III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Doktorantów

Opublikowano 3 grudnia 2015

III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Doktorantów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki,
17-19 marca 2016, Kraków

Important dates:
• Sending the electronic application forms and abstracts by 22.01.2016
• Announcement of the list of the works qualified for the conference by 30.01.2016
• Sending the electronic applications concerning posters by 29.02.2016
• Announcement of the list of the posters qualified for the exhibition of by 05.03.2016
• Sending full text of the papers for publication of by 11.03.2016

3rd International Student Conference on Conservation and Restorations of Works of Art,
Cracow, 17th-19th March 2016
Location: Conference hall in main building of the Academy of Fine Arts in Cracow, 13 Matejko Square, Cracow.
Organizer: The Organizing Committee of Students at the Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art, Academy of Fine Arts in Krakow
Information: http://konferencjaskirds.pl/
Contact: conference.wkirds@gmail.com
We invite you to participate in the 3rd International Students’ Conference on Conservation and Restoration of Works of Art, which will be held on 17th-19th March 2016 in Cracow, Poland!

About conference
On the conference there are to be presented: conservation projects in which the students took part, the results of work carried out at objects during the academic year, theses, scientific papers and papers based on former literature related to the conservation and restoration of works of art.

Aims of the conference
– Presentation of the work results and achievements of students in the field of conservation and restoration of works of art,
– Exchange of experience,
– Encourage students to research,
– Promotion of research in the field of conservation and restoration,
– Revival of cooperation between universities that educate conservators in Poland and abroad
– Allow discussion on papers’ subjects
The conference conducted by students will consist of several thematic sessions adjusted to the number of qualified papers.

In 2011, for the first time in Krakow, International Students’ Conference for Conservation and Restoration of Works of Art was held. The conference had an international character and attracted great interest. In 2012, the publication “Studies and materials of Students’ Conference for Conservation and Restoration of Works of Art, Krakow, 9th May 2011.” was presented. Second edition took place in 2013 and it was summed up also by another publication.
After a short break, encouraged by the unwavering students’ interest, we are organizing the 3rd International Students’ and PhD Students’ Conference on Conservation and Restoration of Works of Art.
We are welcome to show your researches!

III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Doktorantów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Kraków 17-19 marca 2016.
Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Gmach Główny, plac Jana Matejki 13, Kraków
Organizator: Komitet Organizacyjny Studentów na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
Informacje: http://konferencjaskirds.pl/
Kontakt: conference.wkirds@gmail.com

—————————————————————————————-

Zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, która odbędzie się w dniach 17-19 marca 2016 r. w Krakowie!
Na konferencji będą prezentowane projekty konserwatorskie, w których udział brali studenci i doktoranci, wyniki prac prowadzonych przy obiektach w trakcie roku akademickiego, prac dyplomowych oraz prace poglądowe poruszające zagadnienia związane z szeroko pojętą konserwacją i restauracją dzieł sztuki.
Cele konferencji
– prezentacja efektów prac i dokonań studentów w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki,
– wymiana doświadczeń,
– zachęcenie studentów do podejmowania pracy naukowej,
– popularyzacja badań w dziedzinie konserwacji i restauracji,
– ożywienie współpracy między uczelniami kształcącymi konserwatorów w Polsce i za granicą
– umożliwienie dyskusji nad podjętymi tematami prac naukowych bądź poglądowych
Konferencja będzie składać się z kilku bloków tematycznych, utworzonych w zależności od nadesłanych zgłoszeń.
Krakowska Konferencja Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest kontynuacją wydarzenia, które niegdyś, rokrocznie odbywało się w Toruniu. Dwa zjazdy odbyły się kolejno w latach 2011 i 2013 a ich podsumowaniem była publikacja materiałów pokonferencyjnych „Studia i materiały konferencji naukowej studentów konserwacji i restauracji dzieł sztuki”. Teraz mamy zaszczyt zaprosić Was do udziału w trzeciej edycji skierowanej do Studentów i Doktorantów naszego kierunku!