Badania technologiczne dwóch obrazów Jana Lievensa

Opublikowano 20 lipca 2015

We wrześniu 2014 roku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przeprowadzono badania technologiczne dwóch obrazów Jana Lievensa “Młody mężczyzna zapalający żagiew” i “Młody mężczyzna z fajką dmuchający na żar”.

Interdyscyplinarne badania przeprowadzili pracownicy naukowi trzech polskich uczelni: ASP w Warszawie, ASP we Wrocławiu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt zrealizowano w ramach grantu „Technika i technologia obrazów caravaggionistów w oparciu o polskie zbiory muzealne” (Preludium V, 2013/09/N/HS2/02116) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik nieniszczących i pobraniu tylko trzech mikropróbek z krawędzi kompozycji udało się przybliżyć technikę i technologię mistrza Lievensa.

Zapraszamy do przeczytania artykułu autorstwa mgr Mateusza Jasińskiego.