2001–2010 Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

2001

 

FUKS IRMA  (6710)

Konserwacja epitafium Marcina Koczorowskiego z 1625 r. z Archikolegiaty p.w. NMP i św. Aleksego w Tumie pod Łęczycą.

PROMOTOR: Adi Wiesław Procyk.

Epitafium kanoników: Marcina z Sieciechowa i Marcina Koczorowskiego = wpływ budowy i warunków ekspozycji na stan zachowania. Analiza porównawcza.

PROMOTOR: Adi Wiesław Procyk.

 

JURKÓW KRZYSZTOF  (6752)

Konserwacja wtórnej dekoracji rzeźbiarskiej nagrobka Teofili Sobieskiej poł. XVIII w. W kościele OO. Dominikanów w Żółkwi na Ukrainie.

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

Teatralizacja życia w epoce baroku i jej wpływ na sztukę sepulkralną.

PROMOTOR: Prof. ASP dr hab. Jakub Pokora

 

KARSAY CSILLA  (6713)

Konserwacja i restauracja XVII-wiecznego portalu głównego kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi. Ukraina.

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

Prawdziwa sztuka konserwacji – próba analizy tematu.

PROMOTOR: Prof. Dr hab. Jakub Pokora.

 

RAJEWSKA MAŁGORZATA  (6720)

Konserwacja sarkofagu Ludwiki Korzbok-Łąckiej, zm. w 1680 r., z fary p.w. św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

Sztuka złożona do grobu. Od łopatki mamuta do kriokapsuły.

PROMOTOR: Prof. Dr hab. Jakub Pokora.

 

SZEWCZYK ANNA  (6722)

Konserwacja XVII-wiecznej płyty przedprożowej z późnorenesansową dekoracją wolutową, pochodzącej z lapidarium przy Pałacu Szustra w Warszawie.

PROMOTOR: Adi Wiesław Procyk.

Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych zapraw mineralnych stosowanych do rekonstrukcji zabytków z wapieni zbitych.

PROMOTOR: Płk. Mgr inż. Tadeusz Błażejewicz.

 

WITKOWSKI MARCIN  (6563)

Konserwacja rzeźby wapiennej „Św. Jan Nepomucen”, 1864 r. znad Potoku Służewskiego w Warszawie.

PROMOTOR: Adi Wiesław Procyk.

Wpływ szczelnych powłok malarskich na stan zachowania kamieni porowatych.

PROMOTOR: Adi. Wiesław Procyk.

 

2002

 

GAJOS PAULINA  (6998)

Konserwacja krateru dekorowanego w stylu czerwonofigurowym (IV w. p.n.e z terenów południowej Italii). Wł. Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Obyczaj ucztowania w kręgu cywilizacji śródziemnomorskich: Półwyspów Apenińskiego i Peloponeskiego w I tysiącleciu przed nasza erą.

PROMOTOR: Dr Tadeusz Walentowicz.

 

GARNAVAULT MONIKA  (6400)

Konserwacja wiszącego świecznika porcelanowego (koniec XIX w.). Wł. Zamek Królewski w Warszawie.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

Manufaktury porcelany naśladujące miśnieński znak skrzyżowanych mieczy.

PROMOTOR: Prof. ASP dr hab. Jakub Pokora

 

KAZBERUK HANNA  (6881)

Konserwacja XIX-wiecznych warstw malarskich i złoceń wykonanych w technice olejnej na podłożu kamiennym na przykładzie XVII-wiecznego chóru muzycznego z kościoła p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi na Ukrainie.

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

 

MROWCA REGINA  (6872)

Konserwacja i rekonstrukcja XVII-wiecznej płyty epitafijnej z pomnika grobowego Jakuba Sobieskiego w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi na Ukrainie.(wapień zbity z Debnika). PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

Analiza czarnych wapieni zbitych na przykładzie XVII-wiecznych nagrobków Andreasa Schlutera z kościołów żółkiewskich, Ukraina.

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

 

PIEŃKOSZ JOANNA  (6559)

Konserwacja XVII-wiecznego epitafium kanonika Marcina z Sieciechowa z Archikolegiaty w Tumie pod Łęczycą. (wapienie zbite).

PROMOTOR: Adi Wiesław Procyk.

Wapienie zbite ze złóż Pólwyspu Iberyjskiego – typologia i systematyka.

PROMOTOR: Adi. Wiesław Procyk.

 

STARĘGA GRZEGORZ  (6561)

Rekonstrukcja i konserwacja figury św. Felicjana z kościoła OO. Pijarów w Warszawie. (1762–1763), piaskowiec o wym. 310x90x70cm (drugi etap).

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

 

2003

 

DĄBROWSKA EWA  (6995)

Konserwacja lekytu białogruntowanego, glina ceramiczna. (V w.p.n.e.) Wł. Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

Zagadnienia rekonstrukcji i ekspozycji muzelanej w procesie konserwacji dzieł sztuki (z ograniczeniem do starożytnych obiektów ceramicznych).

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

 

DZIWIŃSKA-LESIŃSKA KATARZYNA  (6997)

Konserwacja naczynia ceramicznego typu skyphos. (510 r. p.n.e.). Wł. Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

Technologia i problematyka konserwatorska portretów nagrobnych na plakietach ceramicznych na przykładzie rzymsko-katolickiego cmentarza Stare Powązki w Warszawie.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

 

JACKOWSKI MICHAŁ  (7162)

Konserwacja XVII-wiecznej rzeźby muzy Klio z attyki Pałacu w Wilanowie. 

PROMOTOR: Adi Wiesław Procyk.

 

MARKOWSKI BARTOSZ  (6999)

Konserwacja marmurowego posagu bogini Kybele. (I w.p.n.e.) Wł. Muz. Narod. w Warszawie.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

Zastosowanie wosków do konserwacji powierzchni obiektów marmurowych.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss.

 

MYJAK TOMASZ   (7000)

Konserwacja XVII-wiecznej tablicy komemoratywnej (memorandum) Mikołaja Bogorii z kościoła p.w. NMP i Św. Floriana w Koprzywnicy.

PROMOTOR: Adi. Wiesław Procyk.

Memorandum Mikołaja Bogorii z kościoła p.w. NMP i św. Floriana w Koprzywnicy na tle polskiego portretu trumiennego w XVII w.

PROMOTOR: Mgr Marcin Zgliński.

 

WOJCIECHOWSKA AGNIESZKA  (7178)

Konserwacja alabastrowej figurki młodzieńca z Muzeum Pałac w Wilanowie. (autor nieznany, koniec XVI w.)

PROMOTOR: Adi. Wiesław Procyk.

Figurka młodzieńca z muzeum wilanowskiego w kontekście europejskiej rzeźby alabastrowej.

PROMOTOR: Mgr Marcin Zgliński.

 

2004

 

GKAGKANIS IZABELA   (7318)

Konserwacja naczynia perskiego z końca XIX w., Wł. Muz. Narod. w Warszawie. Technologia rozwiązania uzupełnień formy w świetle badań nad technologią ceramiki perskiej.

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza, dr Jacek Martusewicz.

Żeński kontener. Torebka damska od XVIII do XXI wieku.

PROMOTOR: Mgr Anna Rudzka

 

JEZIOROWSKI MAREK   (7321)

Rekonstrukcja technologicznego procesu seryjnej produkcji terakotowych, glazurowanych medalionów z Lüneburga. Wykonanie kopii. Użycie technologii ceramicznej w rekonstrukcji zabytkowej ceramiki. (Propozycje użycia opracowanych metod w programie konserwacji fasad zdobionych elementami ceramicznymi).

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss, prof. Jerzy Schubert.

 

KAZBERUK ANDRZEJ  (7163)

Konserwacja XVII-wiecznej, kamiennej płyty konsekracyjnej z kościoła p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi na Ukrainie.

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

Pozłotnictwo na podłożach mineralnych technikami tradycyjnymi i współczesnymi.

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

 

SOŁTYS MAŁGORZATA  (7332)

Konserwacja stikowych ław ze świątyni Zoroastryjskiej w Mele Heiram Turkmenistan.

PROMOTOR: Adi. Wiesław Procyk

Stiukowa dekoracja architektoniczna okresu sasanidzkiego. Analiza motywów dekoracyjnych, niefiguralnych.

PROMOTOR: Dr hab. Barbara Kaim.

 

2005

 

GABRYSZEWSKI JERZY   (7513)

Konserwacja marmurowego popiersia Dionizosa (XVIII-XIX w. (?) z Muz. Marod. W Warszawie (dawnej kolekcji rodziny von Rose w Döhlau, obecnie Dylewo).

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza.

Dar Dionizosa. Historia i kultura wina w świecie starożytnym.

PROMOTOR: Dr Piotr Szubert

 

SOBCZYŃSKI PAWEŁ  (7436)

Konserwacja i restauracja wybranych elementów XVI w. sarkofagu Niedrzwickich z kościoła pocysterskiego pw. NMP oraz Św. Floriana w Koprzywnicy. Przywrócenie pierwotnej formy sarkofagu. 

PROMOTOR: Adi Wiesław Procyk

Sarkofag Niedrzwickich z kościoła pw. NMP oraz Św. Floriana w Koprzywnicy. Studia monograficzne zabytku.

PROMOTOR: Mgr Marcin Zgliński.

 

SZTYMELSKA-KARCZEWSKA ANNA  (7437)

Konserwacja kamiennego tympanonu portalu bramy wjazdowej zamku hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkwi na Ukrainie z I poł. XVII w.

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

 

2007

 

GAŁECKI PIOTR  (7607)

Konserwacja XVII-wiecznej figury Chrystusa z kompozycji Kaplicy Grobu Pańskiego przy katedrze rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie, Ukraina. 

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

Analiza czasu powstawnia, konstrukcji i pierwotnego miejsca ekspozycji kompozycji Kaplicy Grobu Pańskiego przy katedrze rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie, Ukraina.

PROMOTOR: Adi.I stop. Janusz Smaza

 

GOŹDZIEWSKA JOANNA  (7662)

Rzeźba sfinksa z pałacu w Dylewie, 1901 (?) – problemy rekonstrukcji i konserwacja.

PROMOTOR: Adi.I stop. Wiesław Procyk

„Sfinks polski” na tle historii światowej.

PROMOTOR: Dr Piotr Szubert

 

MICHALSKA BARBARA  (5701)

Konserwacja i restauracja rzeźb narzutowych warsztatu Gustawa Blaesera ST. z XIX w. z Berlina.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

Metody konserwacji obiektów gipsowych na terenie Niemiec.

PROMOTOR: Adi.I stop. Wiesław Procyk

 

OLSZEWSKI KRZYSZTOF  (7610)

Konserwacja epitafium Ks. Mateusza Jagodowicza 1673 r. z kościoła Nawiedzenia NMP w Warszawie. Analiza procesów wietrzenia skały oraz wpływ stosowanych preparatów na stan zachowania obiektu.

PROMOTORZY: Adi.I stop. Janusz Smaza (praktyczna), Adi.I stop. Wiesław Procyk (badawcza)

 

OSIAK WOJCIECH  (7611)

Problematyka konserwatorska zespołu 48 kafli pieca w typie pieca gdańskiego z Muzeum Pałacu w Wilanowie, nr inw. Wil. 3763.

PROMOTOR: Dr Jacek Martusewicz

Piec kaflowy w typie pieca gdańskiego z Pałacu w Wilanowie (nr inw. Wil. 3763) w kontekście osiemnastowiecznej wytwórczości garncarskiej w Rzeczpospolitej.

PROMOTOR: Dr hab. Anna Lewicka-Morawska

 

2008

 

BANAŚ MARTA  (7752)

Zagadnienia konserwacji i restauracji dziecięcego sarkofagu rzymskiego.

PROMOTOR: Adi. I stop.Wiesław Procyk

Obrzędy pogrzebowe i pochówek dziecięcy w staroztnej Grecji i Rzymie.

PROMOTOR: Mgr Marek Machowski

 

MARIUSZ BORKOWSKI  (7753)

Konserwacja i rekonstrukcja elementów pomnika nagrobnego Hieronima Ossolińskiego autorstwa Santi Gussciego z 1576 r., z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gorlicach.

PROMOTOR: Adi. I stop.Wiesław Procyk

 

ELERYK ELWIRA  (7756)

Problematyka konserwacji betonowych elementów balkonu z zespołu budynków przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

Zestawienie porównawcze systemów dostępnych na polskim rynku do konserwacji i restauracji betonowych konstrukcji.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

 

KRUPNIK ANETA  (7902)

Konserwacja i aranżacja fragmentu marmurowego sarkofagu rzymskiego z Pałacu w Jabłonnie.

PROMOTOR: Dr Jacek Martusewicz

Kolekcjonerstwo i ekspozycja dzieł antycznych w Polsce od II połowy XVIII w. po dzień dzisiejszy.

PROMOTOR: Dr Krzysztof Chmielewski

 

HUBERT LIPKA  (7809)

Rekonstrukcja narożnika fasety z rzeźbą orła w Sali stołowej Augusta II w Wilanowie, projektu Jana Zygmunta Deybla realizowana przez sztukatorów włoskich Gian Francesco Fumo i Pietro Innocente Comparettiego ok. 1730 r.

PROMOTOR: Adi. I stop.Wiesław Procyk

 

TOMASIK JACEK  (6254) 

Konserwacja XVII w. nagrobka Doroty Strzemboszówny-Ninkowskiej z kościoła parafialnego p.w. św, Zygmunta w Szydłowcu.

PROMOTOR: Adi. I stop. Janusz Smaza

 

2009

 

ELŻBIETA BATKIEWICZ (7895)

Konserwacja terakotowej figurki bogini Kybele (II w. p.n.e.). i marionetki aktora (I w p.n.e.) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w kontekście aranżacji i ekspozycji kolekcji.

PROMOTOR: Dr Jacek Martusewicz

Rozwiązania technologiczne i estetyczne w dawnych pracach konserwatorsko-naprawczych ceramiki. Badania na zbiorach dokumentacyjnych Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

PROMOTOR: Dr Jacek Martusewicz

 

ANNA GETLER (7982)

Problematyka restauracji i aranżacji estetycznej polichromowanego frontu z portalu kaplicy w nawie północnej w kościele p. w .św. Mikołaja Biskupa w Kamieńcu Podolskim, Ukraina, pocz. XVII w.

PROMOTOR: Adi. I stop. Janusz Smaza

 

MICHAŁMOJECKI (7906)

Rekonstrukcja elementów torsu kobiecego z Pałacu w Natolinie pod Warszawą, autor Pierre Coudray. II poł. XVIII w.

PROMOTOR: Adi. I stop.Wiesław Procyk

Wolnostojąca ogrodowa rzeźba kobieca w XVIII wieku w Polsce, na wybranych przykładach.

PROMOTOR: Dr Jakub Sito

 

MAGDALENA OLSZOWSKA (7910)

Aranżacja konserwatorska dziecięcego pomnika nagrobnego Stanisława Radziwiłła (+1590) w kontekście wnętrza kolegiaty p. w. Św. Trójcy w Ołyce, Ukraina

PROMOTOR: Adi. I stop. Janusz Smaza

2010

 

MARTA DACYNA (8280)

Restauracja rzeźby – personifikacji Roztropności z nagrobka Adama Hieronima Sieniawskiego z kościoła zamkowego Brzeżanach, Ukraina w kontekście aranżacji ekspozycji dla potrzeb muzealnych.

PROMOTOR: Adi. I stop. Janusz Smaza

Inwentaryzacja porównawcza obecnego stanu zachowania z próbą analizy budowy technologicznej nagobka Adama Hieronima Sieniawskiego z koscioła zamkowego w Brzeżanach na Ukrainie.

PROMOTOR: Adi. I stop. Janusz Smaza

SARA HEJKE (8221)

Problematyka wietrzenia białych marmurów krystalicznych na cmentarzach warszawskich w kontekście konserwacji marmurowej płaskorzeźby Madonna Teodora Gundelacha z Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie (kwatera 34, rząd VI), XIX w.

PROMOTOR: Adi. I stop. Janusz Smaza

Teodor Gundelach – warszawski rzeźbiarz końca XIX w. Próba zarysowania monografii”.

PROMOTOR: Dr hab. Anna Lewicka-Morawska