2011–2015 Ko­n­se­r­wa­­cja i re­­stau­­ra­­cja gra­­fi­­ki i skó­­ry za­­by­t­ko­­wej

2011

 

MONIKA SUPRUNIUK (8230)

-Problematyka konserwacji i restauracji dwóch obiektów fotograficznych Zbigniewa Dłubaka – ;Onona” i Desymbolizacje.
PROMOTOR: dr Marzenna Ciechańska
-Konserwacja i restauracja czarno-białych materiałów filmowych na podłożu nitro-celulozowym”.
PROMOTOR: dr Weronika Liszewska

2012

ANNA TOMASZUK (8394)

-Zagadnienia związane z konserwacja i restauracją mapy sytuacyjno-pomiarowej wsi Studzieniec, Żarówko i inne z 1799 roku.
PROMOTOR: dr Weronika Liszewska
-Wybrane zagadnienia związane z dublowaniem zabytkowych map na płótno”
PROMOTOR: dr Weronika Liszewska

KAROLINA ZYCH (8570)

-Konserwacja orientalnego albumu fotograficznego z II poł. XIX wieku.
PROMOTOR: dr hab. Marzenna Ciechańska
-Zjawisko schinoizerie i jego wpływ na formę albumu fotograficznego
PROMOTOR: dr Izabela Zając

2013

BOGNA KOSS-ŻULEWSKA (8385)

-Konserwacja i restauracja XVIII/XIX-wiecznego rękopisu w języku arabskim z kolekcji sztuki islamu w zbiorach sztuki orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie.
PROMOTOR: dr hab. Marzenna Ciechańska, st. wykł. Wojciech Chrościcki
-Charakterystyka opraw perskich i tureckich XVI – XIX –wiecznych na podstawie analizy wybranych rękopisów z kolekcji Muzeum narodowego w Warszawie”
PROMOTOR: dr hab. Marzenna Ciechańska, st. wykł. Wojciech Chrościcki