Obrony Kamili Białkowskiej, Kai Orysiak i Marcina Petrusa

Opublikowano 14 marca 2017

Z przyjemnością informujemy o obronie prac magisterskich trójki naszych studentów: Pani Kamili Białkowskiej, Pni Kai Orysiak oraz Pana Marcina Petrusa.

Temat pracy magisterskiej (praktycznej) Pani Kamili: „Konserwacja i restauracja feretronu dwustronnie malowanego na blasze cynkowej z przedstawieniami: Archanioł Michał, Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, oprawionego w drewnianą złoconą ramę”.
Promotor: prof. dr hab. Maria Lubryczyńska

Temat pracy magisterskiej (praktycznej) Pani Kai: „Konserwacja i restauracja późnogotyckiego skrzydła ołtarzowego
z wizerunkami świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Anioła Zwiastującego z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu”.
Promotor: prof. dr hab. Maria Lubryczyńska

Temat pracy magisterskiej (praktycznej) Pana Marcina: „Konserwacja i restauracja ikony “Święty Jerzy walczący ze smokiem” (koniec XIX wieku), ze zbiorów Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej”.
Promotor: dr hab. Krzysztof Chmielewski prof. ASP

Serdecznie gratulujemy!