2011–2015 Konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej

2011

 

BEATA BLIZIŃSKA 8379

Problematyka konserwacji – restauracji obrazu sztalugowego „Całun” Tadeusza Dominika ze zbiorów K. Musiała Galeria aTak , 1958 r.,
Promotor: Prof. Iwona Szmelter

Zagadnienia konserwatorskie związane z historią malarstwa na płótnie w zakresie wprowadzenia nietradycyjnych materiałów i technik
Promotor: Prof. Iwona Szmelter

 

KATARZYNA MIKSTAL 8225

Zagadnienia konserwacji sztuki współczesnej – „relief Jadwigi Maziarskiej, kompozycja Jerzego Tchórzewskiego, obiekt ‘krowa’ Wojciecha Fangora
Promotor: Prof. Iwona Szmelter

Nietypowe materiały plastyczne w obiektach sztuki współczesnej
Promotor: Prof. Iwona Szmelter

 

MICHAŁ PIOTRKOWICZ 8226

Konserwacja i restauracja ikony Chrystus Król Królów z Muzeum Narodowego w Poznaniu”.
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Geneza i rozwój przedstawień Chrystusa w Majestacie w tradycji zachodnio i wschodnio chrześcijańskiej. Promotor: Dr Marcin Zgliński

 

AGNIESZKA POTRZEBNICKA-ROMANOWICZ 7994

Konserwacja i restauracja obrazu tablicowego Matka Boska z Dzieciątkiem, XVIII w., kopii obrazu Madonna z Dzieciątkiem z Cambrai”. Własność prywatna
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

Malarstwo włoskie XIII – XIV wieku i jego związki ze sztuką bizantyńską, ze szczególnym uwzględnieniem techniki i technologii malarstwa tablicowego
Promotor: Dr Krzysztof Chmielewski

 

BŁAŻEJ SZYSZKOWSKI 8393

Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu „Widzenie Świetego Hieronima”. (Wezwanie na Sąd Ostateczny) ze zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie. Kopia obrazu G.F. Barbieri zw. Guercinio ze zbiorów Luwru) 1619–1620
Promotor: Adi. I stop. Joanna Czernichowska

Opieka nad kolekcją i realizacje artystyczne Aleksandra Kokulara w Pałacu Wilanowskim
Promotor: Dr hab. Anna Lewicka-Morawska

MAŁGORZATA ZIÓŁKOWSKA 8234

Konserwacja i restauracja obrazu na blasze miedzianej „Opłakiwanie Chrystusa” z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. XVII w
Promotor: Dr hab.. Maria Lubryczyńska
Przedstawienia pasyjne w malarstwie flamandzkim XVII wieku.
Promotor: Dr Marcin Zgliński

 

2012

 

NATALIA ANDRZEJEWSKA 8377

Problematyka ochrony kompleksowego dzieła sztuki współczesnej na podstawie konserwacji i restauracji dzieła Uzurpator autorstwa Józefa Szajny ze zbiorów Galerii Studio
Promotor: Prof. Iwona Szmelter

Na skrzyżowaniu dróg twórczego myślenia. Zachowanie integralności kompleksowego dzieła sztuki współczesnej wyzwaniem dla opiekuna i konserwatora
Promotor: Prof. Iwona Szmelter

 

MAŁGORZATA GODZISZ 8219

Konserwacja i restauracja obrazu „Pejzaż marynistyczny” z ZIH. Autor Alfred Jensen.1912
Promotor: Adi. I stop. Joanna Czernichowska

Malarstwo marynistyczne. Wybrane zagadnienia z dziejów gatunku. Alfred Jensen i jego twórczość jako suma doświadczeń plastyki morskiej oraz przykład malarstwa marynistycznego przełomu XIX/XX wieku.
Promotor: Dr Marcin Zgliński

 

JOANNA KADŁUBOWSKA 8384

Problematyka konserwatorska oraz historyczna, ikonograficznai technologiczna obrazu olejnego na płótnie „Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny”, warsztat polski, XVIII w., klasztor OO. Dominikanów w Lublinie
Promotor: Adi. Joanna Czernichowska

„Strategia zarządzania ryzykiem jako trzon konserwacji prewencyjnej. Badania i analiza czynników otoczenia w kaplicy Niepokalanego Poczęcia NMP w Bazylice p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lublinie. Od teorii do praktyki
Promotor: Adi. Joanna Czernichowska

 

ALEKSANDRA LISOWSKA 8224

Zagadnienia i problemy konserwacji i restauracji obrazu olejnego na płotnmie „Droga do Emaus” ok. 1700 r. Własność prywatna
Promotor: Adi. Joanna Czernichowska

Pejzaż ze Sztafażem – scena Biblijna. Analiza w oparciu o konser-wację północno-włoskiego obrazu „Droga do Emaus: z pe łomu XVII i XVIII w. nieznanego autora.
Promotor: dr Marcin Zgliński

 

2013

 

JUSTYNA CHAŁUPKA 8381

Konserwacja i restauracja manierystycznej rzeźby drewnianej polichromowanej i złoconej Św. Zofia z córkami ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Płocku
Promotor: prof. dr hab. Maria Lubryczyńska

Konserwacja stanowisk i zabytków archeologicznych in situ”
Promotor: dr Krzysztof Chmielewski

 

MILENA ŁUPIŃSKA 8560

Konserwacja i restauracja obrazu „Apostołowie i Efebowie”. Kopia wg fragmentu fresku Wniebowzięcia Marii Antonio Allegri da Correggio z podniebienia kopuły katedry w Parmie. Szkoła włoska, 2 poł. XVII w.(?) . Obraz w kolekcji Muzeum Pałacu w Wilanowie.
Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Wokół wilanowskiego „Correggia”. Kopie dzieł Wielkich Mistrzów a praktyka kolekcjoner-ska od XVII do XVII wieku. Dr Promotor: DrMarcin Zgliński

 

ANNA ORKOWSKA 8562

Konserwacja Portretu Leona Tyszkiewicza, Kasztelana Lubelskiego z II poł. XVIII w. (?) z kolekcji w Łohojsku. Własność Muzeum Narodowe w Warszawie. Przyczynek do badań nad wpływem techniki i technologii malarskiej na specyficzne deformacje płaszczyzny obrazu
Promotor: Prof. dr Joanna Szpor

Technika i Technologia XVIII wiecznych Portretów Staropolskich na przykładzie Portretu Leona Tyszkiewicza, Kasztelana Lubelskiego z kolekcji z Łohojska ze zbiorów z Muzeum Narodowego w Warszawie. Promotor: Dr hab. Aleksandra Krupska

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem