Wyniki Wyborów na stanowisko Dziekana

Opublikowano 27 kwietnia 2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza, że w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego dnia 25 kwietnia 2016 roku Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało panią dr hab. Marzennę Ciechańską, prof. ASP na stanowisko Dziekana Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na kadencję 2016-2020.