Konserwacja i restauracja obrazów z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Portret damy z dzieckiem, k. XVIII w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, 140 x 103 cm, owal, praca studentek Joanny Rachubki, Urszuli Rzepki Portret damy z pieskiem, II poł. XVIII w., malarstwo sztalugowe, technika olejna na podobraziu płóciennym, 140 x 104 cm, owal, praca studentek Martyny Wilkowskiej i Marii Chankowskiej.   Pomiędzy obrazami istnieje wiele podobieństw. Są to portrety … Czytaj dalej Konserwacja i restauracja obrazów z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce