“Tajemnice Odrzechowej” nagrodzone

Opublikowano 7 grudnia 2016

Parafia rzymsko-katolicka w Odrzechowej p.w Świętego Jana Chrzciciela otrzymała 3 nagrodę w ogólnopolskim konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie za “Tajemnice Odrzechowej”.

Nagrodę odebrał ks. proboszcz Marian Bądal, który zainicjował działania na rzecz ratowania zabytków pochodzących z dawnej cerkwi, a także szereg inwestycji na rzecz przywrócenia świątyni w Odrzechowej dawnego, historycznego blasku.

W projekt “Tajemnice Odrzechowej” zaangażowani są studenci i członkowie “Koła Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury” działającego na naszym wydziale.

Dowiedz się więcej…