Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Naszym absolwentom serdecznie gratulujemy nagród i wyróżnień.

NAGRODY:

Autor:  Pavla Kramolisova
tytuły prac:
Praktyczna: “Problem nowej oprawy starych druków z początku XVI wieku na przykładzie konserwacji i restauracji dzieła Breviarium Cracoviense z 1507-1508 r. własności Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie”
Teoretyczna: “Rodzaje nowych opraw stosowanych w konserwacji i restauracji kodeksów z okresu XV-XVI wieku”
rodzaj: praca magisterska 
promotor: dr hab. Marzena Ciechańska

WYRÓŻNIENIA:

Autor: Magdalena Borkowska
tytuły prac:
Praktyczna: „Zagadnienia związane z konserwacją i restauracją plakatów filmowych Jan Kiepura. W blasku słońca z 1937 roku oraz She goes
to war z 1929 roku pochodzą-cych ze zbiorów Muzeum Plakatu w Wilanowie”
Teoretyczna: „Przegląd farb drukowych w technikach graficznych
stosowanych w 1 połowie XX wieku”
rodzaj: praca magisterska 
promotor: dr hab. Marzenna Ciechańska, prof. ASP, dr Władysław Sobucki       

Autor: Aleksandra Gąsior
Tytuły prac:
Praktyczna: “Analiza twórczości artystycznej Jerzego Grzegorzewskiego w kontekście zachowania i konserwacji jego spuścizny scenograficznej. Opracowanie dotyczące projektu badań i konserwacji trzech dzieł Jerzego Grzegorzewskiego”
Teoretyczna: „Zachowanie materialnego i nie materialnego dziedzictwa scenografii teatralnej”
rodzaj: praca magisterska 
promotor: dr Monika Jadzińska

Autor: Dominika Jaroszewicz
Tytuły prac:
Praktyczna: “Problemy konserwacji i restauracji marmurowej rzeźby Porwanie Ganimedesa z 1868 roku autorstwa Pio Fedi”
Promotor: dr hab. Janusz Smaza                                  
Teoretyczna: “Ganimedes z pałacu w Helenowie a mit i jego obrazowanie w sztuce europejskiej”
Promotor: dr Marcin Zgliński
Rodzaj: praca magisterska

Autor: Jacek Kawa
Tytuły prac:
Praktyczna: “Analiza techniczno – technologiczna obrazu Henryka Rodakowskiego pt. Portret Leonii Blihdorn ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”
Promotor: dr hab. Danuta Stępień
Teoretyczna: “Komiks w Polsce jako nowy gatunek w sztuce”
Promotor: dr Marcin Zgliński
Rodzaj: praca magisterska 

Autor: Jakub Kurkiewicz   
Tytuły prac:
Praktyczna: „Konserwacja i rekonstrukcja herbu Korczak ze ściany szczytowej kaplicy grobowej rodzin Branickich, Potockich i Reyów w Montresor, Francja”
promotor: dr hab. Janusz Smaza
rodzaj: praca magisterska 

Autor: Piotr Owczarek
tytuł: „Problemy konserwacji i restauracji kamiennej rzeźby polichromowowanej Matki Boskiej w trypie Immaculata z 1796 r. z Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. Konserwacja i restauracja gotyckiej rzeźby drewnianej polichromowanej Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu”
rodzaj: praca magisterska
promotor: dr hab. Janusz Smaza, dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. dr hab. Maria Lubryczyńska

Autor: Anna Pszonka
Tytuły prac:
Praktyczna: “Zagadnienia technik i technologii na przykładzie obrazu Madonna z Dzięciątkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”.
Teoretyczna: “Madonna z Dzieciątkiem nieznanego artysty włoskiego: w kręgu akademickiego eklektyzmu”
Aneks: “Problematyka konserwatorska włoskiego obrazu Madonna z Dzieciątkiem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”
Promotor: prof. Jerzy Nowosielski, dr Marcin Zgliński, dr hab. Joanna Czernichowska
Rodzaj: praca magisterska

Autor: Zuzanna Ptaszyńska   
Tytuły prac:
Praktyczna: „Konserwacja i restauracja XIX wiecznych epitafiów kamedulskich w katakumbach kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP na warszawskich Bielanach (malarstwo ścienne)”
Teoretyczna: “Preparaty mineralne oparte na związkach wapna stosowanego do wzmacniania strukturalnego zabytkowych tynków”
promotor: dr hab. Tytus Sawicki
rodzaj: praca magisterska 

Autor: Albina Zięba
Tytuły prac:
Praktyczna: „Konserwacja ornatu z II połowy XV wieku z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Rozważania dotyczące zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich”
Teoretyczna: “Odtworzenie technologii oraz wykonanie kopii drukowanej tkaniny użytej w średniowiecznej stule ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku”
promotor: prof. Helena Hryszko
rodzaj: praca magisterska 

Na Konkurs wpłynęło 37 prac (4 doktorskie, 28 magisterskich, 4 inżynierskie, 1 projekt konserwatorsko-budowlany). Dnia 4 listopada 2016 Komisja Konkursowa przyznała 5 nagród i 13 wyróżnień pieniężnych.

Tagi: , , , , ,

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept