IIC’s Student and Emerging Conservator Conference w Warszawie

Opublikowano 22 października 2015

W dniach 15 – 17 października na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie odbyło się międzynarodowe forum studentów konserwacji dzieł sztuki. Celem konferencji, organizowanej przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie i International Institute for Conservation of Historical and Artistic Works (IIC), było wsparcie studentów i absolwentów studiów konserwatorskich w planowaniu własnej ścieżki zawodowej.

Konferencja miała charakter forum dyskusyjnego, w ramach którego nie pozostały bez odpowiedzi najbardziej aktualne i absorbujące studentów pytania, dotyczące sposobów kształcenia oraz stawiania pierwszych kroków w zawodzie konserwatora dzieł sztuki. W panelach wzięli udział studenci, absolwenci, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Formuła konferencja łączyła dyskusje, z wizytami w warszawskich pracowniach konserwatorskich oraz spotkaniami towarzyskimi, co miało umożliwić uczestnikom nawiązanie nowych znajomości, a wraz z nimi możliwości późniejszej współpracy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie. Gościliśmy ponad 150 osób z 20 krajów.