Obrona Anny Pszonki

Opublikowano 30 października 2015

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że pracę magisterską obroniła studentka Anna Pszonka.

PRACA MAGISTERSKA

część praktyczna:
Zagadnienia technik i technologii na przykładzie obrazu „Madonna z Dzieciątkiem” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
Promotor: prof. Jerzy Nowosielski

część teoretyczna:
„Madonna z Dzieciątkiem nieznanego artysty włoskiego: W kręgu akademickiego eklektyzmu”.
Promotor: dr Marcin Zgliński

Anna Pszonka oprócz kopii w ramach aneksu przeprowadziła konserwację obrazu ze zbiorów MNW.

ANEKS:
Problematyka konserwatorska włoskiego obrazu „Madonna z Dzieciątkiem” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.
Promotor: dr hab. Joanna Czernichowska

Nowej magistrantce serdecznie gratulujemy!