2001–2010 Konserwacja i restauracja grafiki i skóry zabytkowej

2001

 

DUDEK KRZYSZTOF  (7070)

-Konserwacja i restauracja tableau fotograficznego autorstwa Jóżefa Edera z 1895 r. Budowniczowie kolei Stanisławów-Woronienka z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

PROMOTOR: Mgr Grażyna Macander-Melak.

-Wybrane zagadnienia z historii czarno-białych materiałów światłoczułych i technik fotograficznych.

PROMOTOR: Prof. ASP Władysław Sobucki.

 

GAWRON AGNIESZKA  (6711)

-Konserwacja rękopisu, oprawnego zbioru akt sądu ziemskiego z Ostrołęki z 1585 r. właściciel: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Wojciech Chrościcki.

-Budowa technologiczna i sposoby oprawiania akt w XVI wieku w Polsce.

PROMOTOR: Mgr Wojciech Chrościcki.

 

GRZECHNIK ANNA  (6715)

-Konserwacja rękopisu na pergaminie : Psalterium feriatum, koniec XVI w. własność: Biblioteka PAN w Gdańsku. PROMOTOR: Mgr Wojciech Chrościcki.

-Wykorzystanie techniki laserowej do czyszczenia obiektów na podłożach pergaminowych.

PROMOTOR: Prof. Władysław Sobucki.

 

HELMAN-WAŻNY AGNIESZKA  (6712)

-Konserwacja księgi buddyjskiej Sutra diamentowego ostrza, XVIII/XIX w. własność Muzeum Azji i Pacyfiku.

PROMOTOR: Mgr Grażyna Macander-Melak.

-Sztuka klasztornych ksiąg buddyjskich. Tradycyjne techniki i technologie.

PROMOTOR: Mgr Wojciech Chrościcki.

 

KAWKA MARTA  (6402)

-Konserwacja atlasu sztucznego z II poł. XVI – XVIII w,. pochodzącego z Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PROMOTOR: Mgr Marzenna Ciechańska.

-Akwarela i gwasz. Technologia. Historia. Zarys konserwacji obiektów malowanych gwaszem i akwarelą na podłożu papierowym.

PROMOTOR: Mgr Grażyna Macander-Melak.

 

2002

 

JACKOWSKA AGNIESZKA   (6880)

-Konserwacja papirusu egipskiego, fragmentu Księgi Umarłych Bakai – II poł. XVIII dynastii ok. 1430 – 1307 r. p.n.e. Wł. Muz. Narod. Warszawa

-Próba wyjaśœnienia zjawiska destrukcji atramentów w papirusie Księga Umarłych Bakai.

PROMOTOR: Prof. ASP Władysław Sobucki.

 

2003

 

BYKUĆ EWELINA  (6865)

-Konserwacja atlasu nautycznego Geographicae tabvlae in charta pergamena. (autor Atnoniusa Mila, 1583 r.), Wenecja. Wł. Biblioteki Narodowej w Warszawie.

PROMOTOR: Mgr Wojciech Chrościcki.

-Atlas nautyczny Atnoniusa Milla Geographicae tabvlae in charta pergamena, Wenecja 1583 r.

PROMOTOR: Prof. ASP dr hab. Jakub Pokora.

 

MAZUR DOROTA   (6983)

-Konserwacja starego druku Horae Beatae Mariae Virgins (Thielman Kerver, ok. 1511 r.).Wł. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.Mgr Grażyna Macander-Melak,

PROMOTOR: Dr Irmina Zadrożna

-Metody zabezpiecznia pieczęci anilinowych przed środowiskiem wodnym.

PROMOTOR: Prof. ASP Władysław Sobucki.

 

ROGOWSKA AGNIESZKA  (6875)

-Konserwacja rękopiśmiennego herbarza. (XVII w.) Wł. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

PROMOTOR: Mgr Wojciech Chrościcki.

-Przegląd wybranych obiektów zabytkowych na podłożu pergaminowym z uwzględnieniem metod i sposobów czyszczenia. PROMOTOR: Mgr Wojciech Chrościcki.

 

URZYKOWSKA EWA  (6985)

-Konserwacja –stary druk klocek introligatorski złożony z trzech pozycji: Hans von Gersdorf Feldbuch der wundartzney, Strasburg 1526, Eurcharius Roesslin Der Schwangeren Frauen und hebammen rosegartten, Augsburg 1528 r., Rembert Gilsheim Eyn Fruchtbar regimente Wedder de grusam kranchweit der Pestilenzi, Rostock 1528 r. Wł. Bibl. Narod. w Warszawie.

PROMOTORZY: Mgr Wojciech Chrościcki, Dr Irmina Zadrożna.

-Metody odkwaszania masowego zbiorów bibliotecznych i archiwalnych a odkwaszanie obiektów zabytkowych.

PROMOTOR: Prof. ASP Władysław Sobucki.

 

WIERCIŃSKA MAGDALENA  (7177)

-Konserwacja globusa Ziemi (Matthäus Greuter, 1632 r., Rzym) Wł. Biblioteka. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. PROMOTOR: Mgr Marzenna Ciechańska.

-Globus Ziemi Matthäusa Greutera, 1632 r., Rzym ze zbiorów Biblioteki. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Treść oraz inspiracje autora.

PROMOTOR: Prof. dr hab. Jakub Pokora

 

2004

 

DZIK DOROTA  (7319)

-Konserwacja siedmiu drzeworytów japońskich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (ukiyo-e, XIX wiek). PROMOTOR: Dr Weronika Liszewska

-Recepcja sztuki japońskiej w prasie warszawskiej w latach 1901–1913.

PROMOTOR: Dr Anna Lewicka-Morawska

 

2005

 

NOWAK IGOR  (7327)

-Konserwacja i restauracja starego druku O dziejach Aleksandra Wielkiego, Kwintusa Kurtisa w przekładzie Andrzeja Wargockiego wyd. w Krakowie w 1614. Wł. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska

-Wczesne ilustracje drzeworytowe w polskich starych drukach.

PROMOTOR: Mgr Anna Rudzka

 

ŚCIUBISZ WERONIKA  (7176)

-Konserwacja pastelu Portret nieznanego architekta z dziewczynką, autor Dorly (?) Dosly 1749 rok ze zbiorów Muz. Pałac w Wilanowie.

PROMOTOR: Mgr Grażyna Macander-Melak

-Wyobrażenia statków i okrętów basenu Morza Bałtyckiego w grafice europejskiej XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

ZEREK BOGDAN  (6879)

-Konserwacja i restauracja albumu chromolitografii Friede und Fruehling. Red. Allwine Schroeder, ok. 1871 wł. Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska

-Skuteczność działania wybranych metod dezynfekcyjnych i zabiegów konserwatorskich na określone gatunki grzybów. PROMOTOR: Mgr Agnieszka Tymińska

 

2006

 

KARWOWSKA-GOREK MONIKA  (6727)

-Konserwacja suchego pastelu na papierze czerpanym Portret Izabeli Branickiej z Poniatowskich, L. Marteau, 1748. Wł. Muz. Pałac w Wilanowie.

PROMOTOR: Mgr Grażyna Macander-Melak

-Zbiory starodruków Muzeum Zamkowego w Malborku na przykładzie XVI i XVII-wiecznego księgozbioru. Historia, stan zachowania, problemy konserwatorskie, propozycja skatalogowania.

PROMOTOR: Mgr Michał Hilchen

 

KRZYCZKOWSKA-ROMAN ERIKA   (6982)

-Konserwacja i restauracja japońskiego malowidła na jedwabiu Kontemplacja ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Około połowy XVIII w.

PROMOTOR: Dr Weronika Liszewska

-Tradycja i nowoczesność w malarstwie japońskim XVII i XVIII wieku. O wpływie kultury chińskiej na malarstwo japońskie pierwszej połowy okresu Tokugawa.

PROMOTOR: Mgr Anna Rudzka

 

SEMBIRING ANNA  (7434)

-Konserwacja Ewangeliarza Rosyjskiego z 1786 roku ze zbiorów Biblioteki katedralnej w Hildesheim. PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska,

PROMOTOR: prof. HAWK Patrycia Engel.

-Introligatorskie „błędy” technologiczne występujące w zabytkowych oprawach jako problem konserwatorski na podstawie konserwacji ewangeliarza Rosyjskiego z 1786 roku ze zbiorów Biblioteki katedralnej w Hildesheim.

PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska

 

2007

 

NARKIEWICZ EWA  (7430)

-Konserwacja tablicy dydaktycznej Morfologia skrzypu:, autor N.P. Żiwotowskij, 1877 r., wł. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie.

PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska

-Porównanie zmian wybranych właściwości papieru wykonanego z masy papierowej zaklejonej metylocelulozą i żelatyną, wywołanych sztucznym starzeniem.

PROMOTOR: Prof. ASP Władysław Sobucki, Dr Marzenna Ciechańska

 

2009

KATARZYNA GAJEWSKA-BRODOWSKA (7757)

-Zagadnienia związane z konserwacją malowidła chińskiego w formie zwoju XIX/XX w, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

PROMOTOR: Dr Weronika Liszewska
-Technika i technologia zwojów chińskich a metody ich konserwacji .
PROMOTOR: Dr Weronika Liszewska

 

KASPER JĘDRYSIK (7900)

-Konserwacja polskiej mapy sądowej z 1784 r. ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska
-Zieleń hiszpańska – charakterystyka pigmentu , skutki stosowania na obiektach o podłożu papierowym oraz metody ich konserwacji.

PROMOTOR: Prof. ASP adi. I stop. Władysław Sobucki

MONIKA KORSAK (7986)

Problemy konserwacji i albumu fotograficznego rodziny Dihm(?), ( XIX w) ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska
Albumy z fotografiami – problemy profilaktyki konserwatorskiej etyczne i techniczne.
PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska

PIOTR MATOSEK (7990)

-Konserwacja i restauracja XVIII-wiecznego wachlarza z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie.

PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska
-Charakterystyka kości słoniowej, technika obróbki oraz zastosowanie w konstrukcji XVIII-wiecznych wachlarzy.

PROMOTOR: Prof. dr hab. Alicja Lasota-Moskalewska

JULIA MISZCZUK (7992)

-Problemy związane z konserwacja i restauracją plakatu – kolażu Policmajster Tagiejew ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie.

PROMOTOR: Dr Weronika Liszewska
-Technika i technologia litografii XIX i pierwszej połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem farb (barwideł i spoiw), papierów oraz atramentów i ołówków stosowanych w tej technice.

PROMOTOR: Dr Jacek Tomaszewski

PAWEŁ SADLEJ (7953)

-Konserwacja i restauracja XVI-wiecznego dokumentu rękopiśmiennego na podłożu pergaminowym ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych Warszawie.
PROMOTOR: Dr Weronika Liszewska
-Jerzy Nowosielski w Wesołej.

PROMOTOR: prof. ASP dr hab. Wojciech Włodarczyk

MIROSŁAW ZYGADŁO (7955)

-Konserwacja i restauracja obrazu na podłożu papierowym Święty Stanisław Kostka na uczcie w domu rodziców mdleje usłyszawszy nieprzyzwoite słowo, po1750 r. Wł. prywatna
PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska
-Praca teoretyczna: Zabytki Dolnego Śląska na przykładzie dworów w Prusach i Rakowcach
woj. dolnośląskie, powiat Strzelin, gmina Kondratowice.
PROMOTOR: Prof. dr hab. Jakub H. Pokora

 

2010

 

MAGDALENA GRENDA (7983)

-Problemy związane z konserwacją i restauracja plakatu Bezimienni bohaterowie, autorstwa Stefana Norblina (ok. 1932 roku), ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie
PROMOTOR: Dr Weronika Liszewska
-Badania nad zastosowaniem retuszu typu trattegio w restauracji obiektów zabytkowych ba podłożu papierowym.

PROMOTOR: Dr Weronika Liszewska

ZOFIA KOSS (7987)

-Konserwacja i restauracja fragmentu papierowego obicia ściennego LES INCAS ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska
-Tapety panoramiczne. Technika i technologia – próba analizy na przykładzie dwóch fragmentów papierowych obić ściennych LES INCAS i L’ELDORADO
PROMOTORZY: Dr Marzenna Ciechańska, prof. ASP I stop. Władysław Sobucki

JUSTYNA KRÓL (8223)

-Zagadnienia związane z konserwacją fragmentu rękopisu na pergaminie Testamentum Vetus z I Pol. XIV w., ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
PROMOTOR: Dr Weronika Liszewska
-Metody konserwacji warstwy malarskiej w rękopisach na pergaminie powstałych w okresie od XIII do XVI wieku w rejonie Europy łacińskiej.

PROMOTOR: Dr Weronika Liszewska

AGNIESZKA ŚNIADEWICZ-ŚWICA (7954)

-Konserwacja globusa NIEBA J & W Cary z 1800 r. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”.
PROMOTOR: Dr Marzenna Ciechańska