Złota odznaka za opiekę nad zabytkami dla dr hab. Aleksandry Krypskiej

Opublikowano 27 kwietnia 2016

Pragniemy poinformować, że dnia 26 kwietnia, dr hab. Aleksandra Krupska została odznaczona “złotą odznaką za opiekę nad zabytkami” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków.

Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków powstała 15 maja 1990 roku jako społeczna inicjatywa środowiska konserwatorskiego zrzeszonego w ZPAP od początku jego powstania. Jest kontynuacją pracy Sekcji Konserwacji przy ZG ZPAP sprzed delegalizacji Związku w stanie wojennym. Celem Rady jest m.in. działanie na rzecz ochrony dóbr kultury poprzez ochronę zawodu artysty plastyka konserwatora-restauratora dzieł sztuki. Stanowi ona ciało reprezentujące konserwatorów, skupionych w sekcjach konserwacji dzieł sztuki, działających w ramach okręgów ZPAP.

Serdecznie gratulujemy!