DZIEŃ OTWARTY

Opublikowano 27 lutego 2019

Dnia 16 marca 2019 roku (sobota) w godz. 10.00 – 15.00 odbędzie DZIEŃ
OTWARTY dla kandydatów na studia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Odwiedźcie koniecznie budynek przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37, gdzie będziecie mieli okazję poznać ofertę edukacyjną na specjalizacjach:
– Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej;
– Konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej;
– Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury;
– Konserwacja i restauracja tkanin zabytkowych.

Kandydaci będą mieli okazję zwiedzić pracownie i zapoznać się z programem nauczania oraz otrzymać informacje na temat egzaminów wstępnych, a także będą mieli możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji z rysunku, malarstwa i rzeźby.