Obrona Anny Żak

Opublikowano 8 czerwca 2017
 
Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 25 maja 2017 pracę magisterską obroniła Anna Żak.
Pracę magisterką zrealizowała w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej
 
Temat pracy magisterskiej: Konserwacja i restauracja ikony z przedstawieniem św. Bazylego Wielkiego z 2 poł. XVIII wieku z Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.
Praca mag. pod kier. promotora: dr hab. Krzysztofa Chmielewskiego, prof. ASP.
 
Temat pracy teoretycznej: Przekształcenia ikonostasów od XVI wieku do czasów współczesnych. Problematyka ikonostasów pogranicza.
Praca wykonana pod kier. dr Marcina Zglińskiego.
 
Serdecznie gratulujemy