKA  (7167)

Konserwacja portretu trumiennego kanonika herbu Poraj z kryptonimem I.F.B.C.L.L.M.C. z Archikolegiaty p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie pod Łęczycą z ok. 1814. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Taniec śmierci w sztuce polskiej epoki nowożytnej. Promotor: Prof. ASP dr hab. Jakub H. Pokora

 

JEŻEWSKA ELŻBIETA  (7432)

Grupa Ukrzyżowania: Maria i Maria Magdalena oraz św. Jan i Longinus. Ikony na podobraziu drewnianym. Autor nieznany, początek XVII wieku. Wł. Muz. Zamek w Łańcucie. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Ocena możliwości wykorzystywania zdjęć rentgenowskich na kliszach Kodak MX B do badań zniszczeń drewna przez ksylofaliczne owady. Promotor: Dr hab. Adam Krajewski prof. SGGW

 

MAZUR MAGDALENA  (7170)

Konserwacja rzeźby drewnianej polichromowanej Madonna z Dzieciatkiem, XV-XVI wiek. Wł. Muz. Diecezjalne w Sandomierzu. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Problemy rozwiązań estetycznych przy konserwacji drewnianych rzeźb gotyckich. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

ROGULSKA PAULINA  (7329)

Konserwacja obrazu sztalugowego Portret kobiety w czarnej sukni sygnowanego Ig. Jasiński 1868 z Muzeum Zamoyskich w Kozłowce. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Portret kobiety w czarnej sukni na tle twórczości Ignacego Jasińskiego. Promotor: Dr Anna Lewicka-Morawska

 

2006

 

GOŚCICKA ANNA  (6398)

Konserwacja i restauracja skrzydła ołtarzowego z początku XVI wieku, przedstawiających świętych: Stanisława, Krzysztofa i Pawła z Muz. Narod. we Wrocławiu. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Historia skrzydła ołtarzowego z Miasteczka Śląskiego na tle życia społeczności z pogranicza śląsko-małopolskiego w okresie średniowiecza. Promotor: Mgr Marcin Zgliński

 

GRAMS KAROLINA  (7320)

Konserwacja i restauracja ikony na podłożu drewnianym przedstawiającej św. Mikołaja pochodzącej ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. XIX w. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Omówienie metod transferów obiektów na podłożu drewnianym wykonanych podczas powodzi we Florencji w latach 60-tych, na wybranych przykładach prac konserwatorskich. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

 

HUGO-BADER ELIZA  (7206)

Konserwacja i restauracja XV-wiecznej rzeźby polichromowanej Chrystusa Zmartwychwstałego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Dramatyzacje liturgiczne i misteria pasyjne w średniowieczu oraz związane z nimi rzeźbiarskie wizerunki Chrystusa. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

JANUSZEWSKI JERZY   (6399)

Problematyka klejenia zdeformowanych podobrazów drewnianych. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Zarys historii obróbki drewna i używanych do niej narzędzi. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

KACPRZAK ANNA  (7661)

Konserwacja i restauracja ikony Mandylion z cerkwi w Krzywym. I poł. XVII w. Wł. Muz. Zamek w Łańcucie. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Wizerunki Mandylionu w Karpackim malarstwie ikonowym. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

KLATA KAROL  (7322)

Konserwacja i restauracja obrazu dwustronnego z przedstawieniem św. Wojciecha i św. Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, autor nieznany, XVII/XVIII w. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

XVII-wieczne feretrony i chorągwie kościelne na terenie Polski. Promotor: Prof. ASP dr hab. Jakub H. Pokora

 

KRUSZYŃSKA AGNIESZKA  (6993)

Późnogotyckie skrzydło ołtarzowe z przedstawieniami św. Mikołaja, Jerzego i Piotra ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XI-276. Problematyka konserwatorska. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Wokół późnogotyckiego tryptyku z Miasteczka Śląskiego. Lewe skrzydło ołtarzowe z przedstawieniami św. Mikołaja, Jerzego i Piotra ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, nr inw. XI-276. Promotor: Prof. ASP dr hab. Jakub H. Pokora

 

KUSZ URSZULA  (7428)

Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji poliestrowej rzeźby Kaprys Aliny Szapocznikow, depozytu Piotra Stanisławskiego w zbiorach kolekcji „Znaki czasu” w Muzeum Narodowym w Poznaniu, 1967. Promotor: Prof. Iwona Szmelter

Problematyka techniki, echnologii oraz starzenia się i konserwacji obiektów sztuki współczesnej opartych na tworzywach sztucznych. Promotor: Prof. Iwona Szmelter

 

LESIAKOWSKA KATARZYNA  (7429)

Konserwacja i restauracja ikony Wniebowstąpienie, autor nieznany, I poł. XVIII w. Wł. prywatna. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Przedstawienie Wniebowstąpienie w karpackim malarstwie ikonowym w XVI – XVIII w. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

NOWAKOWSKA ANNA  (7172)

Konserwacja i restauracja obrazu na podobraziu drewnianym przedstawiającego Wniebowstąpienie, I poł. XVII w. Wł. Muz. Archidiecezjalne we Wrocławiu. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Wniebowstąpienie ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Analiza ikonograficzna i formalna. Promotor: Mgr Marcin Zgliński

 

OSIECKA BARBARA  (7431)

Konserwacja ikony karpackiej przedstawiającej Bogurodzicę Pieczerską ze świętymi Antonim i Teodozym z początku XVII wieku. Wł. Muz. Zamek w Łańcucie. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Ikonografia Bogurodzicy Pieczewskiej ze Świętymi Antonim i Teodozym na przykładach wybranych ikon karpackich w kolekcjach muzealnych Łańcuta i Sanoka. Promotor: Prof. ASP dr hab. Jakub H. Pokora.

 

ROMAN WOJCIECH  (7130)

Konserwacja i restauracja ołtarza przenośnego z kości w złoconej ramie pochodzącego z warsztatu Baltassara Embriachi, XV w. Wł. Kurii Sandomierskiej. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Ołtarz przenośny z warsztatu Baltassara Embriachi z Muzeum Dom Jana Długosza w Sandomierzu na tle podobnych dzieł z kości. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

SAŁKIEWICZ MAGDALENA  (7433)

Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji portretu Biskupa Andrzeja Stanisława Kostki Załuskiego ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. Promotor:Mgr Joanna Czerniachowska

Wstępna ocena przydatności wybranych dyspersyjnych farb akrylowych stosowanych do retuszy warstw malarskich. Promotor: Prof. Iwona Szmelter

 

SZKOPAŃSKI MACIEJ   (6996)

Konserwacja i restauracja XV-wiecznego skrzydła nastawy ołtarzowej z przedstawieniem św. Barbary po stronie awersu i Marii po stronie rewersu ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Przedstawienia św. Barbary w gotyckim malarstwie tablicowym na terenach Małoposki. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

TKACZYK WIOLETTA  (6723)

Konserwacja i restauracja XV-wiecznej kwatery ołtarza ze sceną z żywota św. Jakuba z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Św, Jakub i Hermogenes – awers, Modlitwa w Ogrójcu –rewers. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Stylistyczny i technologiczny rozwój ornamentów zdobiących tkaniny w późnogotyckim malarstwie tablicowym i rzeźbie polichromowanej na Śląsku. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

 

WAŚKO JOANNA   (7439)

Problematyka konserwacji i restauracji rzeźby Mariusza Kruka Rycerz błotny ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, 1986 r. Promotor: Prof. Iwona Szmelter

Nietypowe postepowanie konserwatorsko-kuratorskie z obiektami sztuki współczesnej w oparciu o pilotażowe kolekcje międzynarodowe wraz z realizacją projektu w zbiorach Narodowej Galerii Zachęta. Promotor: Prof. Iwona Szmelter

 

WIELOCHA AGNIESZKA  (7440)

Problematyka konserwacji i restauracji rzeźby poliestrowej Podróż autorstwa Aliny Szapocznikow ze zbiorów Muzeum sztuki w Łodzi, 1967 r. Promotor: Prof. Iwona Szmelter

Zagadnienia związane z transportem nietypowych obiektów sztuki współczesnej. Promotor: Prof. Iwona Szmelter

 

2007

 

DUBIEL KRZYSZTOF  (6991)

Konserwacja i restauracja obrazu na podłożu drewnianym Maria z Dzieciątkiem w ręku w koszulce metalowej, z koronami i wotami z kościoła parafialnego w Koprzywnicy (Matka Boska Koprzywnicka) Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Obraz Maria z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego w Koprzywnicy. Próba datowania i określenia kręgu warsztatowego. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

GOŚCICKA MARTA  (7605)

Konserwacja i restauracja obrazu sztalugowego Polowanie na tury XVI/XVII w. ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, autor nieznany. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Technika i technologia obrazu Polowanie na tury z XVI/XVII wiek jako przykład malarstwa opartego na twórczości Johannesa Stradanusa. Promotor: Adi.I stop. Aleksandra Krupska

 

JAROSIŃSKI MICHAŁ   (7207)

Konserwacja i restauracja XIX-w. rzeźby drewnianej polichromowanej św. Wojciech z kościoła NMP i Św. Katarzyny w Warszawie. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska 

Wybrane problemy ikonograficzne i historyczne dwóch rzeźb ołtarzowych św. Wojciech i św. Stanisław z kościoła pw. NMP i Św. Katarzyny w Warszawie. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

SĘK MARIA  (7435)

Problemy konserwacji i restauracji drewnianej, polichromowanej rzeźby przedstawiającej św. Marię Magdalenę z klasztoru OO. Karmelitów w Przemyślu, I poł. XVIII w. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Zespół późnobarokowych ołtarzy w kościele OO. Karmelitów w Przemyślu.Budowa technologiczna i analiza stylistyczna. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

2008

 

BORGOSZ WERONIKA  (7604)

Konserwacja maski mumiowej mężczyzny z Deir El Bahari z Muzeum Narodowego w Poznaniu w kontekście rozważań nad ikonografią, stylem i znaczeniem wizerunków mumiowych z okresu rzymskiego w Egipcie. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

 

TEODORA BOZHIKOVA  (7814)

Problematyka konserwacji i restauracji ikony Zaśnięcie Bogurodzicy ze zbiorów Muzeum – Zamku w Łańcucie. XVII/XVIII w. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Problematyka pamiątkowych ikon typu proskynetaria ba Bałkanach od XVI do XIX w. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

KORZENIOWSKA DOBROCHNA   (7323)

Problematyka konserwacji i restauracji polichromowanej rzeźby Madonny z Dzieciątkiem z archikolegiaty p.w. NMP Królowej i św. Aleksego Tumie. XVI wiek. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Przedstawienia Madonny z Dzieciatkiem na półksiężycu z maską lunarną w okresie gotyku w sztuce polskiej. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

KOZIEJ KARINA  (7759)

Konserwacja i restauracja ikony z wizerunkiem trzech Apostołów z grupy Deesis ze zbiorów Muzeum – Zamku w Łańcucie. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Ochrona architektury qwspólczesnej w Polsce – problemy teoretyczne, prawne i społeczne. Promotor: Dr hab. Wojciech Włodarczyk.

 

MORZYCKI-MARKOWSKI JAN  (7655)

Problematyka konserwacji i restauracji obrazu na blasze miedzianej Pokłon trzech król z Muzeum Warszawskiej prowincji Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczmiu. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Recepcja twórczości Petera Paula Rubensa i jego kregu poprzez wzory graficzne w malarstwie polskim XVII wieku. Promotor: Dr Marcin Zgliński

 

OSUCH DANUTA   (5366)

Zagadnienia konserwacji i restauracji ikony procesyjnej na blasze ze zbiorów Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Koniec XIX w./począt. XX w. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Metale i klasyczne techniki złotnicze używane w dekorowaniu obiektów malarskich. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

 

PAWEŁKOWICZ SYLWIA  (7762)

Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu Artura Nachta-Samborskiego W schronie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego. Promotor: Mgr Joanna Czernichowska

Oddziaływanie promieniowania optycznego na obiekty muzealne. Pomiary. Schemat postepowania konserwatorskiego. Promotor: Adi. I stop. Joanna Czernichowska

 

ROGOWSKA MAGDALENA  (7613)

Konserwacja i restauracja barokowej rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego z kości słoniowej ze zbiorów Muzeum Warszawskiej prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczmiu. Koniec XVIIw/I poł. XVII w. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Europejskie wyroby artystyczne z kosci słoniowej z XVII i XVIII w. Promotor: Prof. ASP Dr hab. Jakub H. Pokora

 

SIKORSKA NATALIA  (7615)

Konserwacja i restauracja XVII-wiecznej polichromowanej rzeźby drewnianej Chrystusa Ukrzyżowanego z bazyliki NMP w Czerwińsku nad Wisłą. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Wybrane zagadnienia ikonograficzne, stylistyczne i warsztatowe drewnianych krucyfiksów na terenie Mazowsza w epoce baroku. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

SOIŃSKA ZUZANNA  (7912)

Konserwacja i restauracja portretu Teresy z Rosnowskich Grabowskiej, autorstwa Józefa Faworskiego, 1789 r. z kolekcji Rodziny Wardęskich herbu Godziemba. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Portrety małżeńskie kregu szlacheckiego ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Józefa Faworskiego. Promotor: Mgr Anna Rudzka

 

WRÓBLEWSKA ŁUCJA  (7768)

Problematyka konserwacji i restauracji ikony św. Mikołaja Cudotwórcy z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. XVIII/XIX w. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Klasyfikacja zniszczeń drewna powodowana przez owady niszczące drewno zabytkowe. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

 

2009

 

MARIA BATOR (8118)

Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu „Maria Antonina z pierworodną. Około 1778 do 1781 r. Autor nieznany. Promotor: Adi. I stop. Joanna Czernichowska

Portret w portrecie Promotor: Dr Marcin Zgliński

 

MARCIN BURZYMOWSKI (7754)

Problematyka konserwacji i restauracji dwóch drewnianych puttów z warsztatu Jana Jerzego Plerscha stanowiących pierwotnie zwieńczenie północnej loży prezbiterium kościoła p. w. św. Krzyża w Warszawie. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Rola putta w wystroju wewnętrznym kościoła w oparciu o odnalezione dzieła snycerskie z warsztatu Jana Jerzego Plerscha ( XVIIIw). Promotor: Dr Marcin Zgliński

 

DOROTA CHŁOSTA (7755)

Zagadnienia konserwacji i restauracji ikony karpackiej przedstawiającej Matkę Boską Umilenie pochodzącej z cerkwi p.w. św. Michała Archanioła w Tarnawce, XVII/XVIII w.
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Wpływ sztuki zachodu na malarstwo ikonowe południowo-wschodnich ziem Rzeczpospolitej (XVII- pocz. XIX w.). Promotor: Prof. dr hab. Jakub H. Pokora

 

ZOFIA DATKO (7899)

Zagadnienia dotyczące konserwacji i restauracji obrazu Gody w Kanie Galilejskiej z warsztatu niderlandzkiego datowanego na I poł. XVII w. Własność prywatna.
Promotor: Prof. Iwona Szmelter

Wokół manierystycznego obrazu Gody w Kanie Galilejskiej. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

MONIKA DĄBROWSKA-KOLASA (7165)

Problematyka konserwacji i restauracji predelii z przedstawieniem świętych dziewic z Kamiona. XV/XVI w. Wł.: Parafia Toporów w Kamionie ,woj. łódzkie”.
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Predele jako integralne części nastw ołtarzowych powstałych na terenach Polski w okresie gotyku. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

KRZYSZTOF JANOWICZ (7808)

Konserwacja i restauracja carskich wrót z przedstawieniem Drzewa Jessego ze zbiorów Muzeum Zamku w Łańcucie, poł. XVIIIw.
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Carskie wrota z pierwszej połowy XVIII wieku z Muzeum Zamku w Łańcucie. Temat drzewa Jessego w kościele obrządku wschodniego.
Promotor: Prof. dr hab. Jakub H. Pokora

 

AGNIESZKA KALBARCZYK (7339)

Konserwacja i restauracja obrazu Prawda odkrywająca fałsz (?) XVII/XVIII wiek (?) z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Autor nieznany.
Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Scena alegoryczna Prawda odkrywająca fałsz (?), proweniencja z uwzględnienim dziejów obrazu. Analiza ikonograficzna. Promotor: Prof. dr hab. Jakub. H. Pokora

 

MARLENA KOCZOROWSKA (7425)

Konserwacja i restauracja ikony karpackiej z przedstawieniem Chrystusa Pantokratora z Ruszelczyc. XVII wiek. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Chrystus Pantokrator w ikonowym malarstwie karpackim na tle ewolucji przedstawienia w sztuce Kościoła Wschodniego.
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

KAROLINA KWIATKOWSKA-GAWLIK (7988)

Zagadnienia i problemy konserwacji restauracji obrazu olejnego na płótnie autorstwa Józefa Korolkiewicza przedstawiającego Scenę Batalistyczną, 1925r.Wł.prywatna.
Promotor: Adi. I. stop. Joanna Czernichowska

O XVII-wiecznym uzbrojeniu w obrazach Kossaków.
Promotor: Prof. dr Anna Lewicka-Morawska

 

MARTA MACIĄGA (7989)

Zagadnienia konserwacji i restauracji oraz aranżacji i ekspozycji obrazów św. Franciszek otrzymujący odpust Porcjunkuli (II poł.XVIII) św. Jan Nepomucen (XVIII/XIX ) z kościoła p.w. Bożego Ciała w Józefowie n/Wisłą, (olej, płótno ). Promotor: Prof. Iwona Szmelter

Varsaviana. Realizacje aranżacyjno-konserwatorskie we wnętrzach sakralnych na przykładzie wybranych ,zabytkowych kościołów rzymsko-katolickich w Warszawie.
Promotor: Prof. Iwona Szmelter

 

ADAM MACIEJEWSKI (7905)

Zagadnienia konserwacji i restauracji rzeźby barokowej monochromowanej na przykładzie personifikacji Ameryki z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu.”. Warsztat Thomas Hunter, 1720–1773 r. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Alegoria miejsca i przedstawienia części świata w sztuce europejskiej.
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

WISŁOMIRA NICIEJA (7973)

Zagadnienia historyczne, analiza ikonograficzna oraz konserwacja i restauracja rzeźby z przedstawieniem bodhisattwy Kuan-YIN ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Laka azjatycka . Technologia i konserwacja. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

 

RAFAŁ NIJAK (7907)

Konserwacja i restauracja i restauracja XVI-wiecznego krucyfiksu z belki tęczowej kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa w Boguszycach.
Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Krucyfiksy mazowieckie XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu Jana Jantasa.
Promotor: Prof. dr hab. Jakub H. Pokora

 

KATARZYNA ONISK (7908)

Konserwacja i restauracja rzeźby drewnianej polichromowanej św.Marii Magdaleny dłuta Macieja Polejowskiego 1773–1775.Wł. Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu.
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Rzeźba św. Marii Magdaleny dłuta Macieja Polejowskiego 1773–1775. (Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu ). Promotor: Prof. dr hab. Jakub H. Pokora

 

MARTA RUDOWSKA (7614)

Konserwacja i restauracja obrazu Portret Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w mundurze kadetów, połowa XIX w., obraz olejny na płótnie, autor nieznany .Wł. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Promotor: Dr Anna Dorota Potocka

Reperacje lokalne w malarstwie sztalugowym. Promotor: Dr Anna Dorota Potocka

 

KATARZYNA SCHABOWSKA (7911)

Konserwacja i restauracja XV-wiecznej kwatery skrzydła nastawy ołtarzowej ze sceną Zwiastowanie na awersie i z przedstawieniem Św. i św. Piotra i Pawła po stronie rewersu ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Przedstawienia scen Zwiastowania w malarstwie gotyckim na terenie Małopolski i Śląska.
Promotor: Dr Marcin Zgliński

 

KARINA SOSNOWSKA (7913)

Konserwacja i restauracja XVI-wiecznego malowidła ściennego z wizerunkiem św. Marcina na koniu, malarstwa znajdującego się w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława biskupa w Boguszycach k/Rawy Mazowieckiej. Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska
Św. Marcin w malarstwie czasów nowożytnych do 1650 roku na przykładach z obszaru dzisiejszej Polski. Promotor: Prof. dr hab. Jakub H. Pokora

 

MAGDALENA SZEWCZYK (7914)

Konserwacja i restauracja figury Marii z Dzieciątkiem, 1430–1440 ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
Dr Krzysztof Chmielewski, Promotor: adi. I stop. Wiesław Procyk
Wokół późnogotyckiej kamiennej figury Marii z Dzieciątkiem z Fromborka.
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

 

2010

 

JAN ANDRZEJEWSKI (7980)

Konserwacja i restauracja XVI-wiecznego tonda ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Opolu.
Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Ikonografia różańcowa w przedstawieniach szkołu niderlandzkiej przełomu XV/XVI wieku.
Promotor: Dr Marcin Zgliński

 

KATARZYNA BRAUN (8118)

Problemy konserwacji i restauracji późnogotyckiej rzeźby drewnianej niezidentyfikowanej świętaj ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Funkcje oraz ikonografia rzeźby późnogotyckiej na terenach Pomorza Wschodniego na przełomie XV i XVI w. Poszukiwanie proweniencji rzeźby nieznanej świętej z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie”. Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

JULIA BURDAJEWICZ (7981)

Konserwacja i restauracja złoconej i polichromowanej płaskorzeźby drewnianej Pokłon pasterzy z Muzeum Narodowego w Warszawie. II poł. XVI w
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Wykorzystanie grafiki komputerowej w projektach i dokumentacjach konserwatorskich. Metigo Map jako pierwszy program stworzony dla konserwatorów dzieł sztuki.
Promotor: Prof. Iwona Szmelter.

 

AGNIESZKA CZAJKOWSKA (8217)

Konserwacja i restauracja ikony karpackiej Deesis z cerkwi p.w. św. Dymitra w Tyniowicach”, XVIII w. z Muzeum Zamek w Łańcucie.
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

MARIA KANIA (8222)

Konserwacja i restauracja pola środkowego chorągwi Zgromadzenia Siodlarskiego z Lublina 1878 r. Przywrócenie formy chorągwi wraz z rekonstrukcja bławatu”. Właściciel Muzeum Historii Miasta Lublina. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Chorągiew z przedstawieniami św. Jerzego oraz Uniesienia proroka Eliasza – własność Cechu Siodlarzy w Lublinie, 1878 r Promotor: prof. dr hab. Jakub H. Pokora

KATARZYNA MILEWSKA (7991)

Konserwacja i restauracja XVII-wiecznej ikony z przedstawieniem św. Mikołaja ze scenami żywota z Muzeum Zamek w Łańcucie.
Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Przedstawienie św. Mikołaja w ikonowym malarstwie karpackim.
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

IWONA RAWSKA (8227)

Konserwacja i restauracja „Portretu Marii Kazimiery Sobieskieji Portretu Jana III Sobieskiego” , autor nieznany, 3-ćw. XVIII w. (?). Własność rodziny Popielów Pałac w Kurozwękach. Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Atrybucja i wzory graficzne dla dwóch portretów z kolekcji Sołtyków i Popielów w pałacu w Kurozwękach. Promotor: Dr hab. Anna Lewicka-Morawska

 

MONIKA RDZANEK (8228)

Konserwacja i restauracja obrazu olejnego na płótnie „Portret Franciszka Mielnickiego z 1840 r. autorstwa Andrzeja Dąbrowskiego. Wł. Prywatna
Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

O możliwościach widzenia i interpretacji autoportretu jako osobistej wypowiedzi artysty”
Promotor: Dr hab. Anna Lewicka-Morawska

 

MAGDAELNA SZYMCZYK (7996)

Konserwacja i restauracja drewnianej rzeźby polichromowanej Pieta z Sandomierza, XVI/XVII w. z Muzeum Diececjalnego w Sanomierzu.
Promotor: Dr hab. Maria Lubryczyńska

Archaizacja formy w sztuce sakralnej doby kontrreformacji.
Promotor: Dr Marcin Zgliński

 

MARTA WALCZYŃSKA (8273)

Konserwacja i restauracja obrazu ‘Portret Jana Klemensa Branickiego” herbu gryf (?) z około 1750 r. z Pałacu w Jabłonnie Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Portrety wybranych kawalerów orderu Orła Białego na tle polskiego malarstwa portretowego w XVIII w. Promotor: Dr Marcin Zgliński

 

WERONIKA WÓJCIK 7617

Konserwacja i restauracja obrazu Zbiorowy portret kobiecy z XVII w.
Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Dworski portret zbiorowy w XVII wieku.
Promotor: St. wykł. Anna Rudzka

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem