2011–2020 Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

2011

 

PIOTR MAŚLANKA (8389)

Restauracja oraz zabezpieczenie odlewów gipsowych na przykładzie klasycystycznego tympanonu Świątyni Milczenia z założenia pałacowo-parkowego w Słubicach z 1820 r.

PROMOTOR: Adi. I Stop. Janusz Smaza

 

KINGA STARĘGA (6717)

Zagadnienia konserwacji i restauracji pomnika nagrobnego Geni Borowej z Cmentarza Parafialnego Kościoła św. Anny przy ul. Montwiłła w Grodzisku Mazowieckim.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

Inwentaryzacja konserwatorska pomników z przedstawieniami aniołów z Cmentarza Parafialnego Kościoła św. Anny w Grodzisku Mazowieckim

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

 

KAROLINA TAŁUĆ (8231)

Problematyka rekonstrukcji kiwotu z ikoną św. Serafina z Sarowa z cerkwi p.w. św. Mikołaja w Białowieży”

PROMOTOR: Dr Jacek Martusewicz

Wokół ceramicznego ikonostasu z cerkwi p.w. św. Mikołaja w Białowieży

PROMOTOR: Dr Krzysztof Chmielewski

 

ANNA TOMKOWSKA (8272)

Problematyka odtworzenia przekazu dzieła w świetle konserwacji zabezpieczającej oraz wykonania pełnej rekonstrukcji obiektu Burdygiel – kostium do sztuki S.I. Witkiewicza” Wariat i Zakonnica” autorstwa Tadeusza Kantora, wł. Muzeum sztuki w Łodzi.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

Burdygiel – kostium do sztuki S.I. Witkiewicza” Wariat i Zakonnica” Tadeusza Kantora. Dylematy konserwatora w oparciu o rozpoznanie dzieła.

PROMOTOR: Dr Piotr Szubert

 

RADOSŁAW TUSZNIO (8272)

Problematyka konserwacji i ekspozycji odnalezionej rzeźby typu statua loricata z Ptolemais, Libia”

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss, dr Krzysztof Chmielewski

Antyczne sposoby obróbki kamiennych elementów architektury na podstawie przykładów pochodzących z ruin starożytnego miasta Ptolemais w Libii

PROMOTOR: dr Krzysztof Chmielewski

 

KLAUDIUSZ WESOŁOWSKI (8233)

Analiza wizualno-przestrzenna zachodniego skrzydła Zamku Średniego w Malborku, jako narzędzie obrazowania przekształceń architektonicznych.

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss
Albrecht Meydenbauer – pionier fotogrametrii: pierwsza dokumentacja fotogrametryczna zamku w Malborku”

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

 

2012

 

BIJATA BRYGIDA (8554)

Konserwacja zachowawcza i aranżacja konstrukcji ceglanej ołtarza ze wschodniego ramienia kościoła p.w. Św. Katarzyny w Sankt Petersburgu w Rosji

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

Projekt ekspozycji ruiny ołtarza ze wschodniego ramienia transeptu kościoła p.w. Św. Katarzyny w Rosji oraz jego adaptacja jako miejsca kultu. 

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

 

BIJATA TOMASZ (8552)

Konserwacja zachowawcza w kontekście ekspozycji reliktów okładziny marmurowej ołtarza ze wschodniego ramienia transeptu kościoła p.w. Św. Katarzyny w Sankt Petersburgu
w Rosji”

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

 

BUTKIEWICZ WITOLD (8553)

Problematyka konserwacji i restauracji barokowego tympanonu XVIII w. ze zwieńczenia wejścia do klasztoru oo. Dominikanów w Kamieńcu Podolskim, Ukraina

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

Projekt rekonstrukcji wystroju kolorystyczno-rzeźbiarskiego barokowego portalu klasztoru oo. Dominikanów w Kamieńcu Podolskim, Ukraina

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

 

KRAWCZYK URSZULA (8556)

Problematyka konserwacji mozaikowego blatu stołu w kontekście zachowania historycznych napraw. Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie

PROMOTOR: Adi. Janusz Smaza

 

DOROTA USLU (8229)

Estetyczne rozwiązania konserwatorskie w kontekście dziewiętnastowiecznych zafałszowań dekoracji.

PROMOTOR: Dr Jacek Martusewicz

Persja okresu islamu i ceramika malowana lustrem

PROMOTOR: Dr Jacek Martusewicz

 

2013

 

ŁUKASZ BULEWICZ (8380)

Rekonstrukcja płaskorzeźby z przedstawieniem Chrystusa Pantokratora (poł. XII w.) pocho-dzącej z Kolegiaty w Tumie pod Łęczycą. 

PROMOTOR: Prof. Andrzej Koss

Badania konserwatorskie rzeźby św. Michała Archanioła z Bramy Szczebrzeskiej
w Zamościu”.

PROMOTOR: Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk

 

KAROLINA KUŚMIREK(8558)

Problematyka restauracji figury św. Jana Nepomucena z Dobrego Miasta na tle wybranych przykładów XIX wiecznych terakotowych figur z terenu dawnych Prus Wschodnich.

PROMOTOR: Dr Jacek Martusewicz

Rola dekoracji ceramicznej w architekturze polskiej”

PROMOTOR: dr Marcin Zgliński

 

2014

 

ANNA DUDA-MACZUGA 8885

Konserwacja alabastrowego popiersia Madame Récamier Josepha Chinarda; począt. XIX w 

PROMOTOR: Dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

Uzupełnienia w alabastrach, przeznaczonych do ekspozycji muzealnej, na bazie wybranych spoiw syntetycznych najnowszej generacji

PROMOTOR: Dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

 

ZOFIA JANKOWSKA 8736

Zagadnienia konserwacji i restauracji zabytkowej rzeźby Fauna, eksponowanej na terenie parku Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. XVIII w.

PROMOTOR: Dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

Nowe możliwości i współczesne metody tworzenia rekonstrukcji i kopii rzeźbiarskich.

PROMOTOR: Dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

 

ANNA KUDZIA 8892

Konserwacja i restauracja wapiennej rzeźby św. Pawła w założeniu rzeźbiarskim ogrodzenia kościoła archikatedralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwanego katedrą łacińską, Lwów, Ukraina. II poł. XVIII w.

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

Temat pracy teoretycznej: „Tradycyjne metody konserwacji kapliczek, krzyży i figur przydrożnych na terenach podbabiogórskich, województwo małopolskie”.

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

 

WIKTORIA KWIATKOWSKA 8893

Konserwacja i restauracja zwieńczenia pieca kaflowego z Pałacu w Nieborowie jako podstawa do odtworzenia historycznego zwieńczenia z Manufaktury Artystycznych Majolik księcia Michała Piotra Radziwiłła.

PROMOTOR: Dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP

Motywy zdobnicze wybranych pieców kaflowych z Pałacu w Nieborowie na tle trendów europejskiego rzemiosła artystycznego XVIII i XIX wieku

PROMOTOR: Dr Marcin Zgliński

 

KALINA MARZEC 8743

Próba powstrzymania procesów korozji elementów stalowych i wietrzenia zaprawy mineralnej na przykładzie rzeźby A. Szapocznikow „Pnąca”.

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Samza, prof. ASP

Techniki i technologia odlewów betonowych w doświadczeniach powojennych twórców – rzeźbiarzy.

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Samza, prof. ASP

 

MONIKA SŁOMCZYŃSKA 9510/K

Erozja i problemy dezintegracji marmuru karraryjskiego z ekspozycji funeralnej w zabiegach konserwacji i rekonstrukcji pomnika nagrobnego Gustawa Wilamowskiego z Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. Kw. 48 rz. VI, m. 11. (1877).

PROMOTOR: Dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

Tradycyjne techniki i technologie montażu elementów kamiennych na przykładzie polskiej architektury pomnikowej i sepulkralnej XVIII – XIX w.

PROMOTOR: Dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

 

MARTA SZYMKOWIAK 8751

Zagadnienia konserwacji i ekspozycji XVI-wiecznej płyty nagrobnej Stanisława Hanela z Katedry Łacińskiej we Lwowie, Ukraina.

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

Zabezpieczenia zabytków eksponowanych w przestrzeni publicznej.

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

 

2015

 

DOMINIKA JAROSZEWICZ 9076

Problemy konserwacji i restauracji marmurowej rzeźby Porwanie Ganimedesa z 1868 roku autorstwa Pio Fedi.

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

Ganimedes z pałacu w Helenowie a mit i jego obrazowanie w sztuce europejskiej.

PROMOTOR: Dr Marcin Zgliński

 

PIOTR OWCZAREK 8746

Problemy konserwacji i restauracji kamiennej rzeźby polichromowanej Matki Boskiej w trypie Immaculata z 1796 r. z Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach.  cz. I

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP, dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP

Konserwacja i restauracja gotyckiej rzeźby drewnianej polichromowanej Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”. cz. II

PROMOTOR: Prof. dr hab. Maria Lubryczyńska

 

2016

 

JAKUB KURKIEWICZ 7324/K

Konserwacja i rekonstrukcja herbu Korczak ze ściany szczytowej kaplicy grobowej rodzin Branickich, Potockich i Reyów w Montrésor, Francja

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

 

DAMIAN PISARSKI 9302/K

Konserwacja i restauracja XVIII-wiecznego frontonu portalu kaplicy Matki Bożej Różańcowej w kościele p.w. Św. Mikołaja bpa w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie.

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

Analiza programu, techniki i technologii wystroju sztukatorskiego kościoła p.w. Mikołaja  bpa w Kamieńcu Podolskim na tle innych realizacji z terenów dawnej Małopolski XVII-XVIII wieku.

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

 

NATALIA WIĘCEK 9080

Konserwacja i problematyka niestabilnego podłoża konstrukcyjnego projektu pokrywy sarkofagu Józefa Piłsudskiego na Wawelu autorstwa Jana Szczepkowskiego.

PROMOTOR: Dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP

Różne przedstawienia postaci Józefa Piłsudskiego w rzeźbie polskiej na przełomie XIX i XX wieku.

PROMOTOR: Dr Marcin Zgliński

 

DAWID WOŹNIAK 7997/K

Konserwacja i rekonstrukcja zachowanego torsu Wertumnusa z pałacu w Landwarowie

PROMOTOR: Dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

 

2017

 

WALDEMAR SADECKI 9304/K

Głowa typu Afrodyty Caetani na obcym biuście – problemy konserwacji
i ekspozycji Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

PROMOTOR: Dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP

Aranżacje reliktów rzeźb antycznych – problemy technologiczne.

PROMOTOR: Dr hab. Wiesław Procyk, prof. ASP