Wyniki wyborów na stanowisko Prodziekana

Opublikowano 28 kwietnia 2016

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego dnia 28 kwietnia 2016 roku Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało pana dr hab. Krzysztofa Chmielewskiego, prof. ASP na stanowisko Prodziekana Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na kadencję 2016-2020.