Siódma edycja praktyk i terenowych prac studenckich w kościele w Krasnem zakończona!

Opublikowano 30 listopada 2017

Siódma edycja praktyk i terenowych prac studenckich w kościele w Krasnem 

Tym razem młodzi adepci sztuki konserwatorskiej mieli okazję pracować przy czterech obrazach
z cyklu „Drogi krzyżowej” autorstwa Sebastiana Ecksteina. W trakcie praktyk siły studentów skupiły się głównie na wykonaniu konserwacji technicznej w obrębie przedstawienia „Chrystus przed Piłatem”, a także na wykonaniu części prac o charakterze estetycznym w przedstawieniach „Spotkanie Chrystusa z św. Weroniką”, „Chrystus pociesza płaczące niewiasty” i „Chrystus bierze krzyż na swe ramiona”.

Dzięki pracy studentów V roku udało się zaawansować w dużym stopniu retusz i zakończyć rekonstrukcję ramy w wyżej wspomnianej scenie spotkania Chrystusa i św. Weroniki, a także postawić ostatnią kropkę przy pracach nad malowidłem „Chrystus pociesza płaczące niewiasty”.

Uczestnikom zajęć dziękujemy za zaangażowanie!

Prace prowadzono pod czujnym okiem kadry z Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie: prof. Pawła Marka Jakubowskiego i asystentów: Macieja Barana i Katarzyny Majewskiej.