Konserwacja i restauracja Gabinetu Holenderskiego w pałacu wilanowskim. Poszukiwanie treści ideowych i rozwiązań artystycznych w malowidle plafonowym

Opublikowano 9 kwietnia 2019

doktorant: Maciej Baran

Przewód wszczęty : 11.06.2013

Temat rozprawy: „Konserwacja i restauracja Gabinetu Holenderskiego w pałacu wilanowskim. Poszukiwanie treści ideowych i rozwiązań artystycznych w malowidle plafonowym”.

Promotor – dr hab. Paweł Jakubowski

Promotor pomocniczy: dr hab. Krzysztof Chmielewski