Projekt “Być jak Caravaggio”

Opublikowano 25 marca 2019

Projekt “Być jak Caravaggio” realizowany w ramach Koła Rzemiosła i Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kultury, pod kierunkiem Dr Mateusza Jasińskiego to cykl wykładów i warsztatów artystycznych mających na celu praktyczne rozpoznanie techniki malarskiej Caravaggia i jego następców. Na podstawie kilkuletnich badań dzieł Caravaggionistów, prowadzonych przez Dr Jasińskiego, przygotowany został autorski program warsztatów wprowadzający młodych twórców w najgłębsze tajniki sztuki malarskiej Caravaggia.