Gdański skarb średniowiecznych paramentów liturgicznych kościoła Mariackiego. Konteksty

Opublikowano 4 listopada 2015
 
 

Katedra Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić na sympozjum:

“Gdański skarb średniowiecznych paramentów liturgicznych kościoła Mariackiego. Konteksty” oraz na warsztaty wyplatania pasmanterii w technice fingerloop.

Sympozjum zorganizowane w ramach projektu badawczego realizowanego przez Katedrę Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych ASP w Warszawie przy współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku

Sympozjum było planowane na 23 października 2015. Termin i miejsce spotkania uległy zmianie.
Zapraszamy 26 listopada 2015 do  Sali Muzycznej Pałacu Opatów w Oliwie – Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku,
Gdańsk ul. Cystersów 18

 

Aktualności na temat projektu dostępne również na stronie:
www.facebook.com/Gdański-skarb-średniowiecznej-paramentyki-1480221002257142/