Analiza chemiczna w ochronie zabytków

Opublikowano 20 listopada 2015

Zespół Analizy Spektralnej
Komitetu Chemii Analitycznej PAN,

Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych UW,

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

i Państwowe Muzeum Archeologiczne

zapraszają na XV Konferencję:

“Analiza chemiczna w ochronie zabytków”

Konferencje są organizowane od 1999 roku i poświęcone zastosowaniu metod analizy chemicznej w badaniu i konserwacji obiektów zabytkowych. Tematyka obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych w badaniu rożnorodnych obiektów zabytkowych oraz w opracowywaniu skutecznych metod konserwatorskich.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do aktywnego udziału w spotkaniu.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Dr hab. Barbara Wagner
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
02-093 Warszawa, ul. L. Pasteura 1

Informacji na temat nadchodzącego spotkania udziela:
mgr Olga Syta, adres e-mail: osyta@chem.uw.edu.pl
tel. +48 22 822 02 11 w.306 / fax. +48 22 822 59 96

 

Programy dotychczasowych spotkań oraz zawiadomienie o najbliższej konferencji dostępne są w postaci plików pdf lub doc.