Migracje zasadą zachowania równowagi

Opublikowano 4 stycznia 2018

 

W bieżącym 2017 roku przypada siedemdziesiąta rocznica powołania do życia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W związku z tym planowany jest szereg wydarzeń związanych z upamiętniem tego wydarzenia. Jednym z nich jest projekt, który chcielibyśmy zaproponować instytucjom kultury z całej Polski i zachęcić je do podjęcia współpracy.

Celem projektu jest prezentacja twórczości kilku młodych artystów, będących aktywnie działającymi twórcami i z powodzeniem odnajdujących się na współczesnym rynku sztuki oraz promocja Wydziału. Katarzyna Gągol, Karolina Lizurej, Barbara Rej, Michalina Gniazdowska, Marta Turos, Joanna Chodkiewicz, Julia Łukasiak, Rafał Nijak i Tomasz Poznysz to dziewiątka utalentowanych młodych ludzi, których prócz aktywnego, artystycznego życiorysu połączyły studia na Wydziale KiRDS w Warszawie. Poprzez naszą inicjatywę chcielibyśmy z jednej strony promować twórców na początku artystycznej kariery, z drugiej natomiast zwrócić uwagę na interdyscyplinarność Wydziału KiRDS w Warszawie jako przestrzeni, która pozwala rozwijać pasję i wspiera młodych ludzi w podążaniu drogą sztuki.

Artyści, których chcielibyśmy Państwu przestawić to absolwenci lub wciąż jeszcze studenci zarówno Wydziału KiRDS oraz innych wydziałów artystycznych Akademii Sztuk Pięknych. Tytuł „Konserwator” jest w tym przypadku pretekstem o znaczeniu drugorzędnym, ale jednocześnie istotą - spoiwem. Katarzyna Gągol, Karolina Lizurej, Barbara Rej, Marta Turos, Michalina Gniazdowska, Joanna Chodkiewicz, Julia Łukasiak, Rafał Nijak, Tomasz Poznysz zdecydowanie są artystami w pierwszej kolejności.

Wystawa prac studentów i absolwentów WKiRDS odbędzie się od 11.01 do 11.02. 2018 roku w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi.

Łukasz Wojtowicz, asystent na Wydziale KiRDS, inicjator i koordynator projektu