2011–2015 Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych

2011

 

JUSTYNA BARAŃSKA (8274)

-Koszulka tekstylna z ikony z przedstawieniem świętej Paraskewii na tle scen z jej życia. Muzeum Narodowe w Poznaniu, nr inw. Mo 1269 II poł. XVIII w.
PROMOTOR: Prof. Helena Hryszko

-Koszulki tekstylne na ikony w XVII, XVIII i XIX wieku
PROMOTOR: Prof. dr hab. Jakub H. Pokora

 

ANNA CHABRACKA (8216)

-Konserwacja XVII-wiecznego żupana z krypty bazyliki OO. Paulinów na Jasnej Górze
PROMOTOR: Prof. Helena Hryszko

-Ubiór męski z krypty bazyliki oo. Paulinów na Jasnej Górze na tle męskich ubiorów polskich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku
PROMOTOR: Prof. dr hab. Jakub H. Pokora

 

MARTA DOROSZCZYK (8218)

-Konserwacja proporca ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (nr inw. T-67-OMO), XVII w.
PROMOTOR: Prof. Helena Hryszko

-Monografia proporca ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (nr inw. T-67-OMO), XVII w.
PROMOTOR: Prof. dr hab. Jakub H. Pokora

2012

 

MONIKA KOC (8378)

-Konserwacja ornatu białego z klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze; nr inw. CMC TK 106; (I poł.. XVIII w.)
PROMOTOR: prof. Helena Hryszko

-Próba odtworzenia pierwotnego kształtu obiektu o charakterze świeckim zachowanego w komplecie szat liturgicznych na Jasnej Górze”
PROMOTOR: prof. dr hab. Jakub H. Pokora

2014

 

ANNA GNIECIECKA (8734)

-„Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją ornatu z tkaninyz Lukki z XIV wieku, pochodzącego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie o nr. inw.SZT 1334.”
PROMOTOR: prof. Helena Hryszko

-„Czternastowieczne tkaniny jedwabne z Lukki w zbiorach polskich.
Analiza stylistyczna i ikonograficzna.”
PROMOTOR: dr Marcin Zgliński

 

ANNA GOŁĘBIOWSKA (8737)

-„Zagadnienia związane z konserwacja obiektów z nićmi cypryjskimi na przykładzie konserwacji średniowiecznej preteksty krzyżowej z przedstawieniem Ukrzyżowania ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu. (pocz. XVI w.) ”.
PROMOTOR: prof. Heleny Hryszko

-„Ikonografia przedstawienia Ukrzyżowania z późnośredniowiecznych pretekstach ze zbiorów polskich”
PROMOTOR: dr Marcin Zgliński

 

KATARZYNA MGŁOSIEK (8561)

-„Zagadnienia związane z konserwacja sztandarów na przykładzie konserwacji sztandaru Hallerczyków z placówki w Bydgoszczy z 1924 r. Własność klasztoru o.o. paulinów Jasna Góra nr inw. CMC TK SZ/10”.
PROMOTOR: prof. Helena Hryszko

-„Sztandary Błękitnej Armii Józefa Hallera”.
PROMOTOR: prof. dr hab. Jakub H. Pokora

 

EWA PRONIEWICKA (8898)

-„Problematyka związana z konserwacja średniowiecznego ornatu z haftowaną pretekstą z kościoła Mariackiego w Gdańsku, należącego obecnie do zbioru tkani Muzeum Narodowego w Gdańsku. Nr inw. MNG/SG/261/TH”.
PROMOTOR: prof. Heleny Hryszko

-„Haftowane portrety świętych. Analiza porównawcza technologii i techniki wykonania średniowiecznych haftów dekorujących szaty liturgiczne pochodzące z kościoła Mariackiego w Gdańsku”.”
PROMOTOR: prof. Heleny Hryszko

 

EWA SUCHY (8750)

-„Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją XVII-wiecznego haftowanego kaptura z przedstawieniem „Koronacji Marii „ ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Gdańsku (nr.nw.MNG/SD/432/TH )”.
PROMOTOR: prof. Helena Hryszko

-„Siedemnastowieczny kaptur kapy z przedstawieniem „Koronacji Marii” z Muzeum Narodowego w Gdańsku (nr.inw.MNG/SD/432/TH). Analiza stylistyczna i ikono-graficzna”.
PROMOTOR: dr Marcin Zgliński

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem