Wystawa "Tajemnice obrazów z Kościoła Akademickiego Świętej Anny"

Opublikowano 22 października 2017

 

Pobernardyński kościół Św. Anny w Warszawie, spektakularnie posadowiony na wysokiej skarpie doliny Wisły, należy do jednych z wybitniejszych, choć nie jednorodnych stylowo, monumentalnych realizacji architektonicznych stolicy, powstałych na przestrzeni wieków. Ten bezcenny zabytek, który cudem przetrwał liczne zniszczenia wojenne miasta, z uwagi na bogate treści artystyczne, historyczne a także symboliczne, związane chociażby z osobą patrona Warszawy bł. Władysława z Gielniowa, jest jedną z nielicznych warszawskich świątyni z zachowanym kompletem obrazów ołtarzowych z XVII-XIX wieków.

Obrazy te stanowiąc reprezentatywny materiał dla badań nad słabo do tej pory rozpoznanym malarstwem nowożytnym Warszawy, stały się kanwą do prac dotyczących ich przeobrażeń stylistycznych jak i technologicznych, w zakresie stosowanych technik malarskich oraz restauratorskich na przestrzeni ostatnich trzech stuleci. Pozwoliło to na prześledzenie ewolucji wystroju świątyni, w powiązaniu ze zmianami w dewocji, zarówno w ramach działalności i mecenatu zakonu Bernardynów jak i w kontekście religijności społeczeństwa Warszawy.

Okazją do pełniejszego opracowania tych zagadnień stała się kompleksowa konserwacja wybranych obrazów ołtarzowych, którą przeprowadzono w latach 2015-2017 na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie w Pracowni Konserwacji i Restauracji Obrazów na Podłożach Ruchomych pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Szpor oraz dr hab. Anny Doroty Potockiej prof. ASP z zespołem, dzięki wsparciu Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz kolejnych Rektorów Kościoła Akademickiego Św. Anny - ks. Jacka Siekierskiego i ks. dr hab. Krzysztofa Siwka.

Prezentowana w Kaplicy Loretańskiej wystawa, będąca rezultatem prac kadry i studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP, pięknie wpisuje się w jubileusz 70-lecia istnienia Wydziału a jednocześnie, jest ukoronowaniem owocnej współpracy naukowców, artystów i opiekunów tak niezwykłego miejsca, jakim niewątpliwie jest Kościół Akademicki Św. Anny w Warszawie.

Kurator wystawy dr hab. Anna Dorota Potocka prof. ASP