Kropka do kropki, czyli Krasne 2018

Opublikowano 17 listopada 2018

     

Tegoroczne praktyki przy konserwacji malowideł ściennych Sebastiana Ecksteina w kościele w Krasnem były czasem wyjątkowo intensywnej pracy. Dzięki wytężonym staraniom naszych wspaniałych studentów udało się zakończyć prace przy dwóch kolejnych scenach cyklu Drogi krzyżowej – Święta Weronika ociera twarz Chrystusowi i Chrystus bierze krzyż na ramiona. Procesowi konserwacji poddano także ostatnie dwa malowidła znajdujące się po północnej i południowej stronie nawy głównej. Przybliża nas to do momentu zakończenia prac w centralnej części kościoła. Na szczęście prowadzone równolegle badania konserwatorskie w nawach bocznych jasno pokazują, że to nie koniec naszych działań, a ściany kościoła skrywają przed nami jeszcze wiele tajemnic…              

   Tymczasem dziękujemy wszystkim studentom III i V roku za zaangażowanie i pracę w przemiłej atmosferze, a zainteresowanych rezultatem konserwacji i restauracji fresków zapraszamy do odwiedzenia Krasnem.

Praktyki i zajęcia prowadzono pod kierunkiem dr. hab. Pawła Marka Jakubowskiego prof. ASP
 i asystentów: mgr. Macieja Barana i mgr Katarzyny Pisarskiej