Michał Hilchen “In memoriam”

Opublikowano 21 grudnia 2015

W dniach 18 grudnia 2015 – 14 stycznia 2016 przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37 odbywa się wystawa poświęcona Panu Michałowi Hilchenowi – cenionemu bibliofilowi, wybitnemu księgoznawcy, wieloletniemu pracownikowi wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wystawa prezentowana jest w holu budynku Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Zapraszamy!