Konserwacja murów XVIII-wiecznego spichlerza należącego do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Teoria aktora-sieci jako narzędzie wspomagające proces konserwatorski

Opublikowano 3 kwietnia 2019
doktorant: mgr Wojciech Bagiński
 
Promotor: dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP 
 
Recenzenci: 
dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK 
dr hab. Piotr Niemcewicz, UMK 
 
 
Termin obrony
11 kwietnia 2019 godz. 12.00
 
Miejsce obrony
Aula w budynku ASP przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 39