Obrona Jacka Kawy

Opublikowano 30 października 2015

Wczoraj pracę magisterską w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego obronił Jacek Kawa.

praca praktyczna:

“Analiza techniczno-technologiczna obrazu Henryka Rodakowskiego pt. Portret Leonii Blühdorn ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”
Promotor: dr hab. Danuta Stępień prof. ASP
Recenzent: prof. zw. Jerzy Nowosielski

praca teoretyczna:

“Komiks w Polsce jako nowy gatunek w sztuce”
Promotor: adi. dr Marcin Zgliński

Gratulujemy autorowi wspaniałej kopii.