“Skarby nieznane – niezwykły świat ikon Muzeum Południowego Podlasia”

Opublikowano 14 marca 2019

“Skarby nieznane – niezwykły świat ikon Muzeum Południowego Podlasia”
Realizacje konserwatorskie Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Rzeźby Polichromowanej Drewnianej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Wystawa podsumowująca 23-letnią współpracę pomiędzy Wydziałem Konserwacji ASP w Warszawie a Muzeum Południowego Podlasia. Dzięki pracy studentów prowadzonej pod opieką wybitnych profesorów, przywrócono dawne piękno 126 ikonom z kolekcji bialskiego Muzeum. Na wystawie pokazanych będzie ponad 100 ikon, które służąc nauce odzyskały swój pierwotny wygląd.
Wernisaż: 29 marca 2019, godz. 18.00
wystawa czynna: 31 marca – 5 maja 2019