2011–2015 Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

2011

PIOTR MAŚLANKA (8389)

Restauracja oraz zabezpieczenie odlewów gipsowych na przykładzie klasycystycznego tympanonu Świątyni Milczenia z założenia pałacowo-parkowego w Słubicach z 1820 r.
PROMOTOR: Adi. I Stop. Janusz Smaza

 

KINGA STARĘGA (6717)

Zagadnienia konserwacji i restauracji pomnika nagrobnego Geni Borowej z Cmentarza Parafialnego Kościoła św. Anny przy ul. Montwiłła w Grodzisku Mazowieckim.
PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

Inwentaryzacja konserwatorska pomników z przedstawieniami aniołów z Cmentarza Parafialnego Kościoła św. Anny w Grodzisku Mazowieckim
PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

 

KAROLINA TAŁUĆ (8231)

Problematyka rekonstrukcji kiwotu z ikoną św. Serafina z Sarowa z cerkwi p.w. św. Mikołaja w Białowieży” PROMOTOR: Dr Jacek Martusewicz

Wokół ceramicznego ikonostasu z cerkwi p.w. św. Mikołaja w Białowieży
PROMOTOR: Dr Krzysztof Chmielewski

 

ANNA TOMKOWSKA (8272)

Problematyka odtworzenia przekazu dzieła w świetle konserwacji zabezpieczającej oraz wykonania pełnej rekonstrukcji obiektu Burdygiel – kostium do sztuki S.I. Witkiewicza” Wariat i Zakonnica” autorstwa Tadeusza Kantora, wł. Muzeum sztuki w Łodzi. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

Burdygiel – kostium do sztuki S.I. Witkiewicza” Wariat i Zakonnica” Tadeusza Kantora. Dylematy konserwatora w oparciu o rozpoznanie dzieła. PROMOTOR: Dr Piotr Szubert

 

RADOSŁAW TUSZNIO (8272)

Problematyka konserwacji i ekspozycji odnalezionej rzeźby typu statua loricata z Ptolemais, Libia” PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss, dr Krzysztof Chmielewski

Antyczne sposoby obróbki kamiennych elementów architektury na podstawie przykładów pochodzących z ruin starożytnego miasta Ptolemais w Libii
PROMOTOR: dr Krzysztof Chmielewski

 

KLAUDIUSZ WESOŁOWSKI (8233)

Analiza wizualno-przestrzenna zachodniego skrzydła Zamku Średniego w Malborku, jako narzędzie obrazowania przekształceń architektonicznych.
PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss
Albrecht Meydenbauer – pionier fotogrametrii: pierwsza dokumentacja fotogrametryczna zamku w Malborku” PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

2012

 

BIJATA BRYGIDA (8554)

Konserwacja zachowawcza i aranżacja konstrukcji ceglanej ołtarza ze wschodniego ramienia kościoła p.w. Św. Katarzyny w Sankt Petersburgu w Rosji Adi. Janusz Smaza

Projekt ekspozycji ruiny ołtarza ze wschodniego ramienia transeptu kościoła p.w. Św. Katarzyny w Rosji oraz jego adaptacja jako miejsca kultu. PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

 

BIJATA TOMASZ (8552)

Konserwacja zachowawcza w kontekście ekspozycji reliktów okładziny marmurowej ołtarza ze wschodniego ramienia transeptu kościoła p.w. Św. Katarzyny w Sankt Petersburgu
w Rosji” PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

 

BUTKIEWICZ WITOLD (8553)

Problematyka konserwacji i restauracji barokowego tympanonu XVIII w. ze zwieńczenia wejścia do klasztoru oo. Dominikanów w Kamieńcu Podolskim, Ukraina
PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

Projekt rekonstrukcji wystroju kolorystyczno-rzeźbiarskiego barokowego portalu klasztoru oo. Dominikanów w Kamieńcu Podolskim, Ukraina
PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

 

KRAWCZYK URSZULA (8556)

Problematyka konserwacji mozaikowego blatu stołu w kontekście zachowania historycznych napraw. Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie
PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

 

DOROTA USLU (8229)

Estetyczne rozwiązania konserwatorskie w kontekście dziewiętnastowiecznych zafałszowań dekoracji. Dr Jacek Martusewicz

Persja okresu islamu i ceramika malowana lustrem
PROMOTOR: Dr Jacek Martusewicz

2013

ŁUKASZ BULEWICZ (8380)

Rekonstrukcja płaskorzeźby z przedstawieniem Chrystusa Pantokratora (poł. XII w.) pocho-dzącej z Kolegiaty w Tumie pod Łęczycą. PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

Badania konserwatorskie rzeźby św. Michała Archanioła z Bramy Szczebrzeskiej
w Zamościu”. PROMOTOR: Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk

 

KAROLINA KUŚMIREK(8558)

Problematyka restauracji figury św. Jana Nepomucena z Dobrego Miasta na tle wybranych przykładów XIX wiecznych terakotowych figur z terenu dawnych Prus Wschodnich.
PROMOTOR: Dr Jacek Martusewicz

Rola dekoracji ceramicznej w architekturze polskiej”
PROMOTOR: dr Marcin Zgliński

 

KALINA MARZEC (8743)

Próba powstrzymania procesów korozji elementów stalowych i wietrzenia zaprawy mineralnej na przykładzie rzeźby A. Szapocznikow „Pnąca”.
PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza
„Techniki i technologia odlewów betonowych w doświadczeniach powojennych twórców – rzeźbiarzy”.
PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019