Skarby introligatorstwa ukryte w małych warszawskich bibliotekach

Opublikowano 2 lutego 2019

W Bibliotece Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 28 stycznia 2019 odbyły się warsztaty z profilaktyki konserwatorskiej dla bibliotekarzy, zorganizowane i przeprowadzone przez Sylwię Popławską, w ramach realizacji stypendium artystycznego m. st. Warszawy pt. „Skarby introligatorstwa ukryte w małych warszawskich bibliotekach”.

Przez ostatni rok Sylwia Popławska przeprowadzała przegląd zbiorów w wybranych warszawskich bibliotekach szkolnych oraz bibliotekach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w poszukiwaniu zabytkowych książek. W warsztatach z profilaktyki wzięli udział bibliotekarze opiekujący się zbiorami objętymi realizacją projektu.

Uczestnicy warsztatów poznali podstawowe zagadnienia związane z techniką i technologią powstawania dawnych książek, rodzaje najczęściej występujących w nich zniszczeń i przyczyny ich powstawania oraz metody ochrony zabytkowych zbiorów. Nauczyli się także bezpiecznie oczyszczać z kurzu księgozbiory, jak ratować książki po zalaniu, składania pudeł ochronnych i naprawy oderwanych okładek w książkach współczesnych. Na koniec mieli okazję zobaczyć Katedrę Konserwacji i Restauracji Starych Druków, gdzie kształceni są przyszli konserwatorzy papieru.

Warsztatom towarzyszyła wystawa plakatów ukazujących wyjątkowe książki ze zbiorów poszczególnych bibliotek objętych projektem.