Prace konserwatorskie na Sycylii

Opublikowano 4 listopada 2015

 

W październiku odbył się krótki, ale intensywny sezon prac konserwatorskich na starożytnym stanowisku Akrai na Sycylii, w ramach wykopalisk archeologicznych prowadzonych przez dr Roksanę Chowaniec z Uniwersytetu Warszawskiego.

Oczyszczanie powierzchni posadzki

Oczyszczanie powierzchni posadzki

Pogotowie konserwatorskie ruszyło zabezpieczyć in situ dopiero co odkopaną wczesnorzymską posadzkę wykonaną w technice opus signinum. Technika opus signinum opierała się na wykorzystaniu tłuczonej ceramiki mieszanej z zaprawą wapienną, co pozwalało na uzyskanie bardzo trwałej podłogi (technika opisywana m.in. przez Pliniusza w Historii Naturalnej, 35:64). Ten typ posadzki, pochodzący z Afryki północnej rozprzestrzenił się na Sycylii w I w. p.n.e.

Prace konserwatorskie obejmowały odsłonięcie posadzki spod warstwy ziemi, wstępne oczyszczenie, założenie opasek wzmacniających krawędzie, wypełnienie płytkich lacun zaprawą oraz przygotowanie mozaiki do ponownego zasypania w celu uchronienia jej przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi.

W skład ekipy konserwatorskiej weszli: mgr Hanna Rokośna, dr hab. Krzysztof Chmielewski i mgr  Julia Burdajewicz z Międzykatedralnej Pracowni Konserwacji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych, mgr Maciej Baran, nasza absolwentka mgr Joanna Krakowian oraz studentka Karolina Wójcik.