2011–2020 Technologia malarstwa sztalugowego i kopii

 

2011

 

DOROTA BATKO (7603)

Ocena wybranych spoiw temperowych OW i WO, klejowych, olejnych, olejno-żywicznych i żywicznych służących do malowania na pozłocie mikstionowej”.
I część – przygotowanie materiału badawczego i poddanie go określonym próbom”
II część – wykonanie kopii fragmentu Pokłonu Trzech Króli z Ołtarza Grudziądzkiego – obiekt z Muzeum Narodowego w Warszawie z końca XIV w

PROMOTOR: Adi. I stop. Aleksandra Krupska

Poszerzona dokumentacja o zagadnienia technologiczne wykonania kopii fragmentu Pokłonu Trzech Króli z Ołtarza Grudziądzkiego – obiekt z Muzeum Narodowego w Warszawie z końca XIV w.

PROMOTOR: Adi. I stop. Aleksandra Krupska

 

2012

 

MATEUSZ JASIŃSKI (8383)

Charakterystyka techniki i technologii siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego i flamandzkiego na podłożach drewnianych oraz ich zastosowanie w kopii obrazu Pietera Nasona „Portret młodego mężczyzny” Wykonanie kopii obrazu Pietera Nasona „Portret młodego mężczyzny” oraz rekonstrukcja zaginionej ramy

PROMOTOR: Prof. Jerzy Nowosielski

Portret w iluzyjnej ramie. Próba oszukania widza w malarstwie

PROMOTOR: Dr Marcin Zgliński

 

2014

 

KATARZYNA GĄGOL 8555

Rodzaje punc w ikonach ze zbiorów Sztuki Wschodnio-chrześcijańskiej Muzeum Narodowego w Warszawie.

PROMOTOR: Dr hab. Danuta Stępień, prof. ASP

 

HANNA ROKOŚNA 8391

Zagadnienia warsztatu Fra Filippa Lippiego na przykładzie obrazu Adoracja DzieciątkaUkrzyżowanie autorstwa Fra Diamante”. Część I. Opracowanie teoretyczne.

PROMOTOR: Dr hab. Aleksandra Krupska, prof. ASP

Zagadnienia warsztatu Fra Filippa Lippiego na przykładzie obrazu Adoracja DzieciątkaUkrzyżowanie autorstwa Fra Diamante”. Część II. Dokumentacja wykonania kopii w/w obrazu.

PROMOTOR: Dr hab. Aleksandra Krupska, prof. ASP

 

2015

 

JACEK SŁAWOMIR KAWA 8889

Analiza techniczno-technologiczna obrazu Henryka Rodakowskiego pt. Portret Leonii Blühdorn ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

PROMOTOR: Dr hab. Danuta Stępień, prof. ASP

Komiks w Polsce jako nowy gatunek w sztuce

PROMOTOR: Dr Marcin Zgliński

 

ANETA OLSZEWSKA-KOŁODZIEJSKA 8894

Kopie ikon Matki Boskiej Kazańskiej. i Św. Mikołaja z Kolekcji Ikon i Rzemiosła Bizantyj-skiego Muzeum Narodowego w Warszawie. Rozwiązania techniczno-technologiczne.

PROMOTOR: Dr hab. Danuta Stępień, prof. ASP

Barwny ornament na ikonach z Kolekcji Ikon i Rzemiosła Bizantyjskiego Muzeum Narodowego w warszawie w oparciu o ikony Matki Boskiej Kazańskiej

i Św. Mikołaja.

PROMOTOR: Dr hab. Danuta Stępień, prof. ASP

 

ANNA PAULINA PSZONKA 9077

Zagadnienia technik i technologii na przykładzie obrazu Madonna z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

PROMOTOR: Prof. Jerzy Nowosielski

Problematyka konserwatorska włoskiego obrazu Madonna z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” XVII/XVIII.

PROMOTOR: Dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP